Webinars psychosociale ondersteuning van medewerkers

Arbeidsvreugde, bevlogenheid, maar ook burn-out bij medewerkers zijn al vele jaren aandachtspunten binnen de zorg. Sinds 2020 stelt Covid-19 het zorgpersoneel extra op de proef.

En toch blijven organisaties zoeken en investeren in de veerkracht van hun medewerkers. Getuige daarvan de vele organisaties die ons prachtige initiatieven bezorgden rond psychosociale ondersteuning.

Per thema en per sector werd een aantal projecten geselecteerd om hen te bundelen in gevarieerde en boeiende webinars.

Elk webinar laat verschillende voorzieningen aan het woord over een thema. De trekkers van deze projecten delen hun ervaringen en de impact die deze initiatieven genereerden. Ze nemen je mee in hun leercurve zodat je deze kan vertalen naar jouw voorziening. 

Reeks 1: inspirerende events/initiatieven die veerkracht boosten

Reeks 2: supportsysteem of -team structureel integreren in de werking

Reeks 3: hoe kan VTO een vehikel zijn voor psychosociale ondersteuning?

Reeks 4: wat zijn online mogelijkheden voor psychosociale ondersteuning?

Contact

Karolien Vermeiren