Zorgwijzer 74

In de nieuwste Zorgwijzer lees je een uitgebreid interview met Geert Gielens, hoofdeconoom van Belfius Bank. Je komt ook meer te weten over de hervorming van de huisartsenopleiding en over de ouderenzorg in Brussel.

Inhoud
03 Editoriaal
04 Korte berichten
06 Interview met Geert Gielens, hoofeconoom
Belfius Bank
10 3D²-model voor zorgopdrachten
12 Locoregionale ziekenhuisnetwerken: stand van zaken
14 Huisartsen-in-opleiding doen ervaring op in het
ziekenhuis
16 Verpleegkundigen aantrekken én behouden met Magnet
18 Uitvoeringsbesluiten werk- en zorgtrajecten
22 Getuigenis: de meerwaarde van ervaringsdeskundigen
24 Denkdag contractstage
26 Vraag en aanbod ouderenzorg in Brussel
28 Happy Aging
30 Nieuwe campagne Te Gek!? vraagt aandacht voor
internering