Nieuws

13/11/2018

Op 9 november heeft Zorgnet-Icuro de eerste 'Open Minds Awards' uitgereikt. Het 'MIS-verstand', 'TEJO', 'BOTS', 'Op weg met Open Dialogue' en 'WEP' zijn de winnaars in vijf verschillende categorieën. Met de prijzen wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg in de kijker zetten. Naast een exclusieve workshop, aandacht in de communicatiekanalen van Zorgnet-Icuro krijgen de winnaars een geldprijs van 2.000 euro om hun project te ondersteunen....

07/11/2018

Acht keer per jaar verschijnt ons magazine Zorgwijzer. Met 32 pagina’s boordevol interviews en reportages over gezondheid en welzijn in de brede zin van het woord. Het tijdschrift wil verbinden en de vele goede praktijken in zorgorganisaties belichten, net als verschillende standpunten en visies over gezondheidsbeleid wereldkundig maken.

Zorgwijzer heeft nu ook een digitaal jasje. Op www.zorgwijzermagazine.be bundelen we de artikels uit de meest recente nummers. We leggen linken met video’s,...

06/11/2018

Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven gemeld. Daaruit selecteerden we elf projecten. Elke zesde van de maand zetten we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTY-dag op 6 juni 2019.

Deze maand is het revalidatieziekenhuis RevArte te Edegem aan de beurt. Van 6 november tot 5 december krijgt hun initiatief de volle aandacht. Katleen Van Craen, verpleegkundig middenkader bij RevArte,...

31/10/2018

Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten lanceert twee opleidingsprojecten: een voor verpleegkundigen voor februari 2019 en een voor zorgkundigen voor februari 2019.

Lancering opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) voor februari 2019

Ook dit jaar wordt het opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) opnieuw opgestart. 

Op de website van het IFG vind je de selectieprocedure en kan je het ...

31/10/2018

Op 23 oktober 2018 heeft de Limburgse vzw Terra Therapeutica haar boek Praktijkboek Tuintherapie: Betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg voorgesteld. Wat zijn de voordelen van groenactiviteiten, en wat is er haalbaar in woonzorgcentra?

​Terra-Therapeutica is een vzw die zich inzet om tuintherapie en therapeutische tuinen in Vlaanderen op de kaart te zetten, o.a. via voordrachten, ondersteuning en advies. Ze bundelen de kennis, methodieken en expertise hieromtrent. Daarnaast zijn ze ook bezig met het uitbouwen van...

31/10/2018

Oikonde Leuven organiseert voor de derde keer De Megafoon. Met die prijs wil het projecten bekronen en belonen die -  al dan niet geïntegreerd in een bestaande organisatie - op bijzondere wijze bijdragen tot een meer zorgzame samenleving. Vorig jaar won Het Dorpspunt uit Beveren-aan-de-ijzer. Meer in het bijzonder erkennen ze een initiatief dat:

  1. (mede) gedragen wordt door vrijwilligers.
  2. kwetsbare mensen een volwaardige plaats wil geven in de samenleving.
  3. al een relevante bijdrage heeft geleverd én nog...
26/10/2018

Op de studiedag Als Plopsa de baas was van de zorg mochten wij 5 ziekenhuizen verrassen met een prikkenmandvulling, geschonken door Plopsa. Daarvoor hadden we een fotowedstrijd uitgeschreven. AZ Jan Palfijn Gent, AZ Jan Ypermanziekenhuis Ieper, az Glorieux Ronse, Mariaziekenhuis Noord-Limburg en AZ Sint-Trudo Sint-Truiden kwamen als winnaars uit de bus. 

Daarnaast konden de deelnemers meedingen naar één van de 35 boeken, ontsproten uit de pen van onze sprekers. Dit zijn de antwoorden van het raadsel. Tom Vandooren vernoemt 714 keer het woord ‘klant’...

25/10/2018

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hoe kan je daar als professional aan tegemoetkomen? Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde ‘Op gezondheid staat geen leeftijd’. De interactieve tool zet de noden en wensen van ouderen in de verf en geeft tonnen inspiratie voor professionals. Hier kan je als lokaal bestuur, dienstencentrum, eerstelijnswerker of poetshulp mee aan de slag. De tool is ook een topper om zelf inspiratie te delen. Deel je expertise en inspireer anderen om gezond ouder worden mee waar te maken. Download de tool via...

25/10/2018

Op vrijdag 19 oktober 2018 organiseerde de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie (voorheen ‘Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK)) van Zorgnet-Icuro haar 11de symposium Beroepsgeheim: onze zorg.

Het traditionele beroepsgeheim is in volle evolutie. Goed informeren en helder communiceren zijn cruciaal voor de zorgrelatie. Zoals zo vaak in de zorg, zit ook daarin een paradox of een creatieve spanning: tussen vertrouwelijkheid (traditioneel) en transparantie en overleg (actueel). Ook nu moet...

25/10/2018

Vandaag, op 25 oktober, stelt het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie voor op een symposium in het Vlaams Parlement. Het referentiekader dementie is een sectoroverschrijdend document voor iedereen die in Vlaanderen direct of indirect betrokken is bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers: van thuiszorg over ziekenhuizen en woonzorgcentra. Het boek legt zes fundamenten van goede zorg bloot en vertaalt die naar 20 toepassingen in de praktijk....

25/10/2018

In De Standaard van 25 oktober kan je een artikel lezen over de nieuwe publicatie over hoe verpleegkundigen omgaan met seksualiteit van bewoners in Vlaamse woonzorgcentra. Chris Gastmans, professor ethiek aan de KU Leuven en stafmedewerker ethische thema's bij Zorgnet-Icuro, werkte mee aan de kwalitatieve studie van ethici en verpleegkundigen aan de KU Leuven. 

Samenvatting  

In de zorg voor ouderen stellen zich specifieke ethische problemen die de voorbije jaren alsmaar...

25/10/2018

Het Medisch Centrum St.-Jozef steekt als een van de eerste psychiatrische ziekenhuizen de felbegeerde NIAZ-accreditatie op zak. Dit kwaliteitslabel wordt enkel toegekend mits het halen van de hoogst mogelijke standaarden qua patiëntenzorg en veiligheid. “We zijn enorm trots op onze resultaten én op onze teams die dit verwezenlijkt hebben”, aldus een tevreden Cindy Monard, algemeen directeur van het Medisch Centrum St.-Jozef. “Het bewijs dat de patiënt centraal stellen en investeren in kwaliteit loont!”

Na een grondige audit, die liep van 5 tot en met 8 juni, is...

19/10/2018

Meer dan 100.000 personen krijgen in Vlaanderen een zorgbudget voor ouderen dat deel uitmaakt van de Vlaamse sociale bescherming. Dat staat te lezen in het eerste Jaarverslag van het Agentschap Vlaamse sociale bescherming.

In het kader van de zesde staatshervorming is het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, THAB, genoemd) overgeheveld naar Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2017 behandelen de zorgkassen de dossiers zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Een zorgbudget voor ouderen is bedoeld om de zorgkosten te dragen...

16/10/2018

Het Meldpunt Bewindvoering (www.meldpuntbewindvoering.be) is een initiatief van meer dan 50 Vlaamse welzijnsorganisaties. Het is ontstaan naar aanleiding van de ‘Actie Driekoningen’ die opkwam voor een correcte en menswaardige toepassing van de wet op de bewindvoering. Het Meldpunt wil de pijnpunten van bewindvoeringen inventariseren, leren uit de meldingen en samen naar oplossingen zoeken.

In 2016 verleende Zorgnet-Icuro zijn medewerking aan de Actie Driekoningen...

16/10/2018

In oktober werd HealthNest by MSD gelanceerd  met een call for ideas. HealthNest by MSD is de opvolger van de Well Done - MSD Health Literacy Awards. Waar de Well Done Awards eindigden na de ceremonie met de bekendmaking van de winaars, begint het daar pas voor HealthNest by MSD, met een coachingtraject voor de winnende projecten.

HealthNest by MSD steunt innovatieve en impactvolle gezondheidswijsheid-ideeën.

HealthNest by MSD wil de gezondheidswijsheid in België verbeteren door innovatieve en impactvolle ideeën te steunen en te...

16/10/2018

‘De psychiatrie’ staat onder druk. Regelmatig wordt de sector in één adem met ‘dwang’ en ‘drang’ genoemd, de patiënten heten schuldig te zijn voor hun eigen miserie en dan is er nog de roep om opvang korter te maken en het aantal bedden af te bouwen. Maar wie weet hoe het er écht aan toegaat?

Boterham met een calmant

Twee jaar lang sprokkelden we patiënten, dokters en verplegers uit de langdurige zorg van Psychiatrisch Centrum Bethanië verhalen, impressies, getuigenissen, anekdotes, foto’s en kunstwerken bij elkaar. Allemaal lezen en bekijken in het...

16/10/2018

Elke dag streven jullie er naar om de beste zorg te realiseren en om een antwoord te bieden op de diverse en vele zorgvragen. En dat lukt! De kwaliteit van onze zorg is ontzettend hoog. Daar mogen we in Vlaanderen met z’n allen best fier op zijn. 

Maar dat is jammer genoeg niet meer voldoende.

Het is belangrijk om ook te laten zien en te vertellen welke hoogkwalitatieve zorg op maat we aanbieden. Dat kan via diverse communicatiekanalen als een tijdschrift, flyer, website, sociale media….

Maar ook een opendeurmoment leent zich hier perfect toe....

10/10/2018

Uit de jaarlijkse financiële analyse van Belfius blijkt dat de Belgische algemene ziekenhuizen door zwaar financieel weer gaan. De door de overheid opgelegde besparingen eisen hun tol: vier op de tien ziekenhuizen zijn verlieslatend, het courant resultaat bedraagt nog slechts 0,2% van de omzet. De ziekenhuizen zijn met andere woorden financieel bijzonder kwetsbaar, en dat met de gigantische uitdagingen die zich aandienen.

Jaarlijks licht Belfius de Belgische ziekenhuizen financieel door via de MAHA-studie (Model for Automatic Hospital Analysis). Alle...

08/10/2018

Een jaar geleden lanceerde het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de uitdaging bij zorgorganisaties om zoveel mogelijk hun voedselverlies te meten tijdens de Europese week van de Afvalvermindering. Nu, bijna een jaar later… doen ze dat gewoon opnieuw!

Op die manier kunnen de voorzieningen die reeds hun voedselverlies gemeten hebben een nieuw ijkpunt vastleggen en het resultaat zien van reeds uitgevoerde acties. Voor wie nog niet gemeten heeft, is de periode het ideale moment om een startpunt vast te leggen. ...

08/10/2018

Begin 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een subsidieproject waarbij voorzieningen in zorg en welzijn hulp krijgen van een procesbegeleider. In eerste instantie richt men zich op woonzorgcentra. Momenteel is men op zoek naar procesbegeleiders voor het thema ondervoeding en mondzorg.  

Voor deze opdracht sta je voor het thema mondzorg in nauw contact met de partnerorganisatie Gezonde Mond en voor ondervoeding met de partnerorganisatie Vlaams Instituut Gezond Leven.

Opdracht 

  • Als procesbegeleider...

Schrijf je in op de nieuwsbrief