Terug naar overzicht thema's

Kwaliteit

Kwaliteit kan je benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Een overzicht vanuit het standpunt van de zorgvrager, familie, zorg- en dienstverleners, management en bestuur, en overheid.

Overzicht

Participatie in de zorg

Het actief beluisteren en het meenemen van de stem van de patiënt of zorggebruiker in het uitstippelen van de concrete zorg en het beleid van een organisatie, krijgt de laatste jaren terecht meer aandacht.

Lees meer

Reflectieve zorg

Kwaliteit kan slechts verbeterd of geborgd worden als we onze (vooropgestelde) handelingen bestuderen en aanpassen waar nodig. Reflectieve zorg kan hier binnen gekaderd worden.

Lees meer

De kwaliteitswet

De intentie van de kwaliteitswet is om de patiënt de hoogst mogelijke kwaliteit van gezondheidszorg te garanderen, ongeacht de plaats.

Lees meer

Toezicht en handhaving inzake kwaliteit

Hoe gebeurt het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van zorg op vandaag? Maar vooral, wat zijn voor Zorgnet-Icuro belangrijke principes om te integreren in een gewenst, nieuw en verfrissend model van toezicht en handhaving?

Lees meer

Overlegstructuren in de zorg

Sinds enige tijd wordt er achter de schermen steeds vaker intersectoraal aan kwaliteit gewerkt. In contacten met andere stakeholders trachten we de specificiteit van de verschillende sectoren, maar ook de gelijkenissen steeds mee te nemen.

Lees meer

What Matters To You

‘What matters to you’ (WMTY)? Wat doet er voor jou echt toe? Door deze vraag als zorgverlener of zorgorganisatie voorop te stellen, maak je voor mensen met een zorgnood een echt verschil.

Lees meer

Kwaliteitsinitiatieven in de woonzorg

Heel wat initiatieven in de woonzorg beogen de kwaliteit van het wonen, het leven en de zorg voor personen met een langdurige zorg- en ondersteuningsnood in het algemeen, en oudere personen in het bijzonder, aantoonbaar te maken of te optimaliseren.

Lees meer

Activiteiten

Recente berichten

Experts

Vera De Troyer

Karen De Vuyst

Bernadette Van den Heuvel

Lien Van Malderen