27/03/2017
Financiering

Vlaamse sociale bescherming. De visie van Zorgnet-Icuro op de uitrol van de persoonsvolgende financiering

Met de zesde staatshervorming werden een hele reeks bevoegdheden voor zorg en gezondheid overgedragen naar Vlaanderen. Het Vlaamse regeerakkoord en de beleidsnota van minister Vandeurzen van oktober 2014 stelden de verdere uitbouw van de Vlaamse sociale bescherming in het vooruitzicht.

In deze nieuwe publicatie presenteert Zorgnet-Icuro zijn visie op de uitrol van de persoonsvolgende financiering binnen de Vlaamse sociale bescherming. Centrale uitgangspunten zijn: een rechtvaardige verdeling van de publieke middelen, de vrijwaring van de keuzevrijheid voor de cliënt en de zorgintegratie door middel van netwerkvorming tussen zorgaanbieders.

We staan aan de vooravond van de opbouw van een eigen Vlaams systeem van sociale zekerheid, naast de federale ziekteverzekering. Het biedt een enorme historische opportuniteit om te komen tot meer ontschotting en een universeel en rechtvaardig systeem dat de zorgvrager écht centraal stelt. Tegelijk impliceert het enorme veranderingen voor alle betrokken stakeholders. Het is een ambitieus plan, dat de nodige reflectie vereist vooraf, en in verschillende fases zal worden uitgevoerd, ook ná deze legislatuur. Met deze visietekst wil Zorgnet-Icuro hiermee zijn steentje bijdragen
aan het reflectieproces.