Terug naar overzicht thema's

Personeel en Organisatie

Als sociale partner speelt Zorgnet-Icuro een bepalende rol in het sociaal overleg in de non-profit sector. Advies in sociaalrechtelijke thema's, HR en sociaal overleg behoren tot de topprioriteiten van Zorgnet-Icuro.

Overzicht

Zorgberoepen

Een ander luik in de P&O-dienstverlening gaat over de opvolging van zorginhoudelijke en zorggerelateerde thema’s. Een belangrijk onderdeel is onder andere de opvolging van de verschillende zorgberoepen; juridisch, onderwijs en werking in de verschillende voorzieningen.

Arbeidsmigratie

Arbeidsmigratie

Binnen de gezondheidszorg is de krapte op de arbeidsmarkt van zorgprofielen sterk voelbaar. Arbeidsmigratie kan de druk op de zorg verlichten.

Lees meer

Personeelskengetallen

Data

Zorgnet-Icuro organiseert een bevraging bij de algemene, universitaire, psychiatrische en revalidatieziekenhuizen over de personeelskengetallen.

Lees meer

Activiteiten

Modellen

25/02/2022

Modelovereenkomst coördinerend en raadgevend arts

Aanpassingen aan de diverse regelgevingen vormden de aanleiding tot het opmaken van een nieuwe modelovereenkomst voor CRA’s. De overeenkomst werd voor advies aan de Orde van de Artsen voorgelegd en goedgekeurd. We bevelen onze leden dan ook sterk aan om deze modelovereenkomst te gebruiken.

Deze info is relevant voor algemene directies, CRA’s, zorgdirectie, P&O-afdeling en RVB-voorzitters. 

Lees meer
08/02/2022

Nieuwe modeldocumenten voor de opnameovereenkomst en interne afsprakennota voor WZC, CVK, GAW en CDV

Vanaf 1 januari 2020 is de regelgeving die van toepassing is op de woonzorgsector grondig gewijzigd door de actualisering van het Woonzorgdecreet.
Dat heeft een impact op de rechtsverhoudingen tussen bewoners en woonzorgvoorzieningen. Daarom maakten we een aantal modeldocumenten op die centraal staan bij een opname van een bewoner of gebruiker. U vindt ze op onze website. Deze info is voor algemene directies, zorgdirectie, sociaal werkers en administratief medewerkers opnamedienst.

Lees meer

Recente berichten

Info voor leden

Maak als werkgever www.care-er.be mee bekend

De sociale partners van de social profit en de overheid lanceerden Careēr om mensen te motiveren om de stap te zetten naar een carrière in zorg en welzijn. Ontdek in een gratis webinar op 17 juni hoe je als werkgever je rol kan spelen in de verspreiding van het merk en de bekendmaking van de website.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Omzetting van maatregelen uit het protocolakkoord in uitvoering van het sociaal akkoord van 25 oktober 2017 in een wet voor de federale publieke sectoren

De wet van 24 maart 2024 houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector (B.S. van 11 april 2024) vormt de wettelijke basis voor drie maatregelen uit het protocolakkoord van oktober 2022: de maatregel i.v.m. nachtprestaties, de maatregel inzake de stabiliteit van deeltijdse overeenkomsten en de mogelijkheid tot afwijking van de rustperiode van elf uur tussen twee prestaties.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Protocol kwalitatieve verbetering van de arbeidsomstandigheden in de publieke ziekenhuizen

Als onderdeel van het sociaal akkoord 2020 werd een recurrent budget van 100 miljoen voorzien. Dit geld was bedoeld om de arbeidsomstandigheden in de federale sectoren te verbeteren. Eind april 2024 keurde het Comité A een protocol goed dat de besteding van een deel van dit budget vanaf 2022 regelt. Vanaf 2024 en in de komende jaren hebben de publieke ziekenhuizen de taak om dit budget te gebruiken om een nieuwe medewerker aan te werven voor soft HR-gerelateerde domeinen.

Info voor leden
Lees meer
Experts

Klaartje Theunis

Myriam De Bruyn

Sylvie Slangen

Veerle Van Roey

Bob Van Santbergen

Debbie Verschueren

Lore Geukens