5 nieuwe handelingen voor zorgkundigen via PentaPlus

Belgische zorgkundigen kunnen via e-learning vijf gedelegeerde verpleegkundige handelingen aanleren. Alle zorgkundigen kunnen gratis inloggen op het platform.

De behoefte aan digitaal leren komt er na nieuwe wetgeving waardoor zorgkundigen, na het behalen van het benodigde certificaat en een stage, bijkomende handelingen mogen uitvoeren. Softwarebedrijf Infolearn, VIVES en de sociale partners, waaronder Zorgnet-Icuro, slaan de handen in mekaar voor een totaaloplossing die zorgkundigen op een laagdrempelige en efficiënte manier hun certificering laat behalen.

Wetenschappelijk onderbouwd en op eigen tempo

Het leeraanbod komt tot stand op basis van wetenschappelijk onderbouwde kennis en methodieken. De leerstof zal interactief, attractief en afwisselend gepresenteerd worden om de zorgkundigen te motiveren het bijscholingstraject succesvol te doorlopen.

Zorgkundigen kunnen de e-learning van deze vijf verpleegkundige handelingen op hun eigen tempo volgen op www.vormingpentaplus.be zonder vast te hangen aan een uitgestippeld lessenrooster. Ook voor zorgorganisaties biedt deze manier van werken voordelen: zij hoeven zorgkundigen die zich bijscholen niet te missen op de werkvloer omwille van vaste lesdagen.

De werkgever en de werknemer beslissen samen wanneer deze opleiding gevolgd wordt. Alle zorgkundigen moeten evenwel de kans krijgen de opleiding te volgen. Op het einde van elke module is er een test voorzien. Deze is niet verplicht maar geeft een indicatie over de opgedane kennis na het volgen van een bepaalde module.

Inloggen zonder kosten

Het e-learning platform is gratis. Voor de private sector zijn er vanuit het Intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten middelen voorzien voor het aanwerven van een vervanger van één of meerdere zorgkundigen in opleiding.

Nadat een zorgkundige de e-learnings heeft doorlopen, zullen zowel de werkgever als de zorgkundige een attest ontvangen van het theoretische onderdeel. Beide documenten laten toe om in de praktijk die nieuwe gedelegeerde handelingen te stellen. Wat daarna volgt is een stage van 75 uur. Deze stage kan op de werkplek zelf plaatsvinden, voor zover de respectievelijke verpleegkundige handelingen kunnen uitgevoerd worden onder toezicht van de verpleegkundige mentor en/of hoofdverpleegkundige.

De werknemers krijgen toegang tot 5 modules, één per verpleegkundige handeling, een eindtest en een stagegedeelte. Na het positief afwerken van zowel de theorie als de stage, heeft de zorgkundige toegang tot de 5 verpleegkundige handelingen.