18/09/2024, 13:30 - 18:30
Personeel en Organisatie Technologie en innovatie Financiering Zorgbeleid Bestuur Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Ziekenhuizen in samenwerking: de speeltijd is voorbij

Het UZ GentUGent en Zorgnet-Icuro nodigen je uit voor een seminar waar we de huidige samenwerkingspraktijk in Vlaamse ziekenhuizen en het beleid daarrond kritisch tegen het licht houden.

Samenwerking is vandaag hét codewoord om geïntegreerde zorg te ontwikkelen, om doelgroepen te bereiken, om efficiëntiewinsten te boeken door schaalvoordelen enz. Ook overheden sturen aan op meer samenwerking tussen ziekenhuizen onderling en met andere zorgspelers. Maar waar staan we vandaag met die samenwerking? Wat leren we uit recent onderzoek en welke vraagstukken liggen nog op tafel?

We bespreken praktijkervaringen uit binnen- en buitenland en toetsen die aan academische inzichten uit het domein bestuurskunde en publiek management. We gaan ook met experts en deelnemers in dialoog over wat er op de werktafel van beleidsmakers, onderzoekers en zorgorganisaties moet liggen. 
 

DOELGROEP

Dit seminar richt zich op bestuurders, directieleden, ziekenhuisartsen, stafmedewerkers, beleidsmakers en andere professionals actief in de zorgsector, die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de uitdagingen om vanuit ziekenhuizen zinvolle samenwerking in de praktijk te brengen of om met ziekenhuizen als partner in netwerken aan de slag te gaan. 
 

PROGRAMMA

13.30 uur | Onthaal met koffie
14 uur | Inzichten uit het lopende onderzoek naar samenwerking in ziekenhuisnetwerken - Prof. dr. Joris Voets (UGent) 
14.30 uur | Een geestverruimende blik: buitenlandse ervaringen + bredere bestuurskundige situering

 • Werken in netwerken: een kritische diagnose - Prof. dr. Filip De Rynck (UGent)
 • Zorgende netwerken in Nederland: wat leren we uit onderzoek? - Dr. Oemar van der Woerd (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Ziekenhuizen en samenwerking in de praktijk: ziekenhuis Elkerliek, Helmond - Prof. dr. Eveline De Bont (Elkerliek Helmond - Universiteit Groningen)

15.45 uur | Break met versnaperingen
16.15 uur | Wat zijn de mogelijke antwoorden op de gestelde vragen?

 • Korte denkoefening in parallelle sessies met verschillende actoren en profielen 
 • Reflectie* met een panel van beleids- en academische experten:
  • Margot Cloet (gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro)
  • Tom De Boeck (afdelingshoofd Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg – Departement Zorg)
  • Prof. dr. Dirk Ramaekers (voorzitter FOD Volksgezondheid)
  • Prof. dr. Eveline De Bont (voorzitter raad van bestuur Elkerliek-ziekenhuis Helmond en hoogleraar pediatrie Universiteit Groningen)
  • Dr. Oemar van der Woerd (netwerkonderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Prof. dr. Filip De Rynck (professor Bestuurskunde en Publiek Management – UGent)

17.30 uur | Netwerkreceptie met broodjes
 

* We reflecteren met panel en deelnemers over onder meer de volgende vragen:

 • Wat is het potentieel nog van de ziekenhuisnetwerken als model voor locoregionale samenwerking? Zijn andere vormen van samenwerking meer flexibel en passend?
 • Is de sturing vanuit de federale en Vlaamse overheid naar meer samenwerking tussen zorgorganisaties voldoende afgestemd en gedragen? En hanteert de overheid wel de juiste parameters? 
 • Welke financieringsprikkels zijn nodig voor een betere samenwerkingspraktijk? Moeten we meer in de richting gaan van financiering voor uitbating in plaats van voor erkende beddencapaciteit? 
 • Wat betekent dit voor de toekomstige rol van de ziekenhuizen? 
 • Hoe kunnen we de doelmatigheid van al die samenwerkingsmodellen beoordelen, onder meer vanuit het ‘Quintuple Aim’-perspectief?

 •  

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Kostprijs: 50 euro
 • Schrijf je in voor 11 september via dit formulier

Accreditering werd aangevraagd.

Dit seminar is een initiatief van Universiteit Gent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen), met de steun van het UZ Gent en Zorgnet-Icuro.

Locatie
Zebrastraat - Zebrastraat 32 9000 Gent
Eerste startdatum
Organisatie
UZ Gent, UGent, en Zorgnet-Icuro
Telefoon
09 332 69 68
E-mail
sandra.buelens@uzgent.be