Nieuws

24/08/2018

Op initiatief van minister Maggie De Block trekt de federale overheid 35 miljoen euro extra uit om de sector van de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) te ondersteunen en de subsidies voor de ambulancediensten te verhogen. Hiermee wil ze het dringend vervoer van patiënten na een oproep naar het nummer 112 verbeteren. Vanaf dit jaar ontvangen de diensten samen 35 miljoen euro extra. Vanaf 2019 wordt er stapsgewijs ook een nieuw financieringsmodel ingevoerd en wordt de organisatie van de ambulancediensten verder geoptimaliseerd.

Dat nieuwe financieringsmodel moet toelaten...

23/08/2018

We stellen u graag het jaarverslag 2017-2018 van Stop it Now! voor.

Stop it Now! doet als preventieproject pionierswerk in België. Zij zetten maximaal in op de preventie van seksueel kindermisbruik en ondersteunen een gestigmatiseerde doelgroep die moeilijk aansluiting vindt bij de hulpverlening. Dit jaarverslag biedt een overzicht van het eerste jaar van de hulplijn. Daarnaast geeft het een idee over alles waar Stop it Now! voor staat en op inzet. De thema's die Stop it Now! behandelt zijn niet altijd even evident maat het voorbije jaar bewijst dat preventie en hulp...

21/08/2018

Momenteel zoekt het Europese innovatieve TRANS-SENIOR-project 13 doctoraatsstudenten voor een intensieve training. TRANS-SENIOR is een EU-project dat als doel heeft innovators te trainen die de systemen voor langdurige zorg in de toekomst zullen vormgeven. De focus van het project is dubbel: het vermijden van nodeloze transities en het verbeteren van de zorg in de noodzakelijke overgangen in de zorgketen.

Verschillende nationaliteiten afkomstig uit verschillende disciplines kunnen zich kandidaat stellen, dit tot 20 september 2018.

Alle informatie vind je op...

21/08/2018

Unisoc, de werkgeverskoepel van de social profit in België, werd door het VIAS gecontacteerd met de vraag om zijn enquête over veilig ondernemen te verspreiden.

VIAS is een kenniscentrum dat gespecialiseerd is in mobiliteit en in veiligheid in het algemeen. Zijn studies worden vaak ook door de beleidsmakers gebruikt. Het invullen van de enquête is niet verplicht, maar geeft aan de social profitondernemingen wel de kans om ook hun stem te laten horen.

Meer dan ooit is veiligheid een relevant en actueel thema in onze samenleving, alsook in de ondernemingswereld. VIAS...

10/08/2018

Tot 28 september 2018 kan je een project indienen bij Flanders’ Care rond blended hulp (= de mix van face-to-face en onlinehulp) met volwassenen. Geselecteerde projecten krijgen centen én ondersteuning.  

Organisaties missen vaak een extra startimpuls voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of –licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen.

Daarom wordt er - voor de...

10/08/2018

Al voor de vierde keer op rij organiseert de Vlaamse Verenging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) de Vlaamse versie van de World Mental Health Day. En dat is hier een heuse tiendaagse van de geestelijke gezondheid. Met ruim 300 evenementen was 2017 een bijzonder goede editie. Lezingen, workshops en cursussen over stresshantering, mindfulness en positief denken hebben Vlaanderen veerkrachtiger gemaakt.

Ook dit jaar wil de VVGG werk maken van veerkracht. Daarom vragen ze om opnieuw een leuke activiteit te verzinnen rond het thema Samen Veerkrachtig. Nood aan frisse ideeën...

06/08/2018

Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven gemeld. Daaruit selecteerden we elf projecten. Elke zesde van de maand zetten we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTY-dag op 6 juni 2019. Van 6 augustus tot 5 september staat ZADRO centraal. Kwaliteitscoördinator Margot Piron vertelt ons alles over de therapiehond van wzc Sint-Lucia.

Elke week komt onze therapiehond ZADRO langs in het woonzorgcentrum....

03/08/2018

In 2015 riep de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen naar aanleiding van haar 25- jarig bestaan de driejaarlijkse prijs Passie voor palliatieve zorg in het leven. Daarmee wil ze inventieve en/of innovatieve projecten rond palliatieve zorg in de kijker zetten. Een jury van onafhankelijke specialisten uit het palliatieve werkveld bekroont de drie sterkste projecten.

Het project dat de hoofdprijs in de wacht sleept, krijgt een geldprijs van 2.000 euro. Het wordt bekend gemaakt op het...

01/08/2018

Het Agentschap Jongerenwelzijn en Kind&Gezin organiseren in samenwerking met Zorgnet-Icuro twee infomomenten over integrale jeugdhulp, meer bepaald over hulpverlening aan jonge kinderen en hun ouders in precaire opvoedings- en/of leefsituaties. Geïnteresseerden kunnen op woensdag 3 oktober terecht in Leuven en op dinsdag 9 oktober in Gent. Meer info volgt later.

We voorzien twee infomomenten met dezelfde inhoud op twee verschillende locaties: 

  • woensdag 3 oktober 2018 (voor- of namiddag) in het Vlaams Administratief Centrum (VAC)...
26/07/2018

Referentiepersonen dementie zijn professionele hulpverleners die zich engageren om in hun eigen werksetting de kwaliteit van begeleiding en zorg voor mensen met dementie en hun omgeving te bevorderen. In Kortrijk, Dendermonde, Mechelen of Hasselt kan je in januari 2019 starten met een ...

26/07/2018

Op 24 juli 2018 heeft de federale regering, in navolging van de zomer van 2017, opnieuw een zomerakkoord gesloten, onder de titel Jobsdeal. Dat akkoord heeft tot doel “jobs te stimuleren om de sociale zekerheid en de koopkracht te versterken”. In dit overzicht vind je de maatregelen die van belang zijn voor onze sectoren. 

Het akkoord Jobsdeal bevat een aantal sociale, economische en fiscale maatregelen die de Belgische tewerkstellingscijfers willen verhogen. Dit overzicht bevat de voor onze sectoren belangrijkste maatregelen, met...

25/07/2018

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) heeft voor de tweede keer het kwaliteitslabel van Joint Commission International (JCI) behaald. JCI legt internationale normen vast die erover waken dat patiënten in een ziekenhuis kunnen rekenen op zorg die gedreven is door kwaliteit en veiligheid. De heraccreditatie bevestigt dat er in het UZA een continue verbetercultuur heerst die door alle medewerkers wordt gedragen.

Patiëntenzorg van hoogstaande kwaliteit leveren is voor het UZA en al haar medewerkers prioriteit nummer één. In 2015 werd het UZA als een van...

23/07/2018

Elke weekdag heeft De Ochtend, een programma op Radio 1, een topvrouw als centrale gast tussen 8 uur en 9 uur. Op donderdag 20 juli was dat Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. Op de website van Radio 1 kan je het volledige interview beluisteren en bekijken

Interview in De Ochtend

"Gezondheidszorg moet agendapunt 1 zijn voor de volgende regering"

De financiering van de...

23/07/2018

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block start vanaf eind dit jaar met de terugbetaling van enkele sessies bij een psycholoog, de terugbetaling geldt voor mensen tot 64 jaar. VRT NWS maakte daarover een reportage en interviewde ook Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. 

Reportage op VRT NWS

Zorgnet Vlaanderen vraagt federaal én Vlaams geld voor psychologische bijstand ouderen

Eind dit jaar start federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block met de...

23/07/2018

Ongeveer een miljoen vrijwilligers in ons land krijgen een verduidelijkt en versterkt statuut. Het gaat om vrijwilligers die zich inzetten bij verenigingen met socioculturele, jeugd- en sportactiviteiten, in maatschappelijke dienstverlening en in de zorgsector en die daarvoor enkel een onkostenvergoeding krijgen.

“Onze vrijwilligers zijn de lijm in onze samenleving: zij brengen en houden mensen samen. Zij verdienen een duidelijk statuut”, vertelt Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Tienjarige wet

In 2015...

20/07/2018

Ben je een socialprofitonderneming en ben je op zoek naar een nieuwe dienstverlening of businessmodel rond een maatschappelijke uitdaging? Meld je dan voor 9 september aan en laat je inspireren en ondersteunen door een team managementstudenten van de Thomas More Hogeschool.

Deze laatstejaarsstudenten werken tussen september en december de door jouw onderneming voorgestelde uitdaging uit in een businessmodel. Ze worden ondersteund door Verso en Enactus.

  • Enactus is een internationale non-profitorganisatie waarin studenten, universiteiten/...
17/07/2018

Eénlijn.be biedt via het project TransEL ondersteuning aan de woonzorgcentra in verband met het RIZIV eHealth-certificaat, en gratis opleidingen over het gebruik van eHealth in voorzieningen.

Certificaten

Vanaf 1 januari 2019 zal het opname- en facturatieproces tussen de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra en de zorgkassen uitsluitend digitaal verlopen. De softwareleveranciers van de ouderenvoorzieningen moeten de nodige aanpassingen aan de...

17/07/2018

De Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV publiceert een nieuw rapport over grensoverschrijdend gedrag op het werk in Vlaanderen. Het betreft een driejaarlijkse werkbaarheidsmeting uit 2016 bij 12.000 werknemers. Ongeveer één op de vijf (21,6%) van de Vlaamse werknemers geeft aan dat ze in de loop van het jaar slachtoffer werden van één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag: intimidatie of bedreiging, pestgedrag, lichamelijk geweld of ongewenst seksueel gedrag. Er zijn geen significante veranderingen tegenover de vorige meting uit 2013.

Heel opvallend zijn de...

16/07/2018

Contact met honden of andere huisdieren heeft vaak een zeer positief effect op het welzijn van personen met dementie. Het maakt hen rustiger en alerter. Ze lachen meer en zoeken meer contact. Om de inzet van de honden en andere dieren - die daarvoor worden getraind - te ondersteunen, selecteerde de Koning Boudewijnstichting via een projectoproep tien projecten die een financieel duwtje krijgen van 2.500 tot 5.000 euro, samen goed voor ruim 40.400 euro.

De KBS selecteerde vijf Nederlandstalige en vijf Franstalige projecten (waarvan twee in...

16/07/2018

Op 1 juni start de onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde (VUB) met een nieuw project in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Naar analogie van het bestaande kwaliteitsindicatorenproject voor de palliatieve teams thuis en in het ziekenhuis (www.endoflifecare.be/kwaliteitsindicatoren), zullen de onderzoekers tegen het najaar een zelfevaluatie instrument op basis van vragenlijsten ontwikkelen om de kwaliteit van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg zelf te meten en te verbeteren in...

Schrijf je in op de nieuwsbrief