Zorgwijzer 83

Zorgwijzer 83 is uit. Samen met prof. dr. Bea Cantillon blikken we terug op onze studiedag over onbetaalde facturen. Met prof. Dirk De Ridder en prof. Kris Vanhaecht praten we over de leerstoel Future of Hospital Quality die inzet op een toekomstgericht kwaliteitsbeleid in de ziekenhuizen. En het Expertisecentrum Dementie 

 • 03 Editoriaal 
 • 04 Korte berichten
 • 06 Interview met prof. dr. Bea Cantillon 
 • 08 Enquête onbetaalde ziekenhuisfacturen: inzetten op preventie loont 
 • 09 Zorg aan Zet
 • 10 Zorgnet-Icuro Leerstoel: Future of Hospital Quality 
 • 14 Suïcidepreventie bij ouderen
 • 16 Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schrijft referentiekader 
 • 20 Wzc Floordam zet in op relatiegerichte zorg 
 • 22 Doctoraatsonderzoek: hoe kan je ervaringsdeskundigen inschakelen in het ziekenhuis? 
 • 25 Op zoek naar betrouwbare informatie over gezondheid
 • 28 Psychofarmacabeleid in woonzorgcentra
 • 30 WMTY-project in de kijker: wzc De Weister organiseert vakanties voor personen met dementie