Nieuws

21/03/2018

Gisteren werden in Brussel de Food Waste Awards uitgereikt. De drie genomineerden in de categorie Gezondheidszorg waren allen leden van Zorgnet-Icuro. WZC Sint-Elisabeth uit Oostende werd door televoting tot winnaar verkozen. De andere genomineerden waren O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem en WZC Sint-Eligius Zeveneken. Felicitaties aan al onze leden!

Wij steunen de positieve ingesteldheid om zorgzaam met voeding om te gaan en waste te vermijden. Het delen van info en verspreiden van goede praktijken om voedselverspilling tegen te gaan is ook een...

21/03/2018

Hoe vaak kom jij in de natuur? En welke invloed hebben die bezoeken op jouw gezondheid? Doe mee aan de grootste bevraging over natuur en gezondheid in Vlaanderen, geef je mening en ontvang een gids met tips over natuur en gezondheid. 

De bevraging over natuur en gezondheid is georganiseerd door Universiteit Antwerpen en INBO (Instituut voor Natuur en Bosbehoud) en loopt met de steun van Natuurpunt en de...

20/03/2018

Hulpmiddelen op maat, cool niet stigmatiserend speelgoed voor kinderen met een beperking of systemen die veiligheid en comfort bieden voor kwetsbare mensen die alleen thuis wonen: technologie kan bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. Heb je zelf een idee of een vraag waar technologie een deel van het antwoord kan zijn, dien je idee dan zo snel mogelijk maar zeker voor 20 april hier in. Straffe technische studenten zijn vanaf nu op zoek naar een zinvol project voor hun eindwerk of masterproef voor volgend...

15/03/2018

Op vrijdag 20 april organiseren het Minderhedenforum, VIVO, Koning Boudewijnstichting, VVSG, Zorgnet-Icuro samen met Zorg-Saam de studiedag 'Mantelzorg heeft geen kleur'. Deze voormiddag heeft als thema het ondersteunen van mantelzorgers met een migratieachtergrond. We reiken handvatten en concrete tips aan en geven aanbevelingen voor het beleid. We richten ons naar gezondheids- en welzijnswerkers in de ruimste zin van het woord. Meer informatie vind je...

15/03/2018

Zet 6 juni 2018 met stip in je agenda! Dan nemen we in Vlaanderen voor de tweede maal deel aan de internationale ‘What Matters to you’-dag. Zorgverleners en hun teams zetten zich op die dag extra in om oog en oor te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor de mensen aan wie ze zorg verlenen, voor hun familie en omgeving. Dit jaar hebben we enkele nieuwigheden voor jullie in petto.

‘What matters to you’ is geen eendagsvlieg, en wil het ook nooit zijn. We willen de grondhouding het hele jaar door uitdragen. We hebben de website daarom ook wat aangepast. Vooreerst...

14/03/2018

Het zorgnetwerk jongdementie van het Brugse woonzorgcentrum Regina Coeli is uitgeroepen tot ‘Zorgverhaal van het jaar’. Die prijs wordt jaarlijks georganiseerd door Rode Kruis-Vlaanderen en Dag van de Zorg.

Woonzorgcentrum Regina Coeli heeft samen met een aantal partners in de regio een zorgnetwerk uitgebouwd waardoor mensen met jongdementie en hun mantelzorgers maximaal ondersteund worden zodat ze zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde milieu kunnen blijven wonen. Ze zetten in op sensibilisering, vorming, een vroege diagnose, een buddywerking, een inloophuis en...

13/03/2018

Altijd al eens achter de schermen van een ziekenhuis willen gluren? Ooit al een voorziening bezocht voor mensen met een beperking? En ken je het verschil tussen het oude rusthuis en het moderne woonzorgcentrum? Zondag 18 maart ontvangen meer dan 250 zorg- & welzijnsorganisaties en scholen jou met open armen. Ontdek hier waar je terecht kan.

De Dag van de Zorg wil een maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De toon is positief en...

08/03/2018

Het gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij CM-leden in een woonzorgcentrum ligt hoog, dat laat de CM vandaag via een persbericht weten. Volgens de CM gebruikt 40 % van de bewoners antidepressiva, bijna 20 % van de residenten krijgt antipsychotica toegediend. De CM-voorzitter stelt: ‘Medicatie mag niet de eerste en enige oplossing zijn’.

We ontkennen niet dat het medicatiegebruik hoog ligt, maar medicatie heeft ook vaak een bewezen nut in de behandeling. Vanzelfsprekend moet dit gepaard gaan met de nodige begeleiding en...

08/03/2018

Het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting willen het herstel bevorderen van personen met een psychische kwetsbaarheid. De Fondsen en de Stichting willen investeren in een geestelijke gezondheidszorg die op herstel is gericht. Ze doen een oproep aan elke organisatie die actief is in de geestelijke gezondheidszorg en/of die de gebruikers en hun omgeving begeleidt om zich kandidaat te stellen. 

De projectoproep komt er met het oog op een structurele versterking van organisaties die vanuit een herstelgerichte visie werken. Dat gebeurt...

07/03/2018

Vorige week werd bekend welke Vlaamse ziekenhuizen de intentie hebben om in de toekomst samen een netwerk te vormen. Vandaag communiceert minister Vandeurzen over de afbakening van de eerstelijnszones.

Begin juli 2017 werd opgeroepen tot de vorming van de eerstelijnszones. De doelstelling is om betere afspraken te maken tussen de partners op de eerste lijn om zo betere zorg te organiseren voor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorg. Er werden 55 aanvragen voor een eerstelijnszone ingediend. Na evaluatie van de ontvankelijkheids- en motivatiecriteria werden 49 projecten...

07/03/2018

De Kankerlijn, de vraag- en meldingslijn van Kom op tegen Kanker, breidt uit met een online chat.

Patiënten met kanker en naasten zullen via de chat hun hart kunnen luchten of advies vragen. Dat kan elke maandag van 9 tot 12 uur, woensdag van 14 tot 17 uur en van 19.30 tot 22.30 uur.

Daarnaast kunnen mensen zoals steeds de Kankerlijn contacteren via het gratis telefoonnummer 0800 35 445, via mail kankerlijn(at)komoptegenkanker.be of via de website ...

06/03/2018

Het gebruik van apps in de zorg houdt verschillende voordelen in. Apps kunnen het contact tussen patiënten en zorgverleners bevorderen, via een app kunnen zorgverleners hun patiënten beter opvolgen, en belangrijk, patiënten die een app gebruiken zijn vaak extra gemotiveerd om de behandeling te volgen. Dat blijkt uit de eindevaluatie van de 24 pilootprojecten rond mobile health.

Eén punt viel erg op tijdens de finale evaluatie van de 24...

06/03/2018

Van kritieke diensten tot palliatieve zorg: het NVKVV organiseert van maandag 19 maart tot en met vrijdag 23 maart verschillende studiedagen die elk inzoomen op een aandachtspunt of een specialisatie in de verpleegkunde. Op 19 maart staat ethiek centraal. Ook Zorgnet-Icuro is aanwezig.

Ook in 2018 biedt de Week van de Verpleegkundigen een uitgebreid programma voor verpleegkundigen met twintig studiedagen en vijftien Meet & Eat kokers. Schenk jezelf een studiedag tussen 19 en 23 maart tijdens de Week van de Verpleegkunde in het Kursaal van Oostende en laat je...

05/03/2018

De Federatie Vrije Beroepen kreeg, in kader van de reorganisatie van de eerste lijn, de opdracht om modellen voor geïntegreerde praktijkvoering bij zelfstandig zorgverstrekkers uit te werken. In een eerste fase werd een inventaris van bestaande initiatieven (met speciale aandacht voor vormen waarbij een integratie bestaat tussen gezondheid en welzijn) opgemaakt. Na analyse van een aantal ‘best practices’ van geïntegreerde eerstelijnszorg door zelfstandige zorgaanbieders, werden de wettelijke en deontologische hinderpalen in kaart gebracht alsook de noden en behoeften van de zorgaanbieders...

05/03/2018

Op 7 juni 2018 organiseert ZorgAnders het evenement ‘Zorgwerkgever van het jaar 2018’. Op die dag worden tien awards uitgereikt.
Dit zijn de te winnen awards:

Award 1: Thuiszorgorganisatie van het jaar
Award 2: Woonzorgcentrum van het jaar
Award 3: Ziekenhuis van het jaar
Award 4: (Andere) zorginstelling van het jaar
Award 5: Mooiste branding van het jaar
Award 6: Beste externe marketing van het jaar
Award 7: Intern project van het jaar
Award 8: Persoonlijkheid van het jaar (kleine instellingen < 50...

02/03/2018

Het AZ Herentals heeft van de internationale auditorganisatie NIAZ het label voor kwaliteitsvolle zorg behaald. Dit label garandeert dat het ziekenhuis voldoet aan de normen voor patiëntveiligheid en kwaliteitsvolle zorg en dat patiënten in Herentals bijgevolg in goede handen zijn. Het behalen van dit label is een erkenning voor het prachtige werk dat alle medewerkers en artsen in Herentals dag in, dag uit leveren en motiveert de voorziening om het pad van kwaliteitsverbetering verder te bewandelen. Een welgemeende proficiat hiervoor!

In de beoordeling van NIAZ werd het AZ...

02/03/2018

Eind januari 2018 ontvingen alle Vlaamse ziekenhuizen een gezamenlijk schrijven van de ministers De Block en Vandeurzen. Hierin werden de ziekenhuizen uitgenodigd om hun intenties tot samenwerking binnen locoregionale netwerken kenbaar te maken. De ziekenhuizen kregen tot 15 februari de tijd om de oproep te beantwoorden. Vlaanderen inventariseerde de intenties met betrekking tot de locoregionale netwerkvorming en maakte de lijst hiervan over aan de Interministeriële Conferentie van 26 februari (zie de volledige lijst in bijlage). De potentiële netwerken zullen in de loop van maart feedback...

28/02/2018

In het kader van een project van de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en KULeuven vragen zij uw deelname aan een vragenlijststudie. Deze vragenlijst kadert in een onderzoek naar voorafgaande/vroegtijdige zorgplanning in Vlaamse woonzorgcentra (WZC), het VZP+ project. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten tijd. De vragenlijst is te vinden middels de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/YZ255RN

Door de vragenlijst in te vullen, helpt u mee aan het onderzoek, maar ook aan...

27/02/2018

Op vrijdag 23 februari 2018 vond de derde JCI Trefdag plaats in het ziekenhuis AZ Groeninge (Kortrijk).

Tijdens het voormiddagprogramma, dat plenair werd georganiseerd, werden niet alleen de kernprincipes achter een Magnet-erkenning en een Investors in People label meegegeven; maar zoomden de sprekers vooral in op de meerwaarde van deze labels voor de kwaliteit en de veiligheidscultuur binnen hun  organisatie.
Meteen stof ook om in het aansluitend debat te reflecteren wat de meerwaarde kan zijn van dergelijke kwaliteitslabels maar ook stil te staan bij de...

26/02/2018

Na een volledige doorlichting van het AZ Lokeren op kwalitatieve en patiëntveilige criteria mag het ziekenhuis met trots aankondigen dat zij het NIAZ-accreditatielabel hebben behaald. Wij feliciteren alle medewerkers met dit mooie resultaat.

Het AZ Lokeren wil aan elke unieke patiënt een kwalitatief hoogstaande en klantvriendelijke gezondheidszorg op maat aanbieden. Patiëntveiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij al de zorgverstrekkers die evidence based werken. Om dat onderdeel van hun missie kracht bij te zetten, nam het AZ Lokeren de beslissing om in te stappen...

Schrijf je in op de nieuwsbrief