Terug naar overzicht thema's

Personeel en Organisatie

Als sociale partner speelt Zorgnet-Icuro een bepalende rol in het sociaal overleg in de non-profit sector. Advies in sociaalrechtelijke thema's, HR en sociaal overleg behoren tot de topprioriteiten van Zorgnet-Icuro.

Overzicht

Zorgberoepen

Een ander luik in de P&O-dienstverlening gaat over de opvolging van zorginhoudelijke en zorggerelateerde thema’s. Een belangrijk onderdeel is onder andere de opvolging van de verschillende zorgberoepen; juridisch, onderwijs en werking in de verschillende voorzieningen.

Activiteiten

Modellen

25/02/2022

Modelovereenkomst coördinerend en raadgevend arts

Aanpassingen aan de diverse regelgevingen vormden de aanleiding tot het opmaken van een nieuwe modelovereenkomst voor CRA’s. De overeenkomst werd voor advies aan de Orde van de Artsen voorgelegd en goedgekeurd. We bevelen onze leden dan ook sterk aan om deze modelovereenkomst te gebruiken.

Deze info is relevant voor algemene directies, CRA’s, zorgdirectie, P&O-afdeling en RVB-voorzitters. 

Lees meer

Recente berichten

Info voor leden

CAO over de paritaire opvolging van de dossiers ‘HR-steun’ - inhoudelijke bespreking

Deze Info voor leden is bestemd voor de federale private sectoren - paritair comité 330

In uitvoering van het luik 'attractiviteit' van het sociaal akkoord van 12 november 2020 voor de federale private sectoren van PC330 werden tijdens het paritair comité van 13 juni 2022 drie CAO's ondertekend.  In deze  Info voor Leden vindt u een inhoudelijke bespreking over de CAO over de paritaire opvolging van de dossiers ondersteuning HR-dienst.

Info voor leden
Lees meer
Experts

Klaartje Theunis

Myriam De Bruyn

Sylvie Slangen

Veerle Van Roey

Bob Van Santbergen

Debbie Verschueren

Lore Geukens