Terug naar overzicht thema's

Kwaliteit

Kwaliteit kan je benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Een overzicht vanuit het standpunt van de zorgvrager, familie, zorg- en dienstverleners, management en bestuur, en overheid.

Overzicht

Participatie in de zorg

Het actief beluisteren en het meenemen van de stem van de patiënt of zorggebruiker in het uitstippelen van de concrete zorg en het beleid van een organisatie, krijgt de laatste jaren terecht meer aandacht.

Lees meer

Reflectieve zorg

Kwaliteit kan slechts verbeterd of geborgd worden als we onze (vooropgestelde) handelingen bestuderen en aanpassen waar nodig. Reflectieve zorg kan hier binnen gekaderd worden.

Lees meer

De kwaliteitswet

De intentie van de kwaliteitswet is om de patiënt de hoogst mogelijke kwaliteit van gezondheidszorg te garanderen, ongeacht de plaats.

Lees meer

Overlegstructuren in de zorg

Sinds enige tijd wordt er achter de schermen steeds vaker intersectoraal aan kwaliteit gewerkt. In contacten met andere stakeholders trachten we de specificiteit van de verschillende sectoren, maar ook de gelijkenissen steeds mee te nemen.

Lees meer

What Matters To You

‘What matters to you’ (WMTY)? Wat doet er voor jou echt toe? Door deze vraag als zorgverlener of zorgorganisatie voorop te stellen, maak je voor mensen met een zorgnood een echt verschil.

Lees meer

Kwaliteitsinitiatieven in de woonzorg

Heel wat initiatieven in de woonzorg beogen de kwaliteit van het wonen, het leven en de zorg voor personen met een langdurige zorg- en ondersteuningsnood in het algemeen, en oudere personen in het bijzonder, aantoonbaar te maken of te optimaliseren.

Lees meer

Activiteiten

Recente berichten

Activiteit

Inspiratiedag Compassionate Communities

Organisatie
End-of-Life Care Research Group, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Compassionate Communities Expertisecentrum
Locatie
VUB, campus Etterbeek (Brussel) 
Activiteit
Lees meer
Activiteit

Mentorenopleiding voor verpleegkundigen

Organisatie
HOGENT Yonk
Locatie
HOGENT campus Mercator G (sessies 1, 2 en 4)
lokaal 2008
Henleykaai 84
9000 Gent

HOGENT campus Vesalius (sessie 3)
Keramiekstraat 80
9000 Gent
Activiteit
Lees meer
Info voor leden

Ga jij mee naar het International Forum Londen? Geef jouw interesse door zodat we een mooie korting kunnen binnenhalen.

Indien je interesse hebt om deel te nemen aan het International Forum on Quality and Safety in Healthcare (IFQSH) in Londen, dan laat je het ons nu best al weten. Op basis van het aantal mensen dat wenst deel te nemen, kunnen we de grootte van de groepskorting correct inschatten. Dat kan ertoe leiden dat we 20 % korting bovenop de vroegboekkorting krijgen.

Info voor leden
Lees meer
Experts

Vera De Troyer

Karen De Vuyst

Bernadette Van den Heuvel

Lien Van Malderen