Vormingen

Bijvoorbeeld: 09/12/2019
Bijvoorbeeld: 09/12/2019

CHi-opleiding: Communiceren in oncologie - Gent (5-daagse) (Organisator: Cédric Hèle instituut)

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

Wat komt aan bod: theorie en praktische toepassingen rond:
- ziektebeleving van de patiënt
- coping van de patiënt
- interactie/communicatie tussen patiënt en zorgverlener
- casuïstiek en rollenspelen
- zelfzorg

Discipline: Diëtist,...

Meer lezen

Postgraduaat Pre Hospital Life Support (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

Programma

Het postgraduaat (20SP) omvat 4 modules, 100u stage en 1 evaluatiedag:
- een basismodule (Bronze) van 2 dagen (4 SP)
- een bijkomende module (Silver) van 3 dagen (5 SP)
- een verdiepingsmodule (Gold) van 2 dagen (3 SP)
- een...

Meer lezen

Agressiecoach - 5-daagse vorming met 2 terugkommomenten - Escala

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Deze 5-daagse vorming met 2 terugkommomenten wordt kosteloos aangeboden door Vivo vzw Icoba. Ze kadert in het Via-5 project ‘Omgaan met agressie’ en is gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid.

PROGRAMMA

Met dit 5-daags traject zoom je in op de...

Meer lezen

Hoge Gezondheidsraad - Burn-out: de sleutels om in te grijpen

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

 ---- STUDIEDAG ----

Burn-out:
de sleutels om in te grijpen 

- 12 december 2019 (vanaf 08u30) - 

PASSAGE 44

... Meer lezen

Congres Wonen en Leven in het woonzorgcentrum

Georganiseerd door VVSG

Op 12 december maken VVSG, Vlozo en Zorgnet duidelijk dat inzetten op ‘wonen en leven’ een gedeelde verantwoordelijkheid is. De workshops en plenaire sessie komen tegemoet aan de vragen en noden die in het werkveld leven en de verschillende snelheden waarop woonleefbeleid vorm krijgt....

Meer lezen

HFDV Jaarcongres: De patiënt 3.0 - (r)evolutie in vraag en eisen van onze klant

Georganiseerd door UZ Leuven Facilitaire Dienst

De patiënt, maar laat ons die nu eindelijk de klant noemen, is sterk geëvolueerd: waar hij lang geleden lijdzaam onderging en vaak zelfs niet geïnformeerd werd, ontwikkelde hij daarna snel tot een particperend individu. De 3.0 klant van vandaag stelt zijn eisen: hij wil inspraak in zijn...

Meer lezen

Save the date: Congres ‘wonen en leven in het woonzorgcentrum’, vruchten plukken van sterk woonleefbeleid

Het congres ‘wonen en leven in het woonzorgcentrum’, vruchten plukken van sterk woonleefbeleid neemt je mee doorheen vier jaar intensief werken aan ‘wonen en leven’ en vat de belangrijkste ontwikkelingen in de Vlaamse woonzorgcentra samen.

Het congres wordt georganiseerd...

Meer lezen

Cultuursensitieve zorg

Georganiseerd door Karel De Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-cultuursensitieve-zorg

Onze superdiverse samenleving roept bij veel mensen nieuwsgierigheid, onzekerheid, verwondering, fascinatie en weerstand op. Zowel in het dagelijkse contact als in de zorg rijst de vraag hoe we met die deze diversiteit en...

Meer lezen

Masterclass LigComfort

Georganiseerd door De Wingerd wzc

De vergrijzing in Vlaanderen neemt in hoog tempo toe. Door het succes van de mantelzorg en de kwaliteit van de thuisondersteunende diensten blijven ouderen alsmaar langer in hun vertrouwde omgeving wonen. Een verhuis naar het woonzorgcentrum kan hierdoor steeds langer uitgesteld worden. De...

Meer lezen

CHi-opleiding: Communiceren in oncologie voor sociaal werkers (5-daagse)

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

Discipline: Sociaal werker

Prijs: 0,00 euro : Gefinancierd door het Kankerplan voor sociaal werkers werkzaam in een ziekenhuis

Programma:

DAG 1:
Rol en Taak sociaal werker in de oncologie, communicatie in...

Meer lezen

Symposium: de geestelijke gezondheidszorg in het web van netwerken

Georganiseerd door Zorgbeleid.be

De overheid stimuleert de ontwikkelingen van netwerken in de zorg, ook in de geestelijke gezondheidszorg., Met de ontwikkeling van netwerken heeft de overheid als doelstelling dat mensen zo lang mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven en hun eigen sociale contacten kunnen behouden. Door de...

Meer lezen

Sense of Home. Bouwen aan een nieuwe thuis samen met personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Binnen woonzorgcentra is er naast de focus op kwalitatieve zorg steeds meer aandacht voor de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners. Ook vanuit het beleid wordt deze beweging voluit ondersteund. Maar hoe breng je dit in de praktijk? Waar leg je dan best de nadruk op?...

Meer lezen

Intravasale acces in de residentiële sector

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-intravasale-acces

Verkorting van de ligduur in de ziekenhuizen. Kwaliteitsvolle zorg in de thuiszorg. Als verpleegkundige in een residentiële setting kom je steeds meer in contact met intraveneuze therapieën en dit zowel perifeer, centraal als...

Meer lezen

Montessori methode voor senioren met cognitieve stoornissen

Georganiseerd door Senior Montessori

Bij mensen met cognitieve stoornissen of een ziekte van het Alzheimertype veroorzaakt het gebrek aan activiteiten vaak apathie, angst of onrust. Die mensen hebben behoefte aan specifieke begeleiding, die regelmatige cognitieve stimulatie geeft, maar ook sociale participatie en...

Meer lezen

Omgaan met rouw en verlies in de zorg

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-rouw-en-verlies-in-de-zorg

Zowel op privé als professioneel gebied worden hulpverleners geconfronteerd met verlieservaringen, afscheid nemen en rouwen. Vaak vragen we ons af hoe we hier als hulpverlener mee kunnen en mogen omgaan. Mag er mee...

Meer lezen

Blind positioneren bij conventionele skeletonderzoeken

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

In deze cursus leer je blind positioneren, inclusief alle informatie die je nodig hebt om deze procedures met zo weinig mogelijk stralingsbelasting uit te voeren, zoals: - het correct uitvoeren van procedures; - correct toepassen van de technologie; - gebruik maken van landmarks; - handvaten...

Meer lezen

Bijscholingsdag Palliatieve zorg: Ethiek en deontologie in de palliatieve zorg

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

- wat is ethiek - zingeving voor de patiënt en zijn omgeving - de goede dood - methode en ethische reflectie - casuïstiek

Meer lezen

CHi-opleiding: Communiceren in oncologie - Antwerpen (5-daagse)

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Het Cédric Hèle instituut vzw (CHi) wordt sinds 2010 door de overheid aangesteld om jaarlijks te voorzien in een opleiding communicatie van 150 professionelen werkzaam in de oncologische zorgprogramma's. Er werd een inhoudelijk sterke en praktijkgerichte opleiding voor hulpverleners in de...

Meer lezen

Interactieve workshop over de aanpassing van de vzw-statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

Op 1 mei 2019 trad het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking. Dit nieuwe wetboek heeft een belangrijke impact op de corporate governance en de statuten van uw vzw. Hierdoor dienen namelijk vóór 1 januari 2024 de statuten te worden aangepast.

Omdat we hierover...

Meer lezen

CHi-opleiding: Betrekken van naasten: systeemgericht werken binnen oncologie (5-daagse)

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Het Cédric Hèle instituut vzw (CHi) wordt sinds 2010 door de overheid aangesteld om jaarlijks te voorzien in een opleiding communicatie van 150 professionelen werkzaam in de oncologische zorgprogramma's. Er werd een inhoudelijk sterke en praktijkgerichte opleiding voor hulpverleners in de...

Meer lezen