Financiering AZ en PZ

Hier vind je info over:

Begrotingsassumpties

Begrotingsassumpties

Voor de algemene en psychiatrische ziekenhuizen wordt jaarlijks een Excel met enkele begrotingsassumpties opgemaakt. Dat wordt bijgewerkt op basis van de informatie waarover we op dat moment beschikken. In de periode oktober – december wordt het bestand telkens aangevuld voor het nieuwe begrotingsjaar en bevat het cijfers over BFM, VIPA, indexevoluties ... U kan dat document gebruiken om uw budget voor uw eigen voorziening op te baseren. Verschillende items in dit document kunnen ook worden gebruikt door de revalidatieziekenhuizen.

U kan het document hier bekijken (enkel voor leden van Zorgnet-Icuro).

Patiëntenfactuur en opnameverklaring

Patiëntenfactuur en opnameverklaring

Meer info vind je in deze documenten: 

Contact

Thierry Delrue

Stephanie Devisscher

Katrien Verschoren