Zorgnet-Icuro ondersteunt ethiek in het werkveld met een uitgebreid aanbod. Elke dag opnieuw zetten duizenden hulpverleners zich in om goede zorg te geven met oog voor de kwetsbaarheid en menselijke waardigheid van iedere persoon. Dat maakt zorg tot een intrinsiek ethische activiteit.

 

 

Als voorzieningen vinden we de veiligheid van patiënten, bewoners, medewerkers en bezoekers erg belangrijk. 

 

Kwaliteit wordt vaak gedefinieerd als ‘“de mate waarin de geleverde zorg voor individuen en voor de gemeenschap overeenkomt met de gewenste zorgresultaten en in overeenstemming is met de actuele professionele kennis en inzichten” (IOM).

 

 

In beeld

Samen met een hele reeks zorgorganisaties heeft Zorgnet-Icuro Zorg aan Zet gelanceerd. Dat is een discussieplatform waar burgers, patiënten en zorgverstrekkers hun mening en ideeën kunnen geven...