Indicatoren voor zorgkwaliteit

Een indicator kan gedefinieerd worden als een ‘instrument voor het zichtbaar maken van bepaalde aspecten van de kwaliteit van de zorg.’

Het is belangrijk om te onthouden dat indicatoren geen uitspraken doen over de algemene, globale kwaliteit in een organisatie. Ze kunnen ons enkel iets vertellen over een welbepaald, goed omschreven onderdeel van een proces (toedienen medicatie, het uitvoeren van een actie; bejegening, handhygiëne…). Dit wordt uitgedrukt in een cijfer. Een indicator is dus per definitie beperkt.

De indicatoren zijn letterlijk een “indicatie” of signaalwijzer: ze helpen organisaties om inzicht te krijgen in de zorgprocessen of zorgresultaten die reeds goed lopen en deze die meer aandacht verdienen of kunnen verbeteren. 

In 2017 werd het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) opgericht met als doel om een indicatorenwerking, gebouwd op een aantal uniforme principes, verder uit te werken.

"Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), vzw. heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken en te verbeteren."

Het VIKZ heeft de volgende opdrachten:

  • verbinden door het organiseren van intersectoraal overleg, intervisie en opbouwen van een kennisnetwerk;
  • ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren, met de sector, volgens een vaste evidence-based methodologie:
  • beleidsimpact creëren door mee te bouwen aan een toekomstgericht, geïntegreerd Vlaams kwaliteitsbeleid. Beleidsondersteuning via indicatoren;
  • stimuleren van onderzoek en opleiding in samenwerking met de universiteiten en wetenschappelijke verenigingen;
  • faciliteren van publieke transparantie van kwaliteit van zorg en komen tot begrijpbare informatie.

Alle info over de werking van het VIKZ én de resultaten van de verschillende indicatoren

Vanuit Zorgnet-Icuro maken we deel uit van de Raad van Bestuur, zetelen we in de verschillende bureaus en hebben een faciliterende rol in heel wat ontwikkelingsgroepen. Ook in de toezichtscommissie zijn we vertegenwoordigd.

Contact

Vera De Troyer

Karen De Vuyst

Lien Van Malderen