Doelgroep anderstaligen

 • Gids voor een taalbijstandsbeleid in jouw ziekenhuis
  België is een land met een groeiende superdiversiteit. Zorgverleners zullen dus steeds meer te maken krijgen met taalbarrières, omdat de patiënt onvoldoende goed Nederlands spreekt om een moeilijk medisch gesprek te voeren of terugvalt op zijn moedertaal om zijn emoties te uiten.  
  Als zorgverlener moet je de taalbarrière wegnemen om kwaliteitsvolle en veilige zorg te kunnen bieden. Enkel als je elkaar goed begrijpt, kun je de juiste diagnose stellen en de patiënt informeren in het kader van de wet patiëntenrechten. 
  Een transparant en duidelijk taalbijstandsbeleid in je ziekenhuis zorgt ervoor dat zorgverleners de juiste hulpmiddelen kunnen inzetten om de communicatie vlot te laten lopen. Dat kan gaan over een intercultureel bemiddelaar, sociaal tolk, informele tolken, anderstalige personeelsleden, vertaalapps, pictogrammen … 
  • Kom op tegen Kanker werkte samen met Zorgnet-Icuro, de FOD Volksgezondheid, het Agentschap Integratie en Inburgering en 15 ziekenhuizen, een gids uit die ziekenhuizen ondersteunt bij het gestructureerd opzetten van een taalbijstandsbeleid. Download de gids hier.
  • Samen met Zorgnet-Icuro organiseerde Kom op tegen Kanker in februari en maart 2023 twee webinars om ziekenhuizen te ondersteunen bij het uitwerken of het verbeteren van hun taalbijstandsbeleid in hun ziekenhuis. 
   Deze webinars sloten naadloos aan op de gids. Bekijk de webinars
    
 • Project MATCHeN – meer taal, meer steun
  Het MATCHeN-project is een samenwerking tussen Universiteit Gent, HOGENT en Vrije Universiteit Brussel gefinancierd door VLAIO. Het wil hulpverleners ondersteunen in hun communicatie met anderstaligen. Op de website www.matchen.org vind je informatie over het team, een filmpje over het project en over de drie digitale tools die MATCHeN ontwikkelt: een kennisplatform, een app en een e-learningmodule.
  • Een gratis toegankelijk kennisplatform met meertalige informatie over diverse gezondheidsthema’s. Zorgorganisaties kunnen informatie snel terugvinden en naar eigen noden inzetten. Bovendien kan je ook zelf informatie toevoegen door een account te creëren. Het kennisplatform komt tot stand door input vanuit het veld, aarzel dus niet om meertalige informatie toe te voegen. Om je optimaal te begeleiden bij het navigeren op het kennisplatform, maakten we een instructievideo. Wens je graag nog meer begeleiding, dan zijn er ook workshops in groep. Ben je hierin geïnteresseerd, mail dan naar info@matchen.org. Wanneer je de enquête invult, kunnen ze het kennisplatform beter aan de noden aanpassen.
  • Een meertalige app als interactieve ondersteuning bij een gesprek met anderstalige ouders van jonge kinderen. Over o.a. de thema’s medicatie-inname en zindelijkheidstraining. Informatie is beschikbaar in zes talen: Nederlands, Frans, Engels, Turks, Arabisch en Farsi en combineert tekst met audio en afbeeldingen.
  • Een e-learningmodule met interactieve oefenmogelijkheden en animaties, waarin hulpverleners leren om cultuursensitief te communiceren met anderstaligen over seksuele gezondheid in gesprekken over anticonceptie, HIV, grensoverschrijdend gedrag en gezinsplanning. 
  • Meer info: info@matchen.org

​​​​​​​

 • Cultuursensitieve zorg
  Trefpunt Odi wil de hulpverleners ondersteunen op het vlak van culturele diversiteit in de hulpverlening. Aan de hand van 10 thema's worden bezoekers meegenomen in de rijke wereld van cultuursensitieve zorg. 

 

 • Integratie en inburgering, diversiteit, sociaal tolken en vertalen
  Het Agentschap Integratie en Inburgering zet zich in voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt. 
  Hoe ga je als lokaal bestuur of organisatie om met groeiende diversiteit? En: hoe zorg je ervoor dat een persoon van buitenlandse herkomst zijn/haar talenten optimaal kan ontplooien en inzetten in Vlaanderen of Brussel?
  Het Agentschap begeleidt je daarbij door te zorgen voor een kwaliteitsvol aanbod, op maat en vertrekkend vanuit de praktijk. Ze hebben ook een dienst die instaat voor sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel.

 

 • Vertaalapp FACT voor zorgsector
  De Provincie West-Vlaanderen en haar partners lanceren een digitaal beeldwoordenboek voor de zorgsector in 11 talen in de mobiele applicatie ‘First Aid Communication Tool’, of kortweg ‘FACT’. De app moet het gemakkelijker maken om de taalbarrière tussen collega's, en ook naar de patiënt toe, te doorbreken. De nieuwe zorgmodule in de FACT-app vertaalt tussen elf talen en bevat ook  beeldmateriaal en audio. Bij technische woorden is er een korte uitleg voorzien in klare taal. Zowel voor cursisten, opleiders als werknemers in ziekenhuizen en woonzorgcentra  is deze app dan ook een handige tool.
  FACT is een grote hulp bij communicatie met anderstalige medewerkers. Ook analfabete cursisten vinden het een handig leerinstrument dankzij het gebruik van beelden en audio en de mogelijkheid om te oefenen.
  De module ‘zorg’ bevat een 600-tal zorgvuldig geselecteerde termen die in 10 reeksen werden onderverdeeld: ‘zorgvrager en zorgverlener’, ‘ziekenhuis en woonzorgcentrum’, ‘materiaal en hulpmiddelen’, ‘instructies voor de zorgvrager’, ‘zorgtaken’, ‘hoe gaat het met jou?’ en ‘het lichaam’, ‘ziektes en aandoeningen’, ‘geneesmiddelen’ en ‘begrippen’. 
  FACT is gratis te downloaden via Play Store of App Store en bevat geen advertenties. De tool is offline bruikbaar.