15/04/2019
Zorgbeleid

Zorg aan Zet

3 april 2019

ZORG AAN ZET

IDEEËN EN DEBATTEN

De afgelopen maanden was de zorg aan zet. Tussen dinsdag 29 januari en vrijdag 29 maart formuleerden burgers en professionals meer dan 4.000 ideeën op zes grote publieksvragen over de zorg van morgen. Dat gebeurde zowel online (rechtstreekse input via www.zorgaanzet.net) als onrechtstreeks via de meer dan 100 Zorg aan Zet gesprekken.

TALRIJKE OPKOMST VOOR AVONDEN VAN DE ZORG

Alle ideeën werden gebundeld in 10 beleidsthema’s, die de basis vormden voor de verdiepende discussie op de Avonden van de Zorg.

 • Zonder gemotiveerd personeel geen goede zorg
 • Maak de zorg terug menselijk, holistisch en vraaggestuurd
 • Verdeel de middelen correcter 
 • Zorg voor verbindingen tussen het actieve deel van de samenleving en het kwetsbare deel.
 • Verhoog de gezondheidskennis en -vaardigheden bij het brede publiek.
 • Maak nabije zorg laagdrempeliger en werk hindernissen tussen zorgniveaus en zorgsectoren weg.
 • Focus in alle beleidsdomeinen en in alle levenssferen op een gezond en betekenisvol leven. 
 • Anders, beter en meer horizontaal samenwerken voor een efficiëntere zorg.
 • Upgrade het patiëntendossier.
 • Sta open voor innovatie in de zorg, maar behoud alleen wat werkt.

Op vijf plaatsen in Vlaanderen gingen meer dan 500 mensen met elkaar in debat. Zij hebben de ideeën omgezet in concrete beleidsaanbevelingen.

Momenteel verwerken we de resultaten van die bijeenkomsten in ons eindrapport met conclusies en aanbevelingen. Dat eindrapport wordt voorgesteld op het Zorg aan Zet festival.  

ZORG AAN ZET FESTIVAL

Het Zorg aan Zet Festival op 9 mei vormt het sluitstuk van het participatietraject. Het festival biedt een gevarieerd en interactief programma voor al wie geïnteresseerd is in de zorgsector, in de breedste betekenis van het woord. Het wordt the place to be voor iedereen met een hart voor de zorg: voor wie zorg nodig heeft, voor wie zorg geeft en voor zij die het beleid uittekenen.

PROGRAMMA

Op het festivalmenu staat uiteraard een presentatie van de conclusies en aanbevelingen van Zorg aan Zet. Daarnaast zijn er twee pittige plenaire debatten.

Vijf bekende figuren, beroepsmatig niet vertrouwd met de zorg, maar wel met cultuur, het bedrijfsleven, jongeren, onderwijs, wonen … zullen debatteren over de klemtonen uit het eindrapport van Zorg aan Zet.   

In het tweede debat worden de politici uitgenodigd kleur te bekennen: aan Meyrem Almaci (Groen), Bianca Debaets (CD&V), Maggie De Block (Open Vld), Lorin Parys (N-VA) en Freya Van den Bossche (Sp.a) zal worden gevraagd hoe zij in hun beleid rekening zullen houden met de resultaten van de publieksbevraging.

Tussen de twee grote debatten door kunnen de festivalgangers à la carte en ter plekke kiezen uit een brede waaier aan interactieve sessies, lezingen en panelgesprekken over uiteenlopende thema’s uit zorg en welzijn. Een greep uit de onderwerpen: financieringssystemen, innovatie in de zorg, gebruikersparticipatie, zorg op maat, buurtgerichte zorg, commercialisering, mantelzorg, thuiszorg, omgaan met kwetsbaarheid, re-integratie op de arbeidsmarkt, inclusie, werken met kansengroepen, gegevensdeling, en nog zoveel meer. Die worden gebracht onder de vorm van diverse formats, waar je in mindere of meerdere mate zelf een actieve rol kan spelen: American debate, speeddating, stellingenspel, speakers corner, free podium, Ted-X-lezingen … kortom, een programma met voor elk wat wils.

TIMING

12u00: onthaal en broodjeslunch

 • 13u00: presentatie van de resultaten van Zorg aan Zet
 • 13u30: Plenair debat tussen maatschappelijke niet-zorg actoren
 • 14u10: Interactieve sessies en lezingen
 • 16u10: Politiek kopstukkendebat
 • 17u00: Netwerkreceptie
KOSTPRIJS & INSCHRIJVEN

Deelnemen aan het Zorg aan Zet festival kost 50 euro (catering, netwerkreceptie en ambiance inbegrepen).

Online inschrijven via:
www.zorgaanzet.net/p/festival 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.