Terug naar overzicht thema's

Kwaliteit

Kwaliteit kan je benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Een overzicht vanuit het standpunt van de zorgvrager, familie, zorg- en dienstverleners, management en bestuur, en overheid.

Overzicht

Participatie in de zorg

Het actief beluisteren en het meenemen van de stem van de patiënt of zorggebruiker in het uitstippelen van de concrete zorg en het beleid van een organisatie, krijgt de laatste jaren terecht meer aandacht.

Lees meer

Reflectieve zorg

Kwaliteit kan slechts verbeterd of geborgd worden als we onze (vooropgestelde) handelingen bestuderen en aanpassen waar nodig. Reflectieve zorg kan hier binnen gekaderd worden.

Lees meer

De kwaliteitswet

De intentie van de kwaliteitswet is om de patiënt de hoogst mogelijke kwaliteit van gezondheidszorg te garanderen, ongeacht de plaats.

Lees meer

Overlegstructuren in de zorg

Sinds enige tijd wordt er achter de schermen steeds vaker intersectoraal aan kwaliteit gewerkt. In contacten met andere stakeholders trachten we de specificiteit van de verschillende sectoren, maar ook de gelijkenissen steeds mee te nemen.

Lees meer

What Matters To You

‘What matters to you’ (WMTY)? Wat doet er voor jou echt toe? Door deze vraag als zorgverlener of zorgorganisatie voorop te stellen, maak je voor mensen met een zorgnood een echt verschil.

Lees meer

Kwaliteitsinitiatieven in de woonzorg

Heel wat initiatieven in de woonzorg beogen de kwaliteit van het wonen, het leven en de zorg voor personen met een langdurige zorg- en ondersteuningsnood in het algemeen, en oudere personen in het bijzonder, aantoonbaar te maken of te optimaliseren.

Lees meer

Activiteiten

Recente berichten

Nieuws
26/05/2023

Dossier zorg in detentie

In ons rechtssysteem spelen zorgverleners een cruciale rol bij het ondersteunen van gedetineerden. Dat gaat veel verder dan alleen medische zorg. Ook het bevorderen van geestelijke gezondheid en het
Nieuws
Lees meer
Info voor leden

Helder 2031: the way forward!

2031 nadert met rasse schreden. De woonzorgsector wordt uitgedaagd. In juni 2022 lanceerde Zorgnet-Icuro daarom de Toolkit Helder 2031 om op de toekomst te kunnen inspelen. Heel wat voorzieningen en vzw’s gingen er al mee aan de slag. Sommige twijfelen nog.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Masterclasses najaar 2023 - 2024

Nieuwe directies uit elke sector en HR-directies van ziekenhuizen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de nieuwe masterclasses.

Info voor leden
Lees meer
Activiteit

Masterclass Woonzorg

Organisatie
Zorgnet-Icuro
Locatie
28-29 september, het Rekreatief, Wilrijk
21 november en 11 januari: Zorgnet-Icuro, Guimardstraat 1 Brussel
Activiteit
Lees meer
Experts

Vera De Troyer

Karen De Vuyst

Bernadette Van den Heuvel

Lien Van Malderen