Nieuws

18/10/2017

Als eerste revalidatieziekenhuis in de Benelux heeft het Nationaal MS Centrum het kwaliteitslabel van Joint Commission International (JCI) gekregen. Met het behalen van de ‘Gold Seal of Approval’ behoort het Nationaal MS Centrum tot de meest toonaangevende zorginstellingen in de wereld.

Joint Commission International (JCI) is een organisatie die internationale normen, de zogenaamde JCI standards, vastlegt voor kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt.  Als een audit door JCI aantoont dat het kwaliteitssysteem van de zorginstelling beantwoordt aan de hoge eisen van...

18/10/2017

Begeleiding bij implementatie van voorafgaande of vroegtijdige zorgplanning (VZP) in woonzorgcentra in Vlaanderen door het organiseren van trainingen, het ondersteunen van betrokken zorgverleners en het sturen van het veranderingsproces. Deze functie kadert binnen een evaluatiestudie, die wordt uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent), i.s.m. KULeuven.

U beschikt over
- Bachelor of masterdiploma (psychologie, pedagogie, verpleegkunde, sociaal werk, ergotherapeut, kinesist(e), …) of gelijkwaardig door ervaring
- (Aantoonbare)...

18/10/2017

Gezondheidszorg gaat ons allen aan. En iedereen wil de best mogelijke zorg. Eén probleem: álle mogelijke zorg voor iedereen is onbetaalbaar. Hoe gaan we dan keuzes maken? En liggen wij daar wel genoeg wakker van? Het boek Kiezen is winnen, uitgegeven bij Acco en geschreven door drie medewerkers van Zorgnet-Icuro, geeft stof aan dit geladen en dwingende debat en maakt het toegankelijk voor iedereen.

Hoe houden we de gezondheidszorg kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar? Het is een almaar prangender maatschappelijke vraag, die niet langer intuïtief te...

17/10/2017

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) streeft ernaar om recente wetenschappelijke evidentie aan te bieden aan het Vlaamse werkveld. Tijd dus voor een update van de richtlijn uit 2010: ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’. De volledige richtlijn kan geraadpleegd worden op ...

13/10/2017

Met de winter in aantocht staat ook het griepseizoen weer voor de deur. Net zoals vorig jaar focust de griepvaccinatiecampagne van het Agentschap Zorg en Gezondheid zich op zorgverleners en personeelsleden in de zorgsector: zij lopen niet alleen een groot risico om zelf griep te krijgen, maar ook om patiënten of bewoners te besmetten. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners zich laten vaccineren en griep uit hun team houden. Want zij werken met risicopersonen die een grotere kans hebben op griepcomplicaties. Zoals Yvette, het nieuwe boegbeeld van de campagne.

Op...

13/10/2017

Het laatste sociaal akkoord dateert al van vele jaren geleden, maar nu is het eindelijk zover. Er ligt een ontwerp voor van nieuw sociaal akkoord voor de federale private gezondheidszorg. Op 25 oktober 2017 zal het aan alle partijen ter ondertekening worden voorgelegd. Het akkoord vormt het resultaat van een vruchtbaar sociaal overleg en biedt – zoals het een goed akkoord betaamt – voor alle partijen wat wils.

Van werkgeverzijde werd er bijzonder over gewaakt dat de overeengekomen maatregelen geen bijkomende impact zouden hebben op de financiering. Focus lag...

12/10/2017

Gisteren bood Pano heel Vlaanderen een inkijk in “het leven zoals het is” in de commerciële woonzorgcentra. Zorgnet-Icuro, de Vlaamse koepel van de woonzorgcentra zonder winstoogmerk, formuleert bij de bijwijlen schokkende reportage de volgende bedenkingen.

Meetbare kwaliteit

De afgelopen jaren neemt het debat over de zorgkwaliteit in voorzieningen, en het zichtbaar maken van die kwaliteit, een steeds prominenter plaats in. En terecht. Burgers moeten een weloverwogen keuze kunnen maken voor een zorgvoorziening en dat op basis van...

10/10/2017

Vandaag, 10 oktober, gaat de tweede "Vlaamse" Werelddag van de Geestelijke Gezondheid door. Het thema "Samen Veerkrachtig" inspireert opnieuw heel wat mensen en organisaties om acties op te zetten en geestelijke gezondheid in de kijker te plaatsen.

De Werelddag Geestelijke Gezondheid nodigt iedereen uit om stil te staan bij zijn of haar geestelijke gezondheid en die van anderen met de slogan “Samen Veerkrachtig”. Deze week ligt in het Vlaams parlement een resolutie voor van Groen-parlementslid Elke Van den Brandt om een eerste hulpprogramma voor geestelijke...

09/10/2017

Vorige week publiceerde Belfius de resultaten van de jaarlijkse financiële analyse van de Belgische ziekenhuissector (MAHA). 97% van de ziekenhuizen nam deel aan de studie.

De MAHA-analyse toont dat meer dan 30% van de algemene ziekenhuizen (privé en publiek) in België in 2016 verlieslatend was. Twaalf ziekenhuizen kampen met een ontoereikende cash flow.

Het courant resultaat van de algemene ziekenhuizen komt in 2016 uit op 94 miljoen euro. Dat is een daling met 19 miljoen euro of 17,2 % ten opzichte van 2015. "Een klein bedrag is dus nog kleiner...

06/10/2017

Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft voor de tweede keer het JCI accreditatielabel behaald. Het is voor het eerst dat dat in een Belgisch ziekenhuis gebeurt volgens de internationale kwaliteitsnormen uit de zesde editie.

De accreditoren wilden deze keer nagaan nagaan of het ziekenhuis in het dagelijks werk ook bezig is met de verdere fouten en wat het doet om ervoor te zorgen dat die fouten niet meer worden gemaakt. Wat hebben ze gedaan op het vlak van valpreventie? Worden de patiënten goed geïnformeerd over de kostprijs van een ingreep en hun verblijf?...

06/10/2017

Vandaag publiceerde De Standaard op zijn voorpagina een artikel over het bedrijf QuintilesIMS dat momenteel in gesprek is met een aantal Belgische ziekenhuizen over een nieuw contract aangaande de captatie en verwerking van ziekenhuisdata (waaronder patiëntengegevens). We lichten hierbij graag even de historiek en de huidige stand van zaken van het dossier toe.

In het verleden werkten heel wat Belgische ziekenhuizen samen met IT-bedrijf Forcea. Die verzamelden geanonimiseerde ziekenhuisgegevens, zoals data i.v.m. personeel, financies, medicatiegebruik enz. Op basis daarvan...

05/10/2017
afbeelding jaarverslag Woonzorglijn 2016
Het Agentschap Zorg en Gezondheid publiceert vandaag zijn Jaarverslag 2016 van de Woonzorglijn. De Woonzorglijn geeft informatie en advies, en behandelt klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen. Het Jaarverslag 2016 focust enkel op de klachten. Zorgnet-Icuro formuleert de volgende bedenkingen bij het verslag.
In 2016 hanteerde de Woonzorglijn een nieuw en meer verfijnd registratiesysteem. Hierdoor waren er een hoger aantal (deel)klachten. Wegens de verschillende “meetlat” is het moeilijk de cijfers van 2016 te vergelijken met die uit...
03/10/2017

De tien finalisten voor de NIAZ Jaarprijs 2017 zijn bekend. AZ Sint-Lucas en Volkskliniek, AZ Sint-Maarten, Bravis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, Noordwest Ziekenhuisgroep, RZ Heilig Hart Tienen, Slingeland Ziekenhuis, St. Jans Gasthuis en Universitair Ziekenhuis Gent strijden op 21 november om de winst bij de verkiezing van de beste verbetering in de zorg.

Iedere zorginstelling heeft voorbeelden van verbeteringen die in de praktijk bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg. Door die te delen, leren zorginstellingen van elkaar. Het...

29/09/2017

De wereld en onze samenleving is in volle evolutie, men spreekt ook wel eens van disruptieve tijden. En het gaat snel, razendsnel. Tegelijkertijd is een goede gezondheid meer dan ooit een kostbaar goed, waar ook tal van voorzieningen uit zorg en welzijn hun uiterste best doen om de beste kwaliteit te bieden. Een kwaliteitsvolle zorgverlening betekent ook voortdurend zoeken naar verbetering: naar goed opgeleide medewerkers, een up-to-date infrastructuur, de beste technologie, efficiënte zorgprocessen. Innovaties die de zorg menselijker maken, daar draait het om.

In4care wil met...

26/09/2017

Oplossingen voor uitdagingen rond werkbaar werk in de social profit vind je vanaf vandaag op www.waardevolwerk.be.  Op deze website voor medewerkers, leidinggevenden en organisaties uit de social profit staan tips en tools die helpen stress en burn-out te voorkomen en motivatie te verhogen.

Met waardevolwerk.be wilt VIVO vzw de zorg- en welzijnssectoren en maatwerkbedrijven en hun medewerkers helpen om het werk zo aangenaam en gezond mogelijk te maken. De medewerker, de...

26/09/2017

Hoe kijken zestigplussers zelf tegen het ouder worden aan? Waarover maken ze zich zorgen? Hoe bereiden ze zich voor op ‘later’? Op vraag van de Koning Boudewijnstichting voerde het onderzoeksbureau Indiville een uitgebreide survey bij meer dan 2.000 niet-hulpbehoevende zestigplussers, die een genuanceerd antwoord zocht op deze vragen.

Over het algemeen kijkt een meerderheid positief of zeer positief tegen het ouder worden aan: kalmer aan doen, tijd voor zichzelf, familie en vrienden, de rol van grootouder opnemen. Haast alle zestigplussers hopen nog lang thuis te kunnen wonen....

25/09/2017

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft een reeks hoofdlijnen voor de hervorming van de huisartsenwachtposten besproken met de taskforce. De hervorming houdt maatregelen in die de organisatie en de financiering van de wachtposten stroomlijnen en die de wachtposten afstemmen op het telefonische triagesysteem 1733. Via het telefoonnummer zullen patiënten een huisarts met wachtdienst kunnen bereiken.

Begin juli 2017 presenteerde minister De Block de hoofdlijnen van de hervorming aan de taskforce Huisartsenwachtposten, waarin naast...

21/09/2017

Dementie stelt niet alleen de maatschappij voor uitdagingen qua zorg en bijstand, ze zijn dagelijkse kost voor wie zelf of met een van zijn naasten moet leren leven met deze ziekte. Na de diagnose komen gaandeweg de vragen, en moeten keuzes worden gemaakt. Over begeleiding en mogelijke professionele zorg, over verlies van autonomie, over kosten, over juridisch sluitende oplossingen. Mits in een vroeg stadium al wordt nagedacht, kan de persoon met dementie samen met zijn of haar omgeving in ruime mate (mee) beslissen.

De vernieuwde brochure ‘Dementie, hoe ermee omgaan?’ van de...

21/09/2017

In 2010 waren er in Vlaanderen 100.000 personen met dementie. In 2020 zullen er dat 130.000 zijn. Hoe kunnen we die mensen een zo kwaliteitsvol mogelijk leven verzekeren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers en zorgverleners makkelijker contact kunnen leggen met personen met dementie en hen een warmere zorg kunnen verlenen? Zowel Kenniscentrum ARhus als Erfgoedcel TERF trekken voluit de kaart van gezondheid en welzijn. Het is namelijk meermaals bewezen dat lokaal erfgoed en beeldmateriaal een heel gunstig effect hebben op het reminisceren met personen met dementie. Erfgoed en...

20/09/2017

Met dit internationaal label toont het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze dat het voldoet aan strenge internationale normen inzake kwaliteit en patiëntveiligheid.

Om tot deze beoordeling te komen hebben 7 externe auditoren van dinsdag 13 juni tot en met vrijdag 16 juni het ziekenhuis grondig doorgelicht. Van artsen, verpleegkundigen, logistieke medewerkers, onderhoudspersoneel, keukenpersoneel, administratief personeel tot de stafmedewerkers, leden van het directiecomité, leden van de raad van bestuur en zelfs de patiënten en huisartsen: iedereen werd bevraagd over de werking...

Schrijf je in op de nieuwsbrief