Privacybeleid Zorgnet-Icuro vzw

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgnet-Icuro vzw.

Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke

Zorgnet-Icuro vzw
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Zorgnet-Icuro vzw kan u terecht bij: post@zorgneticuro.be Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze leden-voorzieningen, van personen die bij de leden-voorzieningen zijn tewerkgesteld, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee Zorgnet-Icuro vzw en zijn medewerkers in contact komen in het kader van zijn opdracht en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verzamelt Zorgnet-Icuro vzw en met welk doel?

Zorgnet-Icuro vzw verzamelt contactgegevens: bijvoorbeeld naam, voornaam, aanspreektitel, e-mailadres, adres, telefoonnummer, functie binnen uw organisatie, interessegebieden ...

Als u een medewerker of bestuurder bent van een voorziening die aangesloten is bij Zorgnet-Icuro vzw, dan gebruiken we die gegevens in functie van de dienstverlening van Zorgnet-Icuro vzw aan zijn leden. We gebruiken die informatie om informatie en kennis te delen, voor de organisatie van opleidingen, om diensten en publicaties aan te bieden.

Als u een persoon bent waarmee Zorgnet-Icuro vzw en zijn medewerkers in contact komen in het kader van de opdracht en de activiteiten van Zorgnet-Icuro vzw, zoals medewerkers van diensten en administraties, academici, partnerorganisaties uit de zorgsector enz., dan gebruiken we die gegevens in het kader van de opdracht van Zorgnet-Icuro vzw om de belangen van zijn leden te behartigen en aan adviesverlening en beleidsvoorbereiding te doen.

Als u zich inschrijft om onze informatienota’s, nieuwsbrief, magazine… te ontvangen, of als u zich inschrijft voor een studiedag of een event:
- Registreren we uw gegevens met uw akkoord

U kan zich altijd op een eenvoudige manier uitschrijven van onze informatienota’s en nieuwsbrieven.

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Zorgnet-Icuro vzw (bv. een leverancier), gebruiken we die gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Delen van informatie

Zorgnet-Icuro vzw deelt enkel informatie met het oog op de hierboven omschreven doelstellingen. Onder geen beding deelt Zorgnet-Icuro vzw uw persoonsgegevens met derden met een commercieel oogmerk.

Opslag en bewaren

Zorgnet-Icuro vzw houdt uw persoonsgegevens bij tot het moment waarop uw relatie met Zorgnet-Icuro vzw een einde neemt, bv. u bent niet langer medewerker van een voorziening aangesloten bij Zorgnet-Icuro vzw, u schrijft zich uit voor de nieuwsbrief enz., tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. 

Uw rechten

  • U heeft zeggenschap over hoe uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt. U kan dat op de volgende manieren doen:
  • U kunt een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben;
  • U kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens, of als u wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben corrigeren;
  • in bepaalde gevallen kunt u ons vragen de persoonlijke informatie die wij over u hebben te wissen, blokkeren of beperken, of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken; en
  • in bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt aan een externe partij te sturen.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, hebt u ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonsgegevens.

Iedereen heeft op elk moment het recht om Zorgnet-Icuro vzw te vragen uit de database te worden verwijderd. U kan hiervoor contact nemen via post@zorgneticuro.be. Zorgnet-Icuro vzw zal die vraag zo snel mogelijk positief beantwoorden.