Nieuws

18/08/2017

Een open-hart-cirkel is een ontmoeting met iedereen die geraakt is door het intense (existentieel) lijden, door de grote psychische kwetsbaarheid van een jongere of jongvolwassene. In eerste instantie gaat het om de mensen die van zeer nabij betrokken zijn. Daarnaast kunnen ook andere mensen uitgenodigd worden. De regie ligt in handen van het gezin. Degene die de open-hart-cirkel aanvraagt, nodigt de anderen uit en motiveert hen om deel te nemen.

Een open-hart-cirkel gaat over datgene wat op dat moment wezenlijk speelt in het gezin en start met een opener waarbij iedereen, ook de...

17/08/2017

Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde heeft de NIAZ-Qmentum accreditatie behaald. Het internationale kwaliteitslabel, dat vier jaar geldig is, staat garant voor een kwaliteitsvol en veilig ziekenhuis.


Met het internationale kwaliteitslabel kunnen patiënten erop vertrouwen dat het AZ Jan Portaels kwaliteitsvolle zorg verleent, dat hun veiligheid wordt gewaarborgd, en dat het ziekenhuis gericht is op een verbetercultuur.


“Werken aan kwaliteit en veiligheid maakt al jaren deel uit van onze ziekenhuiscultuur”, stelt algemeen directeur Guy Buyens. “Het behalen van...

14/08/2017

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert de Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK) van Zorgnet-Icuro zijn 10e symposium met als thema ‘Small is beautiful… in tijden van: globalisering / netwerking / fuseren…’

We zoemen dit jaar in op een thema dat de organisatie van de zorg op dit ogenblik heel erg in beslag neemt. Ook in de zorg is een tendens naar schaalvergroting, naar globalisering merkbaar. We zien met name dat ziekenhuizen zich organiseren in netwerken. Dit plaatst de sector voor de uitdaging om deze ‘globalisering’ te verzoenen met typische competenties en handelwijzen in de...

10/08/2017

Vandaag staat in verschillende kranten te lezen dat er aan de Belgische kust een tekort van 1.500 rusthuisbedden zou zijn. Tot die conclusie komt prof. Christel Geerts (VUB) op basis van cijfermateriaal dat ze verzamelde. Zorgnet-Icuro is hoogst verbaasd over die uitspraak van prof. Geerts. Uit de informatie die Zorgnet-Icuro ontvangt, kunnen we opmaken dat er momenteel helemaal geen tekort is aan plaatsen in de woonzorgcentra aan de kust. Dit is nodeloos paniek zaaien onder de bevolking.

De woonzorgcentra in de kustgemeenten geven net het omgekeerde signaal van...

08/08/2017

De coöperatie Zorgcirkels Jongdementie werd opgericht door vzw Woonzorgnet-Dijleland en het Expertisecentrum Vlaams-Brabant Memo. Het is een zorgorganisatie met en tegelijk voor de doelgroep. Jonge mensen met dementie zijn immers ook vennoten en stippelen mee de toekomst uit van de coöperatie. Vzw Woonzorgnet-Dijleland, cvba Thuisverpleging Meerdael, vzw Landelijke Thuiszorg, nv Jacky Mertens Schoenen en Dhr. Marc De Beir zetten als oprichters hun schouders onder de nieuwe zorgcoöperatie.

Het project Zorgcirkels Jongdementie...

28/07/2017

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ lees je wat een persoonsvolgend budget precies is, wat je ermee kan betalen en wie in aanmerking komt voor zo’n budget. Je vindt er informatie over hoe je een persoonsvolgend budget kan aanvragen en op welke manier je aanvraag beoordeeld en beslist wordt.

Tot slot geeft de brochure ook een kort overzicht van de dienstverlening van het VAPH: rechtstreeks toegankelijke hulp, hulpmiddelen en aanpassingen en intensieve of frequente ondersteuning van handicapspecifieke diensten voor minderjarigen.

Je kan...

19/07/2017

Eind juni 2017 behaalde AZ Damiaan, na het doorlopen van een intensief accrediteringsproces, als eerste ziekenhuis in Noord West-Vlaanderen het JCI-kwaliteitslabel. Bij een ziekenhuisaccreditatie beoordeelt een externe, onafhankelijke organisatie op basis van een aantal maatstaven of normen in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan de patiënten. 

JCI hecht veel belang aan onder meer de toegankelijkheid en de continuïteit van zorg, het beheer en het gebruik van medicatie, de voorlichting aan de patiënten en hun familie en de rechten...

19/07/2017

Vandaag maakt het Zorginspectie de resultaten bekend van zijn inspectie-onderzoek naar de manier waarop de Vlaamse ziekenhuizen omspringen met de reiniging, desinfectie en de bewaring van flexibele endoscopen met lumen. De resultaten van deze nulmeting tonen aan dat er nog ruimte is voor verbetering. Daarvoor is er nood aan een eisenkader, zodat de normen voor iedereen duidelijk zijn. Zorgnet-Icuro engageert zich om dit samen met het Agentschap Zorg & Gezondheid en de betrokken beroepsgroepen in de komende maanden uit te werken.

Zorginspectie deed een...

14/07/2017

Uitgeverij Politeia en De Maakbare Mens vzw presenteren de splinternieuwe Gids Orgaandonatie: Leidraad voor steden, gemeenten en lokale diensten. Deze gids is een hulpmiddel voor de ambtenaar en eender wie bezig is met dit onderwerp. Aangezien er in 2016 nog steeds 1.217 van onze landgenoten op de wachtlijst voor een orgaan stonden, is het namelijk van levensbelang dat er voldoende informatie beschikbaar is over orgaandonatie. Alle informatie, enkele getuigenissen en handige tips om orgaandonatie te promoten vind je terug in de Gids Orgaandonatie. Bestel de gids...

14/07/2017

Televisiemaker en filmregisseur Nic Balthazar wordt het uithangbord van de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Met Ben X (over autisme) en Everybody Happy (over burn-out) regisseerde Nic twee prenten die nauw aansluiten op het thema. Hij heeft alvast een enthousiaste oproep gelanceerd. Tussen 1 en 10 oktober zal hij opduiken tijdens enkele evenementen.

Deze week ging ook de website www.samenveerkrachtig.be online. Je vindt er alle relevante informatie over de Werelddag van de geestelijke gezondheid, met een...

12/07/2017

De raad van bestuur van Zorgnet-Icuro vzw heeft in zijn vergadering van 12 juli 2017 Margot Cloet benoemd tot nieuwe gedelegeerd bestuurder. 

Margot Cloet (42) is pedagoge van opleiding en startte haar loopbaan in de bijzondere jeugdzorg, eerst als begeleider en daarna als mede-oprichter en directeur van Minor-Ndako, een voorziening in Brussel. Daarna was ze raadgever van minister Steven Vanackere en woordvoerder van minister Veerle Heeren. Tijdens de afgelopen 7 jaar was ze eerst adjunct-kabinetschef en nadien kabinetschef van Vlaams minister van Welzijn,...

11/07/2017

Het Agentschap Zorg en Gezondheid doet een oproep voor transitiecoaches voor de begeleiding van de oprichting van eerstelijnszones in Vlaanderen. De projectoproep richt zich specifiek tot de erkende en gesubsidieerde organisaties in de eerste lijn en de organisaties die deel uitmaken van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 15 september 2017. Raadpleeg de volledige oproep.

11/07/2017

In het kader van de werkgroep ‘instroom van vluchtelingen in de social profit’ hebben Verso en HRWijs in samenwerking met VIVO en Vlaams Welzijnsverbond een brochure ontwikkeld. Raadpleeg hier de infobrochure.

Je krijgt met de brochure vooreerst inzicht in de statuten van de vluchteling. Mag de vluchteling werken, wat moet je daar zelf voor in orde brengen? Ook maak je kennis met een aantal gunstige tewerkstellingsformules en langs inspirerende succesverhalen zie je de...

06/07/2017

VIP² Algemene Ziekenhuizen, de vereniging van de ziekenhuiskoepels, hoofdartsen en het Vlaams Patiëntenplatform, stelt indicatoren op om de kwaliteit in ziekenhuizen te meten. Ziekenhuizen kiezen zelf of ze deelnemen hieraan en of ze hun resultaten bekend maken op de website zorgkwaliteit.be. Op deze website zijn nu de resultaten beschikbaar van kwaliteitsmetingen over rectumkanker. 47 Vlaamse ziekenhuizen hebben er hun resultaten gepubliceerd over de overleving van patiënten met rectumkanker.

Resultaten over rectumkanker

Rectumkanker...

05/07/2017

De dienst cardiologie-cardiochirurgie van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst heeft als eerste in België met succes vijf complexe hartprocedures uitgevoerd onder lokale verdoving.

Dankzij het gebruik van een nieuwe techniek, waarbij men het hart van binnenin kan bekijken met echografie in plaats van via de slokdarm, moeten de patiënten niet meer onder algemene verdoving bij geselecteerde complexe ingrepen aan het hart. Zo werden twee gaatjes tussen de voorkamers en drie linker hartoortjes succesvol afgesloten. Alle procedures zijn vlot verlopen. De...

04/07/2017

AZ Glorieux heeft het internationale JCI-kwaliteitslabel ontvangen. Joint Commission International is een internationale organisatie die hoogstaande normen vastlegt op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Het JCI-kwaliteitslabel wordt aan het ziekenhuis toegekend voor een periode van 3 jaar. 

Tijdens de week van 26 tot 30 juni 2017 kwam een team van 4 JCI-auditoren op bezoek om een grondige doorlichting van het AZ Glorieux uit te voeren aan de hand van meer dan 1000 meetbare aspecten rond patiëntveiligheid, ziekenhuishygiëne en kwaliteit enz.. afkomstig uit...

30/06/2017

In het kader van haar plannen voor de hervorming van het ziekenhuislandschap vroeg minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om na te gaan hoeveel bedden we vandaag en in 2025 in de algemene ziekenhuizen nodig hebben. Het rapport Benodigde ziekenhuiscapaciteit in 2025 en criteria voor aanbodbeheersing van complexe kankerchirurgie, radiotherapie en materniteit werd vandaag gepubliceerd. Zorgnet-Icuro reageert positief. De studie heeft de verdienste een wetenschappelijke onderbouw te leveren voor een aanpassing van het...

28/06/2017

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale NIAZ Qmentum kwaliteitslabel toegekend aan het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem. Een team van externe auditoren geeft het ziekenhuis een uitmuntend rapport: het ziekenhuis voldoet aan 98 procent van de kwaliteitsnormen.

Het ziekenhuis voegt zich hierdoor bij de Vlaamse ziekenhuizen die slaagden voor een externe kwaliteitscontrole. Het label is een bewijs dat de werkcultuur is gericht op voortdurende verbetering. Het label is zo de bekroning van de dagelijkse inzet voor kwaliteitsvolle...

26/06/2017

Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2018 voor. Iedereen, zowel privé personen als organisaties en instellingen met interesse in de gezondheidszorg, kan een voorstel voor een studie indienen. De voorstellen kunnen worden ingediend via een online formulier op de KCE-...

23/06/2017

Wie hulp wil inroepen van de brandweer, een ziekenwagen of de politie, kan voortaan gebruik maken van de app "112 BE". De nieuwe toepassing biedt het voordeel dat ze de exacte locatie kan bepalen van wie de noodcentrale probeert te bereiken. 

De app biedt nog meer mogelijkheden. Naast de identiteit krijgt de hulpcentrale onmiddellijk de medische gegevens op het scherm afgebeeld, bijvoorbeeld de bloedgroep of eventuele gezondheidsproblemen. Die informatie kan je immers invullen bij de installatie van de app. De operator kan voorts ook een real time chat opstarten. Dat is...

Schrijf je in op de nieuwsbrief