Als sociale partner speelt Zorgnet-Icuro een bepalende rol in het sociaal overleg in de non-profit sector. Advies in sociaalrechtelijke thema's, HR en sociaal overleg behoren tot de topprioriteiten van Zorgnet-Icuro. 

Zorgnet-Icuro ondersteunt ethiek in het werkveld met een uitgebreid aanbod. Elke dag opnieuw zetten duizenden hulpverleners zich in om goede zorg te geven met oog voor de kwetsbaarheid en menselijke waardigheid van iedere persoon. Dat maakt zorg tot een intrinsiek ethische activiteit.

 

 

Kwaliteit wordt vaak gedefinieerd als ‘“de mate waarin de geleverde zorg voor individuen en voor de gemeenschap overeenkomt met de gewenste zorgresultaten en in overeenstemming is met de actuele professionele kennis en inzichten” (IOM).

 

 

In beeld

Een participatief beleid voeren in de zorg, wat doet dat met mijn organisatie? Hoe gaan de zorgprofessionals er mee om? Dr. Simon Malfait (UZ Gent) leidt het thema in. Dominique Potteau licht toe...

Recente documenten

Expres | 27 november 2020
Expres | 26 november 2020
Informatienota | 24 november 2020

Zorgwijzer

Zorg aan Zet

Zorg aan Zet knop