18/06/2024
Kwaliteit Ethiek en zingeving Zorgbeleid Woonzorg

"Leven toevoegen aan de dagen". Voorstel voor de erkenning en financiering van hospicezorg in Vlaanderen

Onderzoek toont dat mensen de laatste dagen van hun leven graag thuis doorbrengen in aanwezigheid van familie. Thuis sterven is echter niet altijd mogelijk, ook niet wanneer er palliatieve thuiszorgondersteuning wordt ingeschakeld. Zo toonden verschillende studies aan dat mantelzorgers, zelfs wanneer ze palliatieve thuiszorgondersteuning krijgen, stress, gezondheidsproblemen en slaapmoeilijkheden ervaren. Dat leidt tot een zeer hoge caregiver burden en een dikwijls onhoudbare thuissituatie met een - niet wenselijke, maar noodzakelijke - ziekenhuisopname tot gevolg. Bovendien kan niet iedereen die zich in een palliatieve fase bevindt een beroep doen op een mantelzorger.

Er is nood aan een woonzorgvoorziening voor personen (van alle leeftijden) waarvoor palliatieve thuiszorg niet (meer) haalbaar is en het ziekenhuis noch het woonzorgcentrum een goede oplossing kunnen bieden. Hospicezorg kan die lacune in het zorglandschap invullen. De kracht van de zorgvorm is nabijheid en kwaliteit in de allerlaatste levensfase. In deze publicatie presenteren we de beleidsvisie van Zorgnet-Icuro op hospicezorg en de plaats ervan binnen het palliatieve zorglandschap.

Op dit moment zijn er in Vlaanderen vijf hospices die werken zonder normen- en financieel kader. Daarin zal de volgende Vlaamse Regering hopelijk verandering brengen. We reiken de bevoegde overheden een concreet voorstel aan voor het noodzakelijke normen- en financieringskader om beleidsmatig dit nieuwe type van woonzorgvorm te realiseren. Op die manier kan de hospicezorg in Vlaanderen volwaardig worden uitgebouwd.