Nieuws

14/12/2017

Woonzorgcentrum Ocura in Montenaken heeft op 13 december 2017 als eerste Vlaamse organisatie het PREZO Woonzorg keurmerk in ontvangst genomen. Na een onafhankelijke audit door kwaliteitsinstituut Perspekt werd besloten het keurmerk voor excellente zorg en beleid toe te kennen. Ocura werkt naar tevredenheid met het kwaliteitssysteem PREZO Woonzorg dat in opdracht van Zorgnet-Icuro speciaal voor het Vlaamse zorglandschap is ontwikkeld.

PREZO Woonzorg is een integraal cliëntgericht kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie en kwaliteitsverbetering in de woonzorg....

11/12/2017

Zeldzame ziekten zijn aandoeningen die voorkomen bij minder dan 1 op de 2.000 mensen. In Vlaanderen lijden naar schatting 360.000 tot 480.000 mensen aan een zeldzame ziekte. In totaal bestaan er meer dan 7.000. Ze worden vaak niet herkend of pas laat gediagnosticeerd. Hierdoor verlopen de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met deze aandoeningen niet altijd optimaal. Een multidisciplinair kader waarbinnen de nodige expertise aanwezig is, is de beste manier om dit te ondervangen. Op initiatief van minister Vandeurzen wordt nu één Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten opgericht...

11/12/2017

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle heeft het NIAZ-label behaald. Dit internationale kwaliteitslabel wordt uitgereikt aan ziekenhuizen die hun processen zo organiseren dat zij op continue kwaliteitsvolle en patiëntveilige wijze handelen met een cultuur van voortdurende verbetering van kwaliteit en borging van de doorgevoerde verbeteringen. Patiënten, verwijzers, partners en overheden kunnen aldus rekenen op gepaste en verantwoorde zorg.

Het ziekenhuis heeft zich gedurende twee jaar uitermate grondig voorbereid om dit doel te bereiken. Zes NIAZ-auditoren hebben zeer...

10/12/2017

Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro luidt samen met alle Vlaamse ziekenhuizen de alarmbel bij de regering Michel over de fiscale claims van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Dit naar aanleiding van de monsterclaims die de Limburgse BBI eist van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL).  Het is duidelijk dat dit dossier álle Vlaamse ziekenhuizen aanbelangt. Dit voorbeeld hangt als een zwaard van Damocles boven alle ziekenhuizen, die nog steeds wachten op de richtlijnen die zij moeten ontvangen van de fiscale administratie. De sector vraagt met aandrang dat de regering een einde stelt...

07/12/2017

Koning Filip bracht op 6 december een bezoek aan woonzorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek. Hij maakte er kennis met buurtgerichte zorg, waar de voorziening volop op inzet als deelnemer van de werkgroep Buurtzorg van minister Vandeurzen. Sint-Margaretha wil daarmee de buurt beter betrekken zodat de bewoners zich altijd een deel van de gemeente blijven voelen. Ook Zorgnet-Icuro was van de partij.  

Lees het artikel over buurtgerichte zorg in...

06/12/2017

Vandaag publiceert CM zijn jaarlijkse ziekenhuisbarometer. Die presenteert de resultaten van een analyse van 1,4 miljoen ziekenhuisfacturen. Voornaamste vaststelling: de aangerekende ereloonsupplementen stijgen jaar na jaar. CM vraagt dat in de toekomst de ereloonsupplementen worden afgeschaft en een eenpersoonskamer voor patiënten de norm wordt. Hoe haalbaar dit is op korte termijn zonder een injectie van veel extra overheidsmiddelen, of zonder de artseninkomens drastisch te beperken, daar fietst CM wijselijk rond.  Ook Zorgnet-Icuro pleit in de eerste plaats voor een...

04/12/2017

De Vlaamse regering keurde op 1 december 2017 de conceptnota goed die de grote bakens uitzet voor de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen van de komende jaren. Zorgnet-Icuro vindt het positief dat Vlaanderen voor het eerst de ambities voor de ouderenzorg formuleert in een langetermijnperspectief tot 2025. De bijkomende personeelsinzet voor bewoners met een hoge zorgzwaarte is cruciaal. Minister Vandeurzen bevestigt dat dit een prioriteit wordt in de komende jaren. 

Zorgnet-Icuro is al lang vragende partij voor het afsluiten van een protocolakkoord tussen...

04/12/2017

Revalidatieziekenhuis RevArte heeft als eerste categoraal ziekenhuis in de Benelux de NIAZ-Qmentum accreditatie zonder voorwaarden behaald. Het internationale kwaliteitslabel toont aan dat RevArte voor zijn patiënten, samenwerkingspartners en overheden een hoog niveau van kwaliteitsvolle en veilige innovatieve revalidatiezorg levert en over een goed georganiseerde organisatie beschikt die gericht is op continue verbetering.

Het NIAZ is een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsnormen opstelt en ziekenhuizen – op hun eigen verzoek – aan die normen toetst. Met een audit gaat het...

29/11/2017

Het H. Hartziekenhuis Mol heeft met glans het NIAZ-label voor kwaliteitsvolle zorg behaald. Het internationale kwaliteitslabel betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op herhaaldelijke wijze een hoog niveau van kwalitatieve zorg levert én over een werkcultuur beschikt die gericht is op continue verbetering. Het is een signaal dat patiënten, verwijzers, partners en overheden kunnen rekenen op een kwaliteitsvol en veilig georganiseerd ziekenhuis.

Om tot de beoordeling te komen, hebben negen externe auditoren van het NIAZ (het Nederlands Instituut voor...

28/11/2017

Het H.-Hartziekenhuis Lier neemt als eerste ziekenhuis van België een zorgclown in dienst. Zorgclowns & Co gaan op bezoek bij kinderen, maar ook bij volwassenen, en bij personen met een beperking. De clowns werken steeds in duo om in te kunnen zetten op kwalitatief spel. De tweede clown die in het ziekenhuis werkt wordt volledig met sponsorgelden betaald.

Het H.-Hartziekenhuis werkte al samen met ClownSense, de organisatie die een professionele opleiding tot clown in de zorg voorziet. Met de nieuwe samenwerking met Zorgclowns & Co ontwikkelt het...

22/11/2017

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen wint de NIAZ Jaarprijs 2017. Met de Jaarprijs bevordert het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) het delen van goede voorbeelden om de zorg steeds verder te verbeteren. 57 zorginstellingen uit Nederland en Vlaanderen zonden initiatieven in. Het publiek koos de tien finalisten. Uiteindelijk beloonde de zevenkoppige vakjury RZ Heilig Hart Tienen met de winst.

De jury roemde de manier waarop RZ Heilig Hart Tienen medewerkers, patiënten en bezoekers betrekt bij het naleven van de vereisten voor veilige en...

20/11/2017

Algemeen ziekenhuis Klina kreeg dit weekend de formele bevestiging voor het behalen van zijn accreditatie door de Joint Commission International (JCI). Vier auditoren lichtten gedurende een week het ziekenhuis door aan de hand van meer dan 350 standaarden met 1200 meetbare elementen.

AZ Klina is het eerste algemeen ziekenhuis dat zijn eerste accreditatie behaalt aan de hand van de nieuwe zesde editie. Naast uniforme zorgprocessen en procedures gaat er in deze editie ook veel aandacht naar patiëntenbetrokkenheid. Zo worden o.a. patiënten en hun familie geïnterviewd, zowel tijdens...

20/11/2017

Er werd met 194 organisaties uit verschillende sectoren massaal deelgenomen aan de ‘Award Week van de Valpreventie 2017’. De jury verkoos een organisatie die valpreventie op een veelzijdige manier in de kijker zet en voldeed aan alle vooropgestelde criteria: een origineel initiatief, met extra aandacht voor moeilijk te bereiken senioren en een samenwerking tussen verschillende actoren. 

Winnaar vzw IKOO heeft drie passantenhuizen (Dendermonde, Temse en Wetteren): drie dagverzorgingscentra voor ouderen en personen met een verhoogde zorgbehoefte. Elk passantenhuis bood...

20/11/2017

​Mensen met een migratieachtergrond doen niet meer aan mantelzorg dan de doorsnee Vlaming. Maar er zijn wel degelijk verschillen: andere beweegredenen of de verschillende positie van de mantelzorger zelf, maar ook specifieke drempels met de formele gezondheidszorg, communicatieproblemen... Vertrekkend vanuit concrete getuigenissen, aangevuld met good practices, analyseert Anne Dedry de mantelzorgpraktijk bij mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast doet ze ook concrete aanbevelingen voor een cultuursensitieve kijk op mantelzorg. Een niet te missen boek voor professionele hulpverleners...

17/11/2017

Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven heeft het internationale NIAZ-Qmentum label behaald. De accreditatie volgt na een uitgebreide audit die plaatsvond van 3 tot 6 oktober 2017. Een team van externe auditoren geeft het ziekenhuis een uitmuntend rapport: het ziekenhuis voldoet aan maar liefst 98,4 procent van de kwaliteitsnormen.

Alle resultaten van de audit werden gebundeld in een finaal rapport waarin de bevindingen van de auditoren neergeschreven werden, waaronder ook enkele mooie complimenten over de wijze waarop de missie en visie “Dichtbij beter” van het ziekenhuis in...

17/11/2017

Van 18 tot 22 september werd AZ Sint-Lucas bezocht door een team van 8 externe auditoren voor een uiterst grondige doorlichting. Aan de hand van meer dan 2000 criteria beoordeelden zij de kwaliteit en patiëntveiligheid in het ziekenhuis.

Het resultaat van deaudit is ronduit schitterend: een score van 99% en (als een van de weinige Vlaamse ziekenhuizen) een accreditatie zonder voorwaarden. Dit betekent dat er geen werkpunten zijn die in orde moeten gebracht worden om het label in ontvangst te kunnen nemen.

Op 16 november werd het label officieel uitgereikt door Kees van...

16/11/2017

Op woensdag 23 november organiseert het UZ Gent samen met de UGent en de FOD Volksgezondheid een symposium over patiëntenparticipatie. Het evenement is volzet, maar je kan het volgen via livestream op de Facebook-pagina van het UZ Gent.

Patiëntenparticipatie is een zeer actueel thema. We zien er allemaal de voordelen van in, maar er zijn toch nog een aantal vragen en belangrijke randvoorwaarden.

De gasten van het panelgesprek én het publiek kregen op voorhand de volgende 5 stellingen om van te starten:

  • Veel organisaties...
15/11/2017

Op 15 november vierde Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse social profit, haar 20-jarig bestaan, waar politici, academici en sociale ondernemers hun licht laten schijnen op de uitdagingen voor sociale ondernemingen. De meer dan 200 genodigden ontvangen in primeur ook de nieuwe publicatie ‘De sociale onderneming: een conceptueel kompas’. Met deze publicatie wil Verso de sociale onderneming op de kaart zetten als ondernemingsmodel dat het best uitgerust is om maatschappelijke dienstverlening te organiseren.

De publicatie vertaalt internationale...

13/11/2017

Onder het motto ‘Hier dragen we goede hygiëne op handen’ lanceerde het Agentschap Zorg en Gezondheid op 8 november de vernieuwde handhygiënecampagne ter bestrijding van zorginfecties in de Vlaamse woonzorgcentra. Zorginstellingen worden meer en meer geconfronteerd met multidrugresistente organismen, zodat een blijvende aandacht voor preventieve maatregelen essentieel is. De campagne pikt in op de voorgaande edities met als doel woonzorgcentra te motiveren een correcte handhygiëne na te streven in de strijd tegen zorginfecties.

De vernieuwde handhygiënecampagne...

13/11/2017

Er is een groot draagvlak om een EHBO-cursus over psychische problemen in Vlaanderen te ontwikkelen en te introduceren. Dat blijkt uit overleg met enkele toonaangevende partnerorganisaties geestelijke gezondheid. Het programma ‘Mental Health First Aid’ dat intussen al in 23 landen, waaronder buurland Nederland, aangeboden wordt, zal als startpunt genomen worden. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin trekt nog dit jaar €200.000 uit om deze EHBO-cursussen voor psychische problemen binnen Vlaanderen te ontwikkelen en te evalueren waarna een breder...

Schrijf je in op de nieuwsbrief