Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Nieuwe regeling voor facturatie geneesmiddelen: forfait bedraagt voortaan 100%

Vanaf 1 juli 2024 stapt RIZIV over naar een forfait voor geneesmiddelen dat 100% bedraagt. Er komt dus een einde aan de regeling die gangbaar was sinds 2006 waarbij ziekenhuizen de geneesmiddelen “binnen forfait” factureerden voor gehospitaliseerde patiënten en er een opdeling werd gemaakt tussen een forfait van 75% en een deel van het werkelijk verbruik van 25%.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Maak als werkgever www.care-er.be mee bekend

De sociale partners van de social profit en de overheid lanceerden Careēr om mensen te motiveren om de stap te zetten naar een carrière in zorg en welzijn. Ontdek in een gratis webinar op 17 juni hoe je als werkgever je rol kan spelen in de verspreiding van het merk en de bekendmaking van de website.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Protocol kwalitatieve verbetering van de arbeidsomstandigheden in de publieke ziekenhuizen

Als onderdeel van het sociaal akkoord 2020 werd een recurrent budget van 100 miljoen voorzien. Dit geld was bedoeld om de arbeidsomstandigheden in de federale sectoren te verbeteren. Eind april 2024 keurde het Comité A een protocol goed dat de besteding van een deel van dit budget vanaf 2022 regelt. Vanaf 2024 en in de komende jaren hebben de publieke ziekenhuizen de taak om dit budget te gebruiken om een nieuwe medewerker aan te werven voor soft HR-gerelateerde domeinen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Omzetting van maatregelen uit het protocolakkoord in uitvoering van het sociaal akkoord van 25 oktober 2017 in een wet voor de federale publieke sectoren

De wet van 24 maart 2024 houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector (B.S. van 11 april 2024) vormt de wettelijke basis voor drie maatregelen uit het protocolakkoord van oktober 2022: de maatregel i.v.m. nachtprestaties, de maatregel inzake de stabiliteit van deeltijdse overeenkomsten en de mogelijkheid tot afwijking van de rustperiode van elf uur tussen twee prestaties.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

De rol van technologie in de toekomst van onze geestelijke gezondheidszorg

Digitale interventies en apps hebben het potentieel om onze geestelijke gezondheid en gezondheidszorg te verbeteren. Het is echter niet alleen een verhaal van kansen, in de concretisering blijven ook vele uitdagingen bestaan. De Hoge Gezondheidsraad publiceerde over de mogelijkheden van digitale technologie in de geestelijke gezondheidszorg begin maart een advies (nr. 9745).

Info voor leden
Lees meer