Speerpunten geestelijke gezondheid

Deze legislatuur werden er, vooral na de coronacrisis, substantiële bijkomende middelen uitgetrokken voor de geestelijke gezondheid. Die inspanningen moeten zeker nog een aantal jaren volgehouden worden. Investeringen in mentale gezondheid zijn geen loutere (zorg)kosten, maar eenggz maatschappelijke investering op lange termijn. Iemand die mentaal gezond(er) is, blijft zijn rol als partner, ouder, buur, vriend, mantelzorger, werknemer, belastingbetaler… opnemen. Bovendien kost hij minder aan uitkeringen. Als we erin slagen sneller in het ziekteproces in te grijpen, winnen we heel veel gezonde levensjaren.

Psychische kwetsbaarheid en psychische stoornissen hebben niet alleen impact op het mentaal welzijn, maar uiten zich in diverse levensdomeinen: lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, sociale rollen, tewerkstelling, relaties, zingeving. Zorg voor mentale gezondheid vraagt een integrale en geïntegreerde aanpak. Zorgnet-Icuro is vragende partij voor een gecoördineerd beleid voor geestelijke gezondheid, niet enkel tussen de federale en Vlaamse overheden maar evengoed binnen de Vlaamse bevoegdheden.

 

TERUG NAAR HET OVERZICHT