28/01/2019
Financiering Ethiek en zingeving Technologie en innovatie Zorgbeleid Kwaliteit Personeel en Organisatie

Zorg aan Zet: groot maatschappelijk debat over de toekomst van de zorg

Zorg is belangrijk. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd en iedereen wil graag kwaliteitsvolle zorg krijgen wanneer hij die nodig heeft. En toch is zorg niet echt een topthema in de media of een gegeven waarmee de meeste partijen naar de kiezer trekken. De grote publiekscampagne Zorg aan Zet, die vandaag wordt gelanceerd, wil hierin verandering brengen.

Zorg aan Zet formuleert 6 grote uitdagingen voor de zorg van morgen. Het discussieplatform www.zorgaanzet.net wil zoveel mogelijk ideeën en meningen verzamelen over de manier waarop onze zorg georganiseerd is en hoe die in de toekomst eruit moet zien. In de komende weken kan iedereen zijn ideeën posten: zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten en gebruikers, de man in de straat … Wat vinden burgers belangrijk? Waar knelt het schoentje? Wat willen we in de toekomst en hoeveel hebben we daarvoor over? Zorg aan Zet wil de discussie over de zorg aanvuren. Zodat het thema zorg hoog op de politieke agenda komt in aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen. Want zorg, dat beroert iedereen.

Aan de hand van zes grote publieksvragen kan iedereen op www.zorgaanzet.net zijn ideeën posten en met anderen in discussie gaan.

  1. Hoe zorgen we ervoor dat we ziekte en kwetsbaarheid als een normaal deel van het leven gaan beschouwen?
  2. Hoe zullen we onze zorg blijven betalen?
  3. Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?
  4. Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig hebben goed op elkaar afstemmen?
  5. Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij voldoende tijd hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg?
  6. Hoe ga je van een systeem dat mensen geneest en behandelt naar een systeem dat mensen gezond houdt?

Heel Vlaanderen wordt ook uitgenodigd live in debat te gaan over het thema zorg: met vrienden, buren, collega’s, in organisaties… Daarvoor werden 5 methodieken ontworpen. Je kan een debat organiseren in de cafetaria, de wachtzaal, aan het ziekbed, tijdens de les, een teamvergadering, aan de keukentafel … Het kan in een gesprek tussen twee mensen, in kleine groepen of in een grotere groep. Alle info en materiaal op www.zorgaanzet.net >> Doe mee. Zo kan iedereen zijn stem laten horen in het debat over hoe de zorg van de toekomst eruit moet zien.

Zorg aan Zet is een initiatief van Zorgnet-Icuro met de steun van de APB, ASGB, AUVB, CM, Domus Medica, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Familiehulp, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Federatie Vrije Beroepen, FEPRAFO, Huis voor Gezondheid, In4care, Kenniscentrum WWZ, Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen, OKRA, Similes, Socialistische Mutualiteiten, SOM, Vereniging van Wijkgezondheidscentra, Vlaams Apothekers Netwerk, Vlaams Patiëntenplatform, Vlaams Welzijnsverbond, Vlaamse Ouderenraad, Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, VLOZO, Wit-Gele Kruis Vlaanderen.

Algemene informatie over de campagne Zorg aan Zet:
Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro, 0478 39 85 63