Nieuws

13/07/2018

Mental Health Europe lanceerde een nieuwe podcast - Empowering Minds - met een aflevering over de geestelijke gezondheid van jongeren.

In de reeks willen ze graag mensen laten horen die vandaag rond geestelijke gezondheid werken. In de komende maanden willen ze het denken van de luisteraars stimuleren over enkele onderwerpen over geestelijke gezondheid en welzijn. In de eerste episode spreekt podcast host Robin Murphy met Emma over haar eigen ervaringen met geestelijke gezondheidsproblemen. Zwervende reporter Laura interviewt jonge mensen uit...

12/07/2018

Werk je in de zorg en wil je weten hoe daarin het best kan worden omgaan met meertaligheid? Of ben je gewoon nieuwsgierig en wil je weten op welke manieren geslaagde communicatie in de zorg het best kan worden bereikt? Kom naar de Taalunie Talendebatten 2018 over meertaligheid in de zorg en laat je stem horen.

Aanmelden voor een van beide debatten via de onderstaande links. Deelname is gratis (inclusief de lunch).

11/07/2018

De Betekenisvolle Activiteiten Methode (BAM) is een gloednieuwe en innoverende aanpak waarin zorgverleners en bewoners samenwerken aan betekenisvolle activiteiten. Meer info vind je in het pas verschenen boek van Uitgeverij Politeia en de Arteveldehogeschool. Op 13 september 2018 organiseert de Arteveldehogeschool een studiedag over de BAM. 

Betekenisvolle activiteiten zijn cruciaal in het dagelijkse leven van bewoners van het woonzorgcentrum. Ze hebben een positieve invloed op de fysieke en geestelijke gezondheid, spelen een belangrijke rol in de...

09/07/2018

In opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, hebben het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven vijf thematische ‘wegwijzers beroepsgeheim’ ontwikkeld. Ze richten zich vooral op het ‘beleidsniveau van de actoren’ en willen organisaties ondersteunen die zich vragen stellen over de manier waarop ze met (de nieuwe evoluties rond) het beroepsgeheim moeten omgaan, hoe ze het beroepsgeheim kunnen respecteren in samenwerkingsprojecten ... De ‘wegwijzers’ reiken een kader aan waarmee sectoren,...

05/07/2018

Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven gemeld. Daaruit selecteerden we elf projecten. Elke zesde van de maand zetten we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTY-dag op 6 juni 2019. PZ Duffel bijt met hun tijdschrift, een Happy Hour met frietjes en lentefestival de spits af.

Goedele Miseur, pastorale dienst PZ Duffel: “What Matters to You is zo’n mooie gedachte. Zorg gaat over veel meer dan technisch correcte...

05/07/2018

In zijn nieuwste studie onderzoekt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wat de meerwaarde is van de resultaten van vragenlijsten die patiënten invullen na een ziekenhuisopname. Het KCE ging na hoe nuttig ze zijn voor individuele zorgverleners, voor ziekenhuizen en voor het beleid. Het gaat om de zogenaamde PROMs (Patient Reported Outcome Measures) en de PREM’s (Patient Reported Experience Measures). De PROMs peilen naar hoe de patiënt zijn eigen gezondheid beoordeelt, de PREMs vragen naar de ervaringen van de patiënten met het zorgproces.

Het...

02/07/2018

Op 15 juni 2018 heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een kader creëert voor pilootprojecten die de preventie van burn-outs in de ondernemingen beogen. Projecten zullen vanaf 1 juli 2018 ingediend kunnen worden.

Omdat de burn-outproblematiek meer en meer aan belang toeneemt in onze samenleving, hebben de sociale partners in het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 het initiatief genomen om dat onderwerp ter harte te nemen. Met de steun van de minister van Werk hebben de sociale partners werk gemaakt van projecten die ondernemingen financieel...

29/06/2018
Oproep: neem deel aan een grootschalig onderzoek naar de visie op kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw wil aan de hand van een vragenlijstonderzoek de visie van diagnostici en diagnostici in opleiding op kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen in kaart brengen. Bijkomend wil het centrum ook nagaan wat de noden van het werkveld zijn om kwaliteitsvolle diagnostiek te realiseren. De resultaten van het onderzoek zullen onder andere als input dienen om kwaliteitsondersteunende trajecten uit te tekenen die inzetten op vorming en de ontwikkeling van kwaliteitsvolle diagnostische instrumenten en methoden in Vlaanderen. Daarnaast zal het centrum zich...

26/06/2018

Het Sociaal Fonds Ouderenzorg heeft een studie gemaakt over de vormingsbehoeften in de ouderenzorg. Werknemers in de sector hebben nood aan opleiding en ondersteuning op verschillende vlakken. Ze moeten kunnen omgaan met evoluties zoals de vergrijzing van de bevolking en de toename van zwaardere pathologieën, maar ook met de bewoners en hun familie. 

Ouderenzorg is een belangrijke sector in België, zowel naar het aantal instellingen als naar het aantal werknemers. De sector is in volle ontwikkeling en onderhevig aan verschillende evoluties die in...

26/06/2018

Op 16 mei 2018 kreeg de pastorale dienst van het AZ Sint-Lucas Brugge de Prijs Spirituele Zorg. De Beroepsvereniging van Zorgpastores bekroonde de drie pastores van het ziekenhuis voor hun Spiritwijzer. Dat instrument helpt spirituele noden te detecteren en bespreekbaar te maken. En dat gaat veel breder dan de vraag om een ziekenzalving of de communie te ontvangen. 

Annelien Van der Borght van het pastoraal team: “Hulpverleners associëren spirituele zorg nog te vaak alleen met expliciet godsdienstige vragen. Terwijl...

25/06/2018

Op 23 juni wordt naar goede gewoonte de mantelzorger in de bloemetjes gezet. Het merendeel van de zorg in Vlaanderen wordt geboden door familie, vrienden en naasten van mensen met een zorgnood. Om de goede verstandhouding tussen deze zogeheten mantelzorgers en professionele zorgverleners te ondersteunen, liet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, twee bijkomende instrumenten ontwikkelen. Enerzijds wordt www.mantelzorgers.be uitgebreid met een luik voor professionals,...

20/06/2018

Dit jaar wordt voor de vierde keer de wetenschappelijke Prijs Humane Psychiatrische Zorg uitgereikt. Dat is een initiatief waarbij partners uit de GGZ uitgenodigd worden om een voorbeeldproject over een bepaalde thematiek in te dienen. De prijs gaat naar een duidelijke en oorspronkelijke, nog niet gepubliceerde bijdrage uit de gezondheids- en welzijnszorg. Iedereen die zich aangesproken voelt om over dat thema een bijdrage te schrijven, kan deelnemen.

Joyce van der Heijden, de winnaar van de vorige editie, schreef in haar bijdrage het volgende: “Er wordt...

19/06/2018

Heb je donderdag 18 oktober 2018 al geblokkeerd in je agenda? Snel doen! Dan organiseert het team kwaliteitszorg van Zorgnet-Icuro de studiedag Als Plopsa de baas was in de zorg...

Op deze studiedag bouwen we voort op het gedachtegoed uit het boek Als Disney de baas was in uw ziekenhuis van Fred Lee. We focussen echter niet op Disney, maar op inspirerende organisaties uit eigen land. We verruimen daarbij onze blik en richten ons niet exclusief op de ziekenhuizen, maar willen ook een boeiend verhaal brengen voor ouderenzorg én geestelijke...

11/06/2018

We hebben allemaal samen de toekomst van de zorg in handen. Vorig jaar gaven het UZ Brussel en de VUB met ZORG2030 het startschot van een brede dialoog met de samenleving over de gezondheidszorg in 2030. Verschillende organisaties en mensen kregen de gelegenheid om mee te denken en hun visie te delen. Vorige week, op 6 juni, werden de eindconclusies voorgesteld.

Meer info

11/06/2018

Het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt uit Ledeberg is de winnaar van de Award Week van de Valpreventie 2018. Ze krijgen een geldprijs ter waarde van 250 euro, die ze kunnen investeren in valpreventie. Maar liefst 110 organisaties uit verschillende settings (thuissetting, woonzorgcentra, ziekenhuizen ...) streden mee voor de Award.

De Award Week van de Valpreventie wordt uitgereikt aan een organisatie die valpreventie op een veelzijdige manier in de kijker zet en aandacht heeft voor de volgende criteria: een...

11/06/2018

Op 17 november 2018 wordt de tweede Belgische Kinderrechtenprijs uitgereikt. Dat is een organisatie van het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant, DGDE en Plan International België. Naast media-aandacht krijgt de winnaar een cheque van 10.000 euro. Vorig jaar viel een Franstalig initiatief in de prijzen, dit jaar is het de beurt aan een Nederlandstalige organisatie of vereniging die op een bijzondere wijze kinderrechten verdedigt. 

Organisaties en verenigingen kunnen zich tot eind september inschrijven. 

...

08/06/2018

Het zorgprogramma laatste levensdagen voor de geriatrie helpt om kwaliteitsvolle levenseindezorg te verstrekken tijdens de laatste levensdagen van patiënten. Het verbetert de symptoomlast en het comfort tijdens de stervensfase. Dankzij financiering van Kom op tegen Kanker kunnen 26 geriatrische afdeling tussen 2018 en 2020 het zorgprogramma gratis implementeren.

Het zorgprogramma is een implementatietraject voor de afdelingen geriatrie van de ziekenhuizen. Het helpt om goede levenseindezorg te verstrekken tijdens de laatste levensdagen. Het is afgestemd...

08/06/2018

Vandaag ondertekenden de werkgevers, werknemers en de Vlaamse overheid een nieuw sociaal akkoord (VIA 5) voor de social profit. De sociale partners sluiten hiermee een lange onderhandelingsperiode met een positief en hoopvol resultaat af. Zorgnet-Icuro is verheugd dat de Vlaamse regering hiervoor een flink pak middelen vrijmaakt en aangeeft om voort te willen investeren in zorg en welzijn. Dat geeft de sector stimulansen om verder te werken aan een kwaliteitsvolle zorg op maat van elke Vlaamse burger.

In totaal gaat het om een half miljard extra middelen voor drie grote luiken:...

08/06/2018

Op 7 juni heeft het mediabedrijf ZorgAnders het evenement 'Zorgwerkgever van het Jaar' georganiseerd. Verschillende organisaties dongen mee naar tien awards. Het Jessa Ziekenhuis kaapte de hoofdprijs, de 'Zorgwerkgever van het Jaar', weg. Woonzorgcentrum Den Olm mocht het podium op voor de categorie 'Woonzorgcentrum van het Jaar', AZ Maria Middelares behaalde de award voor 'Ziekenhuis van het Jaar' en ZNA viel maar liefst drie keer in de prijzen.

ZorgAnders organiseerde al voor de zesde keer de 'Zorgawards'. Met de uitreiking...

07/06/2018

Momenteel buigt de Raad van State zich over het wetsontwerp dat het juridisch kader zal vastleggen voor de ziekenhuisnetwerken. Bedoeling is dat het parlement de wet nog dit jaar goedkeurt, zodat de netwerken effectief van start kunnen gaan en hun samenwerking in een stabiel kader kunnen verankeren. Zorgnet-Icuro vraagt nog enkele aanvullingen en bijsturingen bij het ontwerp dat nu voorligt. De voornaamste vraag naar aanpassing betreft het voorgestelde beheersmodel van de netwerken, waarin de artsen nu beschikken over uitgebreide mogelijkheden om de besluitvorming te blokkeren. ...

Schrijf je in op de nieuwsbrief