07/12/2023

“Anders kijken, meer zien”. Elf leidende principes voor een nieuw model voor toezicht en handhaving in de zorg

Kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning geven is de kernopdracht van zorgorganisaties. Toezicht en handhaving, en de manier waarop het verloopt, is een onderwerp dat sterk leeft in de sectoren van zorg en welzijn. Met deze publicatie willen we hierover een constructief debat openen. We schuiven een model naar voor dat aansluit bij de veranderende kijk op kwaliteit en de rol die de verschillende stakeholders – zorggebruikers, zorgorganisaties, medewerkers én overheid – hierbij spelen.

Zorgnet-Icuro luisterde naar de ervaringen en voorstellen van meer dan honderd mensen uit ziekenhuizen, woonzorgcentra en voorzieningen geestelijke gezondheidszorg. We keken ook naar internationale trends en inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Daaruit ontwikkelden we krijtlijnen voor een nieuwe toekomstige aanpak.

Met één centraal uitgangspunt en elf leidende principes doen we een oproep om samen anders te kijken en meer te zien. We willen, in cocreatie met alle belanghebbenden, aan de slag gaan en samen het toezicht- en handhavingsmodel van de toekomst vormgeven en uitbouwen. Ieder binnen zijn rol en met zijn verantwoordelijkheid. Finaal doel is om te blijven streven naar kwaliteitsverbetering voor de zorgvrager, de quintuple aim hoog in het vaandel dragend.

  • U kan de publicatie onderaan downloaden.
     
  • Bekijk de animatievideo waarin we ons nieuw model aan u voorstellen: