Terug naar overzicht thema's

Financiering

De financiering van de verschillende sectoren die Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt is complex. Hierbij een introductie op de belangrijkste subthema's.

Activiteiten

Modellen

Recente berichten

Info voor leden

BTW circulaire - FAQ

Deze Info voor leden is bestemd voor financiële directie en boekhouding. 

De btw-administratie heeft op 22 juni 2022 een FAQ gepubliceerd die de toepassing van de btw-vrijstelling toelicht inzake medische handelingen verricht door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging. Deze FAQ zit vervat in de Circulaire 2022/C/61 en vult de FAQ van 23 december 2021 aan. 

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

CAO over de paritaire opvolging van de dossiers ‘HR-steun’ - inhoudelijke bespreking

Deze Info voor leden is bestemd voor de federale private sectoren - paritair comité 330

In uitvoering van het luik 'attractiviteit' van het sociaal akkoord van 12 november 2020 voor de federale private sectoren van PC330 werden tijdens het paritair comité van 13 juni 2022 drie CAO's ondertekend.  In deze  Info voor Leden vindt u een inhoudelijke bespreking over de CAO over de paritaire opvolging van de dossiers ondersteuning HR-dienst.

Info voor leden
Lees meer
Experts

Thierry Delrue

Stephanie Devisscher

Joris Vanormelingen

Annelies Verburgt

Katrien Verschoren