Betaalbare ouderenzorg voor iedereen, over alle zorgvormen heen

CD&V diende recent een wetsvoorstel in waarbij ze de discriminatie willen wegwerken in de manier waarop OCMW’s de kinderen kunnen aanspreken wanneer hun ouders hun factuur van het woonzorgcentrum niet kunnen betalen. Dat doet nogal wat stof opwaaien en zwengelt eens te meer het debat aan over de betaalbaarheid van een verblijf in een woonzorgcentrum. Zorgnet-Icuro is van mening dat hier een verkeerde discussie wordt gevoerd. Het is tijd om te vertrekken van een geobjectiveerde zorgnood van een persoon, met een voor alle zorgvormen - of dat nu thuis of residentieel is – publiek gelijk gefinancierde zorg.  De overheid dient voor zij die hun eigen bijdrage niet of moeilijk kunnen betalen wegens onvoldoende financiële draagkracht, sociale correcties te voorzien.

Voor Zorgnet-Icuro is het verzekeren van betaalbare basiszorg voor iedereen in eerste plaats een taak van de overheid, via de federale ziekteverzekering (voor acute zorg en thuisverpleging) en via de Vlaamse zorgverzekering, die door de Vlaamse regering verder vorm wordt gegeven in de Vlaamse sociale bescherming. Recent publiceerde Zorgnet-Icuro een uitgewerkte visietekst waarin de verdere uitrol van de persoonsvolgende financiering – onder meer voor de ouderenzorg – wordt uiteengezet.

We vertrekken van het principe van een universele verzekering voor iedereen die zijn premie betaalt aan de zorgkas. Vertrekpunt is een objectief geïndiceerde zorgbehoefte, die recht geeft op door de overheid gelijk gefinancierde zorg en ondersteuning, ongeacht de zorgvorm. Naast de zorgkost zijn er de woon- en leefkosten (de kamer, het eten…). Die worden door de cliënt zelf betaald. Vandaag schiet de overheid echter tekort in de financiering van de zorgkost. De bewoner van een woonzorgcentrum moet nu – naast de pure woon- en leefkost  - ook een deel van de zorgkost zelf ophoesten. Dat doet de dagprijzen stijgen. Sommige cliënten kunnen  hun factuur niet betalen. Opdat iedereen zou kunnen rekenen op de kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning die hij nodig heeft, vraagt Zorgnet-Icuro dat:
1. De overheid de zorgkost volledig financiert (en niet gedeeltelijk zoals vandaag).
2. De woon- en leefkosten ten laste blijven van de bewoner. Voor zij die onvoldoende middelen hebben, kent de overheid sociale correcties toe.

Op vandaag zijn er al een reeks sociale correcties, maar er zit te weinig eenheid in, en cliënten weten vaak ook te weinig wat hun rechten zijn.  We stellen voor dat de drie cashbudgetten (basisondersteuningsbudget, tegemoetkoming hulp aan bejaarden en de zorgverzekeringspremie) in de toekomst worden samengevoegd tot één sociaal correctief systeem. De financiële tegemoetkoming in dit sociaal correctief systeem zal dan variëren op basis van de zorgbehoefte en de financiële draagkracht. Het eigen aandeel in de totale kost wordt voor degenen met een zwakke financiële draagkracht verlicht. De Vlaamse overheid dient hiervoor voldoende budget te voorzien. In dat geval zullen de OCMW’s niet meer hoeven tussen te komen in de bewonersfactuur, en is het probleem van de verschillende regeling tussen gemeenten meteen opgelost.

Lees het volledige cahier van Zorgnet-Icuro over de Vlaamse sociale bescherming en de uitrol van de persoonsvolgende financiering.

Lees ook de opinie van Clara Van de Broeck.