Nieuws

23/02/2018

Vandaag publiceert het Agentschap Zorg en Gezondheid het rapport met de resultaten voor 2017 van de kwaliteitsmeting in de zorgvoorzieningen geestelijke gezondheidszorg. Ten opzichte van de eerste meting van de GGZ-kwaliteitsindicatoren zijn de resultaten duidelijk verbeterd. Er namen ook meer voorzieningen deel. Dat is in de eerste plaats goed nieuws voor patiënten en cliënten. Maar ook voor de medewerkers. Zij verdienen een bijzondere pluim: de cijfers laten zien dat metingen niet op zich staan, maar dat volgehouden inspanningen voor verbetertrajecten ook hun vruchten afwerpen. Er is ook...

22/02/2018

De voorbije jaren mogen er dan wel veel verpleeg- en zorgkundigen zijn bijgekomen, het aantal werknemers dat met pensioen gaat, is groter, en de vraag naar zorg zal door de vergrijzing blijven stijgen. Concreet moeten er tegen 2021 in de zorgsector meer dan 32.000 jobs bijkomen. Om studenten warm te maken voor een zorgjob grijpen de ministers Hilde Crevits en Jo Vandeurzen het succes van de populaire escape rooms aan. “Dertig scholen krijgen er binnenkort één, om jongeren warm te maken voor een carrière in de zorg.”

Escape rooms zijn ook bij ons een populaire...

20/02/2018

Op vrijdag 23 februari 2018 organiseert Zorgnet-Icuro een derde JCI Trefdag. Deze keer vanuit az groeninge in Kortrijk. Geïnspireerd en voortbouwend op de twee vorige edities in Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper en UZ Leuven, slaagden we erin om wederom een boeiend en gevarieerd programma samen te stellen.

Voor het voormiddagprogramma hebben we prof. dr. Peter Van Bogaert (UZA) en dhr. Marc Verpoort (az groeninge) uitgedaagd om ons de kernprincipes ‘Magnet’-erkenning en ‘Investors in People’-label mee te geven, maar daarbij vooral in te zoomen op wat...

16/02/2018

De 7de editie van de Week van de Valpreventie vindt plaats van 23 tot en met 29 april. Net zoals de vorige editie is het centrale thema: ‘Blijf in beweging, doe het veilig!’

Met het thema ‘Blijf in beweging, doe het veilig!’ worden ouderen aangemoedigd om zoveel mogelijk te bewegen, maar wel op een veilige manier. Dat betekent voldoende aandacht schenken aan de verschillende valrisicofactoren zoals verminderd zicht, laag vitamine D-gehalte,...

15/02/2018

Een onderzoek van Trendhuis naar diversiteit en discriminatie op het werk, dat vandaag gepresenteerd werd, leert dat de Vlaming van zijn of haar werkgever verwacht dat die werk maakt van een diversiteitsbeleid. Een van de aanbevelingen is het opstellen van een nulmeting. Met haar Checklist Diversiteit biedt Verso daartoe een voldragen instrument. 

Op het vlak van diversiteit laten de socialprofitsectoren een gemengd rapport optekenen. Wat de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond betreft, is er zeker nog verbetering mogelijk. Verso, de...

14/02/2018

In de zomer van 2017 werden 54 ziekenhuiswebsites gescreend op hun patiëntgerichtheid. De meting, die kadert in het Vlaams Indicatorenproject VIP² AZ, werd voor de derde keer georganiseerd. Wij willen alle deelnemende ziekenhuizen feliciteren met het mooie resultaat.

Vindt een patiënt de informatie die hij wenst vlot terug op de website van een ziekenhuis? Kan hij bijvoorbeeld gemakkelijk een overzicht krijgen van welke artsen verbonden zijn aan het ziekenhuis? Of wat de visie is over euthanasie en orgaandonatie? Kan hij eenvoudig de kostprijs van een opname simuleren? En...

12/02/2018

De FOD Volksgezondheid, het Riziv en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gaan nauwer met elkaar samenwerken. Vanaf 2020 gaan ze ook hetzelfde gebouw delen, het Galilei-gebouw in Brussel. De drie instellingen zullen hun activiteiten op strategisch en operationeel niveau op elkaar afstemmen. Op strategisch vlak houdt dit in dat ze meer gecoördineerd gaan samenwerking rond gezondheidsdoelstellingen en de grote hervormingen in de sector. Op operationeel vlak zullen de processen en de activiteiten van de verschillende instellingen beter geharmoniseerd en...

12/02/2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) steekt het preventief gezondheidsonderzoek op school in een nieuw jasje. Elke leerling zal voortaan nog maar vijf keer gecheckt worden, maar er komt expliciet meer aandacht voor het psychologische welbevinden. Zorgnet-Icuro drong er eerder al op aan dat er explicietere aandacht zou zijn voor geestelijke gezondheidsaspecten bij het systematisch onderzoek door het CLB en is blij dat de minister de noodzaak hieraan ondersteunt en effectief omzet in nieuw beleid.

Het onderzoek zelf gaat zich meer focussen op de mentale...

08/02/2018

Sinds het najaar van 2017 bestaat er een non-discriminatiecode voor álle socialprofitsectoren. Een werkgroep anti-discriminatie, met vertegenwoordigers van de sociale partners, stelde ze op.

  • Diversiteit is een feit

Vanuit hun maatschappelijke rol werken heel wat organisaties aan gelijke kansen voor een divers publiek.

  • Diversiteit is een verrijking.

...

07/02/2018

Het Mariaziekenhuis van Overpelt heeft haar eerste NIAZ-kwaliteitslabel op zak. Proficiat aan alle medewerkers voor hun dagelijkse inzet!

Het NIAZ-label houdt in dat het ziekenhuis op onpartijdige wijze aantoont dat het hoogstaande kwalitatieve zorg biedt in een cultuur van continue verbetering. Het behaalde dit label na een grondige en diepgaande kwaliteitsaudit die plaatsvond eind november 2017. Het ziekenhuis werd tot in de puntjes doorgelicht en behaalde een score van 96%.

 

05/02/2018

AZ Heilige Familie behaalt het gouden internationale NIAZ Qmentum-label voor kwaliteitsvolle zorg met een schitterende score van 97%. Dit label biedt patiënten, bezoekers en verwijzers de garantie dat het ziekenhuis een patiëntveilige organisatie is die kwalitatieve zorg biedt. Wij feliciteren alle medewerkers met dit mooie resultaat.

NIAZ, het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg, controleert de kwaliteit en patiëntveiligheid van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen en dit op basis van het internationale accreditatieprogramma Qmentum.  Dit programma...

01/02/2018

De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB & UGent) start, in samenwerking met KULeuven en met ondersteuning van Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, een studie rond het implementeren van vroegtijdige zorgplanning (VZP) in de routine zorg in woonzorgcentra (WZC) in Vlaanderen. Meer informatie vind je hier

Wij zoeken woonzorgcentra in Vlaanderen die willen deelnemen aan een evaluatiestudie over voorafgaande of vroegtijdige zorgplanning (VZP) in Vlaanderen. In deze studie zal de helft van de...

31/01/2018

De dagprijzen in de woonzorgcentra stijgen de laatste jaren iets sneller dan de index. Dat toont een nieuwe studie aan. Zorgnet-Icuro roept op om de betaalbaarheid van de woonzorgcentra in de toekomst te garanderen. Cruciaal is een correcte financiering van voldoende personeel voor de zwaar zorgbehoevenden.

Dagprijzen stijgen iets sneller dan inflatie

Vandaag stelde de Vlaamse overheid samen met prof. Jozef Pacolet een studie voor die het systeem en de evolutie van de dagprijzen in de Vlaamse woonzorgcentra in kaart brengt en evalueert...

31/01/2018

In 2016 startte het IFG het opleidingsproject zorgkundige. Dat werd in de loop van het jaar positief geëvalueerd en wordt opnieuw opgestart. Het IFG wil werknemers graag ondersteunen niet-verzorgend personeel de kans bieden om zich vanaf september 2018 om te scholen tot zorgkundige via een deeltijds schooltraject met behoud van de basiswedde. De werknemer zal een deel van zijn arbeidstijd worden vrijgesteld om de opleiding te volgen. Het IFG financiert de vervanging van deze vrijgestelde uren.

Lees aandachtig de informatieve...

31/01/2018

De sociaal ongelijke verdeling van gezondheid en welzijn in Vlaanderen moet verdwijnen. Onze gezondheid en ons welbevinden worden teveel bepaald door onze plaats op de sociale ladder. De SAR WGG werkte een nieuwe gezondheidsdoelstelling uit als basis voor een structureel beleid om deze ongelijkheid aan te pakken. Concreet wil de raad dat Vlaanderen tegen 2030 de actuele verschillen in levensverwachting in goede gezondheid en in welbevinden tussen personen naargelang hun positie op de sociale ladder met 25% vermindert.

Enkel een doelstelling formuleren is voor de raad onvoldoende...

30/01/2018

Het Sint-Andriesziekenhuis kreeg als algemeen ziekenhuis de wereldwijd erkende JCI-accreditering toegekend. De organisatie Joint Commission International (JCI) legt internationale normen vast op het vlak van patiëntveiligheid en zorgkwaliteit. Wij feliciteren alle medewerkers met hun kersverse kwaliteitslabel.

Tijdens de week van 8 tot 12 januari bezocht een JCI-team van auditoren het Sint-Andriesziekenhuis in het kader van een audit voor het behalen van het JCI-accreditatielabel. Doelstelling was objectief na te gaan in welke mate het ziekenhuis beantwoordt aan...

28/01/2018

De raad van bestuur van Zorgnet-Icuro keurde afgelopen week een ethisch advies goed over levenseindezorg voor niet-terminale patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. De wetenschappelijk onderbouwde tekst is het resultaat van een grondige ethische bezinning in de organisatie over euthanasie bij die groep patiënten. Het advies formuleert aanbevelingen over hoe we als samenleving en als zorgverlener kunnen omgaan met psychiatrische patiënten die hun leven actief willen beëindigen. Zorgnet-Icuro wil in de eerste plaats de patiënt centraal stellen, zijn vraag ernstig nemen en...

24/01/2018

Voetballer Dries Mertens heeft in woonzorgcentrum De Wingerd de allereerste Witte Schoen uitgereikt. Die ging naar zijn voormalige buurvrouw en verpleegkundige Rita Passchijn. Bekijk de televisiereportage op ROB-tv. 

24/01/2018

De tweede editie van HEALTH&CARE, de grootste vakbeurs voor de zorgsector, vindt plaats van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 april 2018 in Flanders Expo Gent. HEALTH&CARE 2018 is het kennisplatform voor de sector waar 6000 zorgprofessionals en 320 standhouders elkaar ontmoeten en inspireren. Naast een sterk belevings- en seminarieprogramma en een boeiend debat tussen de beleidsmakers van de sector, is de beurs eveneens het decor voor de prestigieuze HEALTH&CARE Awards die dit jaar twee nieuwe categorieën bekronen. 

Tijdens het HEALTH&CARE zorgdebat,...

24/01/2018

Van 15 tot 19 januari 2018 kreeg het AZ Diest een JCI-team van onafhankelijke auditoren op bezoek. Zij gingen na in welke mate het ziekenhuis beantwoordt aan de JCI-normen geïnspireerd op de noden van de patiënt, waarbij kwaliteit van zorg centraal staat, maar ook werd gekeken naar infrastructuur, HR-beleid, schoonmaak, hygiëne, patiëntentevredenheid, enzovoort.

Het Algemeen Ziekenhuis Diest heeft het JCI accrediteringslabel behaald volgens de internationale kwaliteitsnormen uit de zesde editie, die overeenstemmen met 300 normen en zo’n 1300 meetpunten. De auditoren hebben hun...

Schrijf je in op de nieuwsbrief