Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Opzeggingstermijnen voor bedienden

Begin 2023 werd het onderscheid in opzeggingstermijnen voor bedienden afgeschaft.  De wet van 5 november 2023 voert dit echter opnieuw in.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Voorlopige bewindvoering bij financieel wanbeheer woonzorgvoorziening

De Vlaamse Regering heeft nadere regels bepaald voor de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder ter uitvoering van artikel 63, §2 van het Woonzorgdecreet. Het gaat om situaties waarin een voorziening ernstig en herhaaldelijk in gebreke blijft om, in de zorg en ondersteuning, respect voor de integriteit van de zorgvrager te verzekeren, of waarin de continuïteit van de zorg en ondersteuning ten aanzien van de zorgvragers ernstig in gevaar is.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Verplichte aanstelling van een interne vertrouwenspersoon in ondernemingen met 50 of meer werknemers vanaf 1 december 2023

De wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen (B.S. 23 nov. 2023) maakt de aanstelling van een interne vertrouwenspersoon verplicht vanaf 50 werknemers.
In ondernemingen met minder dan 50 werknemers geldt die verplichting enkel wanneer alle leden van de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis, alle werknemers zelf hierom verzoeken.

Info voor leden
Lees meer