Als sociale partner speelt Zorgnet-Icuro een bepalende rol in het sociaal overleg in de non-profit sector. Advies in sociaalrechtelijke thema's, HR en sociaal overleg behoren tot de topprioriteiten van Zorgnet-Icuro. 

Zorgnet-Icuro ondersteunt ethiek in het werkveld met een uitgebreid aanbod. Elke dag opnieuw zetten duizenden hulpverleners zich in om goede zorg te geven met oog voor de kwetsbaarheid en menselijke waardigheid van iedere persoon. Dat maakt zorg tot een intrinsiek ethische activiteit.

 

 

Kwaliteit wordt vaak gedefinieerd als ‘“de mate waarin de geleverde zorg voor individuen en voor de gemeenschap overeenkomt met de gewenste zorgresultaten en in overeenstemming is met de actuele professionele kennis en inzichten” (IOM).

 

 

In beeld

In het tweede deel van de Participatie Livestreams zorgt Dr. Simon Malfait (UZ Gent) voor een theorethische inleiding over het begrip participatie. Voorbeelden van op het terrein zijn er van GGZ...

Recente documenten

Informatienota | 20 oktober 2020
Informatienota | 19 oktober 2020

Zorgwijzer

Zorg aan Zet

Zorg aan Zet knop