Nieuws

05/06/2018

Elk jaar kunnen de leden van Zorgnet-Icuro ontwikkelingsprojecten indienen. In totaal wordt er 50.000 euro verdeeld over verschillende projecten. Stuur voor 31 oktober je projectfiche op. 

De werkgroep Internationale Solidariteit staat in voor de screening van de ingediende projecten en legt een voorstel m.b.t. de verdeling van de middelen voor aan de Raad van Bestuur. Twee derde van de beschikbare middelen zal worden besteed aan opleidingsprojecten in gezondheidszorg. Het resterende budget kan worden gespendeerd aan materiële ondersteuning....

05/06/2018

5 juni 2018 – Verstandhoudingscomité werkgevers PC 330 federale gezondheidsdiensten

In 2015 maakte minister De Block een eerste schijf middelen vrij voor de introductie van IFIC, een classificatie van functies in de zorgsector met een bijhorend loonmodel op basis van die functies. In de jaren voordien hadden de vakbonden en werkgevers IFIC als systeem ontwikkeld. Met de ondertekening van de eerste cao’s in september 2016 en december 2017 startte de uitrol in de voorzieningen en de toewijzing van de functies, meer bepaald met de beschrijving van alle functies. IFIC...

05/06/2018

Eind vorige week kwamen de sociale partners tot een consensus over een ontwerp van sociaal akkoord (VIA 5) voor de periode 2018-2020 voor de Vlaamse sectoren in zorg en welzijn. Zorgnet-Icuro kan zich achter dit ontwerpakkoord scharen. Wij zijn bijzonder tevreden dat de sociale partners een lange onderhandelingsperiode kunnen afsluiten met een positieve balans voor de sector: er komen nieuwe jobs bij en de koopkracht van de medewerkers zal toenemen met 1,1%.

Sinds de zesde staatshervorming vallen een reeks zorgsectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse...

05/06/2018

Morgen is het zover, dan nemen we voor de tweede keer deel aan de internationale What Matters To You-dag. Op 6 juni zetten zorgverleners en hun teams zich extra in om oog en oor te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor de patiënten en hun omgeving. Ondertussen hebben verschillende voorzieningen al zo'n 125 acties geregistreerd. En de initiatieven blijven toestromen. 

Alle gemelde WMTY-initiatieven krijgen een plaatsje op onze website en onze...

04/06/2018

Dit jaar organiseert het P.C. Dr. Guislain voor de vijfde maal de openluchttentoonstelling Jardin de Fair. Daarom roept het P.C. patiënten, naasten, medewerkers en externe kunstenaars op om mee te werken. Het resultaat zie je tussen 14 september en 20 oktober in en rond de tuinen van het P.C. 

Jardin de Fair creëert een artistieke ontmoetingsplaats waarbij deelnemende kunstenaars tijd en ruimte krijgen om uitdrukking te geven aan hun visie op samenleving en maatschappij. Daarbij vertrekken ze vanuit een gezamenlijk thema, en dat is dit jaar:...

31/05/2018

Gisteren verscheen het themadossier “Chronisch Ziek” in De Standaard en op www.medischeinformatie.be. Daarin praat o.a. acteur Carry Goossens over zijn rol als peter van de Alzheimer Liga, geven revalidatiearts Maaiken Vander Plaetse en anesthesist Stefan Evers van het Jessa Ziekenhuis tekst en uitleg over hun multidisciplinaire aanpak die chronische pijn beheersbaar kan maken, en deel woonzorgcentrum De Mick enkele focuspunten rond het welzijn voor hun bewoners.   

Je kan het...

30/05/2018

Op 16 mei heeft het Centrum Moeder en Baby van PZ Karus samen met o.a. het UZ Gent (het Gents Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid) de PRoF-award 2018 gewonnen. Dat is een Europese award die innovaties in de gezondheidszorg bekroont. 

Centrum Moeder en Baby maakt al jaren deel uit van een samenwerkingsverband met verschillende diensten (voornamelijk de diensten psychiatrie en gynaecologie) in het UZ Gent, en dat met het oog op het ontwikkelen van een perinataal zorgpad GGZ. Samen hebben ze richtlijnen en een flowchart opgesteld voor de...

29/05/2018

Tijdens de recente (april 2018) Health&Care Beurs in Gent werden opnieuw een reeks awards uitgereikt. Er waren 7 categorieën, met telkens een juryprijs en een publieksprijs. Z-Healthcare (Kanaal Z) maakte een reportage over de Zorgmedewerker van het jaar en het Zorgteam van het jaar. 

De prijzen voor Zorgmedewerker van het Jaar gingen naar Lieven Decavele van het OLV Ziekenhuis Aalst en Cindy Erregat van Residentie Neerhof in Brakel.
...

28/05/2018

De Dag van de Zorg staat in het teken van zorg en welzijn. De voorbije jaren is de derde zondag van maart uitgegroeid tot het grootste eendaagse event voor de zorgsector. Na het succes en de massale mediabelangstelling van de voorbije editie kunnen organisaties zich sinds deze week inschrijven voor de achtste editie op zondag 17 maart 2019. Doe mee aan de Dag van de Zorg en maak deel uit van een positief verhaal!

De Dag van de Zorg is een opendeurdag voor zorg, welzijn en de witte...

24/05/2018

Op 24 mei hebben minister Jo Vandeurzen en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de eerste Sociaalwerkconferentie georganiseerd. Zo'n 1.000 mensen uit het brede werkveld kwamen naar Brussel om na te denken over de toekomstvisie voor het sociaal werk. Het uitgangspunt was de mensenrechtenbenadering. Ze debatteerden over de krachtlijnen van sterk sociaal werk en de uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat: superdiversiteit, marktwerking, de strijd tegen onderbescherming, informatiedeling en vermaatschappelijking. Op het programma stonden...

18/05/2018

Vandaag besliste de federale regering om voortaan psychologische hulp terug te betalen. Minister De Block trekt hiervoor 22,5 miljoen euro uit. Na een doorverwijzing door de huisarts of psychiater krijgen volwassenen vier raadplegingen terugbetaald. Zorgnet-Icuro is steeds een pleitbezorger geweest van de terugbetaling van de psycholoog. Het zal bij een aantal mensen de financiële drempel wegnemen en dus de toegankelijkheid van de zorg verbeteren. Ook de getrapte en gedeelde zorg, waarbij de huisarts als spilfiguur fungeert, vinden wij de aangewezen werkwijze en het meest kosteneffectieve...

16/05/2018

Op 15 juni 2018 viert het Kinderrechtencommissariaat zijn twintigste verjaardag. En dat vieren ze met een interessante studiedag op vrijdag 15 juni 2018.
 
Studiedag: Kind in alle staten

Vier samen met Kristel Verbeke, Bert Gabriëls, Ish Ait Hamou en Dalilla Hermans de twintigste verjaardag van het Kinderrechtencommissariaat.
Beleef debatten over onder meer racisme, onderwijs en gelijke kansen en het belang van nabijheid in de jeugdhulp.
Geniet van de twaalf-minuten-speeches over participatie, milieu, afstamming, migratie en meer...

16/05/2018

Het Laatste Nieuws publiceerde de afgelopen dagen een reeks over het personeelstekort in de ziekenhuizen. Tussen zaterdag 12 mei en woensdag 16 mei bracht de krant verschillende artikels onder de titel "Zijn onze ziekenhuizen ziek". Schrijnende getuigenissen over hoge werkdruk, gezondheidsrisico's en de patiëntenveiligheid die in het gedrag komt: het dossier maakte heel wat emoties los. Van het personeel en de directies in de ziekenhuizen tot de patiënten en de man in de straat. Onze zorg ligt duidelijk iedereen na aan het hart.
...

11/05/2018

De Koning Boudewijnstichting publiceerde zopas het impactrapport Ik blijf wie ik was - Tien jaar werken aan een dementievriendelijke samenleving. Daarin focust de organisatie op de sleutelboodschappen en op de diverse projecten en initiatieven: waarom werden ze opgezet? Wat behelsden ze? Wie waren stakeholders? Wat was hun impact?

De jongste tien jaar is dementie meer bespreekbaar geworden. "Blijven deelnemen aan de samenleving. Je eigen wensen en voorkeuren uiten. Bewustwording over de frames die we met z’n allen gebruiken. Mee beslissen over het beleid. Je rechten...

09/05/2018
'Mijngezondheid': krijg toegang tot je gezondheidsgegevens

Gisteren, op 8 mei 2018, heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block het digitaal overheidsportaal Mijngezondheid voorgesteld. Dat geeft elke burger toegang tot zijn/haar gezondheidsgegevens die elektronisch beschikbaar zijn. Het kan gaan over medische, maar ook administratieve informatie. Op die manier zijn mensen beter op de hoogte van hun situatie en kunnen ze hun gezondheid mee in handen nemen. 

Mijngezondheid is...

08/05/2018

Op het congres Open Minds van mei 2016 formuleerde Zorgnet-Icuro vijf kernboodschappen voor de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. Met de uitreiking van de eerste Open Minds Awards (OMA's) willen we waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen en in de kijker plaatsen. Daarnaast willen we zorginnovatie stimuleren en leren van elkaar.

Vijf categorieën

Onze vijf kernboodschappen zijn meteen de vijf categorieën waarbinnen je een project kan...

08/05/2018

De stad Maaseik stelt vandaag in Het Belang van Limburg de problematische situatie in verband met de uitbetaling van het pensioen van 60 gepensioneerde oud-werknemers van Ziekenhuis Maas en Kempen op scherp. Het is een van de vele voorbeelden uit het complexe dossier van de financiering van de pensioenen van statutair benoemde medewerkers in de Belgische ziekenhuizen. Zorgnet-Icuro vraagt de federale overheid sinds jaren om hiervoor een globale oplossing uit te werken.

Op 1 januari 2012 trad de nieuwe wetgeving rond het Gesolideerd Pensioenfonds van de statutaire...

02/05/2018

Het algemeen ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde biedt kwaliteitsvolle, veilige en patiëntgerichte zorg, volgens de hoogste internationale normen. Dat bevestigt de Joint Commission International (JCI), een organisatie die wereldwijd ziekenhuizen onderzoekt en accrediteert. Voor het az Sint-Blasius is het de tweede erkenning, drie jaar na de eerste toekenning in 2015. De hernieuwing van het label biedt patiënten de garantie dat az Sint-Blasius een uitstekend en veilig georganiseerd ziekenhuis is, met een sterke verbetercultuur. Voor de ruim 1300 artsen en medewerkers is de erkenning...

02/05/2018

Vandaag, op woensdag 2 mei, bracht Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een werkbezoek aan een uniek voorbeeld van vermaatschappelijking van de zorg. Het betreft een origineel intergenerationeel initiatief tussen een school en een woonzorgcentrum, met name een ‘rusthuisklas’. De kinderen van de plaatselijke basisschool uit Vinkt volgen zo op vastgelegde tijdstippen les bij de bewoners van het vlakbij gelegen woonzorgcentrum.

Doorheen het jaar organiseert men met de leerlingen, in samenwerking met het ergo-kine-animatieteam van het woonzorgcentrum, tal van...

30/04/2018

Begin 2014 werkten er 132.000 mensen in de Vlaamse zorgsector, vandaag zijn dat er bijna 142.000. Dat betekent een stijging van 10.000 VTE op 4 jaar tijd. Die konden worden aangeworven door de extra budgetten die de Vlaamse regering vrijmaakte voor zorg en welzijn, namelijk 650 miljoen euro. Gelijktijdig werden een aantal hervormingen ingezet.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Eén van de kritische succesfactoren om deze transities mogelijk te maken is samenwerken. Samenwerken tussen overheden en tussen ...

Schrijf je in op de nieuwsbrief