Nieuws

27/04/2018

Vandaag sloten we een protocolakkoord af met de Vlaamse regering over de toekomst van de residentiële ouderenzorg. Zorgnet-Icuro is hoopvol dat met dit akkoord perspectief geboden wordt. Hiermee bevestigen we ons engagement om constructief mee naar oplossingen te zoeken voor uitdagingen waarvoor de ouderenzorg staat. Het betekent echter ook dat de Vlaamse regering nu én in de volgende regeerperiodes een toereikend budgettair kader voorziet om alle noden in de ouderenzorg op te vangen.  

Met de zesde staatshervorming kwamen in 2014 de bevoegdheden voor de ouderenzorg...

26/04/2018

Op de Health & Care beurs werden woensdagavond awards uitgereikt in 7 categorieën. In elke categorie was er een juryprijs en een publieksprijs. Zorgnet-Icuro wenst alle winnaars van harte proficiat!

ZORGMEDEWERKER VAN HET JAAR

  • juryprijs: Lieven Decaevele (OLV Ziekenhuis Aalst)
  • publieksprijs: Cindy Erregat (Residentie 't Neerhof - Vulpia)

ZORGTEAM

  • juryprijs: LFP Team (UPC Sint-Kamillus
  • publieksprijs: Dichtbij Clowns (WZC De Pottelberg)

CONCEPT...

26/04/2018

Van 2 tot en met 4 mei 2018 verzamelen opnieuw meer dan 3000 professionals uit 70 verschillende landen voor het jaarlijkse internationale forum over kwaliteit en patiëntveiligheid. Dit jaar gaan we vanuit Vlaanderen met de grootste delegatie ooit. Niet minder dan 43 professionals uit algemene- en psychiatrische ziekenhuizen zakken hiervoor af naar Amsterdam.

Naast het delen van kennis en nieuwe inzichten worden op dit forum ook internationale best practices en ervaringen met betrekking tot het continue verbeteren en bewaken van kwaliteit van zorg gedeeld. Ook enkele van onze...

24/04/2018

Tijdens de ‘Week van de Valpreventie’ van 23 tot en met 29 april staat de valproblematiek in de kijker. Een val op oudere leeftijd is snel gebeurd: in Vlaanderen overkomt het 35 procent van de 65-plussers minstens één keer per jaar. Een deel van de remedie is in beweging blijven. En net daar ontbreekt het aan in Vlaanderen: de gemiddelde Vlaamse 65-plusser zit meer dan 9,5 uur per dag stil. Op een veilige manier bewegen is dan ook de boodschap van de zevende editie van de ‘Week van de Valpreventie’.

Met reeds meer dan 1070 organisaties hopen wij ook dit jaar de campagne tot een...

20/04/2018

Elk jaar brengt OKRA een Zorgmagazine uit voor bewoners van een woonzorgcentrum en hun familieleden. Het magazine zit boordevol praktische tips en warme zorgverhalen.
Dit jaar schenkt OKRA bijzondere aandacht aan de zorgmedewerkers in de woonzorgcentra. In de afgelopen weken maakten vrijwilligers meer dan 50.000 hartjes waarmee ze de zorgmedewerkers willen bedanken om zorgbehoevende ouderen een mooie oude dag te bezorgen.
Vanaf eind april delen de OKRA-vrijwilligers de hartjes uit in zoveel mogelijk woonzorgcentra in Vlaanderen en Brussel.

Lees...

20/04/2018

Voor de hervorming van de Belgische ziekenhuisfinanciering voorziet minister van Volksgezondheid De Block een indeling van de ziekenhuisverblijven in drie clusters op basis van zorgvariabiliteit. Voor elke cluster wordt een andere financiering voorzien. De minister vroeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om na te gaan welke lessen kunnen worden getrokken uit de manier waarop andere landen hoogvariabele zorg financieren.

De KCE studie van 2016 splitste de pathologiegroepen op in drie clusters: laagvariabele, mid-variabele en hoogvariabele...

19/04/2018

Als ze voor een kind therapie opstarten, vragen veel therapeuten en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg de expliciete toestemming  van de twee ouders.
Soms is die toestemmingsvoorwaarde een struikelblok.  Als één van de ouders geen toestemming geeft, kan het recht op gezondheidszorg van een kind in het gedrang komen.
De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat krijgt daar regelmatig signalen over.

In een nieuwe brochure reikt het Kinderrechtencommissariaat handvatten aan om in de praktijk om te gaan met toestemming van ouders en het recht...

18/04/2018

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn 10 woonzorgcentra geselecteerd om een ethisch verantwoord zorgbeleid uit te bouwen. Woonzorgcentra zijn ‘zorgleefgemeenschappen’. Met het uitdrukkelijke accent op het woord ‘leef’. Het woonzorgcentrum is meer dan een zorggemeenschap en is een plaats waar mensen zo veel mogelijk op een gewone manier leven. Het relationele aspect in de aangereikte zorg en ondersteuning is dan ook van cruciaal belang voor de levenskwaliteit van de bewoner en zijn familie. Zorgbehoevende personen hebben betekenisvolle,...

18/04/2018

Naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt zet het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) het belang van de inzage in het patiëntendossier in de kijker.

In de wet patiëntenrechten staat dat patiënten recht hebben op informatie over hun gezondheidstoestand en de mogelijke evolutie ervan. Een patiënt ontvangt informatie van zijn of haar arts, maar kan ook samen met de arts het patiëntendossier inkijken of hiervan een afschrift opvragen. “Patiënten hebben informatie nodig om inzicht te krijgen in hun gezondheidstoestand en om, samen met zorgverleners, bewuste...

17/04/2018

De studiedienst van Christelijke Mutualiteit publiceert de resultaten van haar onderzoek naar de beschikbaarheid van financiële informatie op de websites van de Belgische ziekenhuizen. In vergelijking met vijf jaar geleden is er – vooral in Vlaanderen – flinke vooruitgang geboekt. De Vlaamse ziekenhuizen werkten de afgelopen jaren systematisch aan het helder informeren van patiënten, onder meer over de kostprijs van hun opname en behandeling. Samen met artsen en ziekenfondsen bekijkt de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro hoe daar in de komende jaren nog verdere stappen kunnen worden...

11/04/2018

HEALTH&CARE staat volledig in het teken van de zorgmedewerker. Het belooft een topeditie te worden dankzij de boeiende mix van inspiratie, innovatie, seminaries, demonstraties, start-ups… Interessant voor iedereen actief in de zorgsector!

Op het programma

Op het programma staan 25 interessante sprekers (waaronder Peter Hinssen, Margot Cloet, Piet Vanthemsche, Ri De Ridder…) met vele aantrekkelijke en prangende onderwerpen. Bekijk het volledige programma op www.health-care.be en...

10/04/2018

Zorgnet-Icuro formuleerde op het Open Minds congres in 2016 vijf kernboodschappen voor de toekomst van geestelijke gezondheid. Met de uitreiking van de allereerste Open Minds Awards of OMA’s in elk van die vijf categorieën wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen en in de kijker plaatsen.

De vijf kernboodschappen zijn meteen ook de vijf categorieën waarbinnen je een project kan indienen voor de Open Minds Awards. Elke categorie heeft een meter of een peter die promotor is voor de respectievelijke award....

09/04/2018

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale NIAZ-kwaliteitslabel toegekend aan het ASZ. Met dit label heeft het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis het bewijs in handen dat het zijn patiënten een hoog niveau van kwalitatieve en veilige zorg biedt en dat er een permanente cultuur van verbetering heerst. Proficiat aan alle medewerkers!

Van 4 tot 8 december 2017 werd het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis bezocht door een team van tien externe auditoren voor een uiterst grondige doorlichting op de drie campussen. Aan de hand van...

03/04/2018

In Vlaanderen blijkt de kennis over internering zeer gering waardoor heel wat vooroordelen en misverstanden blijven bestaan. Te Gek!? wil met de campagne 'Van Gevangenis naar Zorg' een licht werpen op de verschillende aspecten van internering: Wat is internering precies? Wie zijn deze mensen? Wat gebeurt er met hen? Wat na een periode van internering?

Tijdens deze campagne worden heel wat projecten opgezet. In het weekend van 21 en 22 april 2018 organiseert Te Gek!? een groot fietsweekend ‘Van Gevangenis naar Zorg’, met een fietstocht vanuit de gevangenis van Antwerpen naar het...

30/03/2018

De ministerraad keurde zopas het wetsontwerp goed dat het wettelijk kader creëert voor de ziekenhuisnetwerken. Het ontwerp gaat nu naar de Raad van State.

Zorgnet-Icuro is bijzonder blij met de aanpassing aan de ziekenhuiswet van 2008 die de juridische krijtlijnen trekt voor de ziekenhuisnetwerken. De overgrote meerderheid van de Vlaamse ziekenhuizen reageerde positief op de recente oproep van de ministers De Block en Vandeurzen om bekend te maken met welke ziekenhuizen zij in de toekomst een regionaal ziekenhuisnetwerk willen vormen dat onderling taakafspraken. Het nieuwe...

29/03/2018

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg pleit in een nieuwe studie voor een betere geestelijke gezondheidszorg. De vergrijzing van de bevolking heeft een belangrijk gevolg voor zowel de somatische als de psychische gezondheid van ouderen. De KCE-studie, die op vraag van de federale en Vlaamse overheden werd besteld, brengt de noden van deze doelgroep terecht onder de aandacht.

De aanbevelingen in het rapport zijn gebaseerd op de vele goede praktijken die via beperkte middelen door het werkveld worden gerealiseerd en dit in een nauwe samenwerking tussen...

29/03/2018

Op 25 mei 2018 wordt de privacywetgeving grondig hervormd en aangevuld door een veelbesproken Europese verordening: de GDPR of  ‘General Data Protection Regulation’. Die ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ brengt heel wat nieuwe verplichtingen mee voor alle ondernemingen, maar zeker ook voor zorgvoorzieningen.

Om de Vlaamse zorgvoorzieningen te helpen bij het moeilijke proces van de ‘GDPR compliancy’ werkte Zorgnet-Icuro samen met ervaren specialisten uit de sector en advocatenkantoor Dewallens & Partners een gedragscode uit. Aan de hand van vragen en...

29/03/2018

Bovenaan de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB prijkt het beroep “verpleegkundige”. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is te verwachten dat hierin de komende jaren geen verbetering komt, integendeel. We stevenen af op een gigantisch tekort aan zorgpersoneel. En geen zorg zonder medewerkers. Personeelstekort dreigt onze kwaliteitsvolle zorg onderuit te halen. Volgens Zorgnet-Icuro, de grootste zorgkoepel in Vlaanderen is het één voor twaalf. De koepel roept alle stakeholders – overheid, vakbonden, onderwijs, experten en werkgevers - op om werk te maken van een breed en...

27/03/2018

Uit de resultaten van de meest recente campagne blijkt dat gezondheidswerkers de regels van een goede handhygiëne steeds beter toepassen. Over de hele lijn is een verbetering tegenover de voorgaande campagnes zichtbaar. Zorgnet-Icuro ondersteunt dit initiatief ten volle en is tevreden met de positieve resultaten.

Om een goede handhygiëne te kunnen toepassen moet aan een aantal basisvereisten voldaan zijn. Zo kunnen gezondheidswerkers tijdens hun dienst beter geen juwelen, ringen en horloges dragen en moeten ze zorgen voor propere en korte nagels. Een...

27/03/2018

Op het laatste indicatorenforum werd de indicator handhygiëne voor de psychiatrische ziekenhuizen toegelicht. Goede handhygiëne is één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen voor infectiepreventie. Aangezien de zorg in psychiatrische ziekenhuizen verschilt met die van acute ziekenhuizen, zijn er wel een aantal accentverschillen.

Op dit ogenblik werken reeds vele psychiatrische ziekenhuizen mee aan de nationale campagne handhygiëne van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Met deze piloot wordt er naast de interne meting inherent aan de campagne van WIV ook...

Schrijf je in op de nieuwsbrief