MC
14/05/2024
Verkiezingen 2024 Personeel en Organisatie Kwaliteit Technologie en innovatie Ethiek en zingeving Communicatie Financiering Zorgbeleid Bestuur Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Editoriaal ZW 115: Hospitals of the future

Hospitals of the future

Wanneer dit nummer in de brievenbussen valt, staan we op luttele weken voor de verkiezingen. Zoals meestal is zorg niet echt een thema waarop partijen zich in de campagne profileren. Jammer, want de burger ligt er wel degelijk wakker van. Voor de kiezer bleef het ook vaag waarvoor de partijen precies staan wanneer het over zorg gaat. In de stemtesten was het speuren met een vergrootglas naar vragen over zorg. Laat staan dat partijen zich uitspreken over lange-termijnbeleid, of hoe ze een nakende zorgcrisis denken aan te pakken. De idee dat er met de wijzigende demografie voor zorg en welzijn wel degelijk iets op til is, verovert stilaan wel meer en meer een plaats in het publieke debat. De vergrijzingscijfers kennen we al járen, maar dat de impact van de kantelende demografie ook ons vigerend zorgsysteem dreigt te doen imploderen, begint stilaan in te zinken.

We weten dat er fundamenteel iets moet gebeuren in de manier waarop we onze zorg organiseren. Ziekenhuizen zijn daarin één schakel. Dat ook zij voor ingrijpende veranderingen staan, is een open deur intrappen. Enkele artikels in deze Zorgwijzer zoomen daarop in. Er is de switch tijdens de afgelopen jaren naar veel meer dagziekenhuis en thuishospitalisatie. Over de mogelijkheden van die thuishospitalisatie bij antitumorale behandeling geeft oncologe Greet Huygh een heel concrete inkijk. We starten in deze Zorgwijzer ook met een nieuwe reeks: hoe zien hoofdartsen de toekomst van de ziekenhuiszorg? Dr. Katrien De Ketelaere bijt de spits af en schetst hoe zij het ziekenhuis van de toekomst ziet, en de rollen die het opneemt in een continuüm van zorg.

Ziekenhuizen zullen meer en meer evolueren naar gespecialiseerde hubs, die ook en vooral outreachend en ondersteunend werken over de echelons heen. Naast de hoogtechnologische sites met zeer specifieke infrastructuur en expertise moet er ook altijd een basisaanbod dichtbij gegarandeerd kunnen worden. De concepten focused clinic en community hospital worden daarbij verder uitgewerkt. Over de nieuwe definitie van het ziekenhuis en de functionele rol van het ziekenhuis in de geïntegreerde zorg deed de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen een grondige denkoefening. Het advies werd recent gepubliceerd, de nieuwe federale regering kan na haar aantreden meteen aan de slag om de ziekenhuiswet en de normeringen aan te passen.

Een prioritaire werf voor Zorgnet-Icuro voor de nieuwe regeringen is alvast een grondige reorganisatie van de spoedeisende hulp in een nauwe samenwerking met de eerste lijn. Door het huisartsentekort raakt de spoed overspoeld, ook met pathologie die daar niet thuishoort. We pleiten resoluut voor een fysieke integratie van huisartsenwachtposten en spoed, met één toegangspoort en één bindende triage. Zo kunnen ziekenhuizen een nieuwe plaats vinden in een zorgcontinuüm dat geen onderscheid maakt tussen eerste, tweede of derde lijn of tussen somatische of geestelijke gezondheidszorg.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.