Ziekenhuizen zijn en blijven de veiligste plek voor dringende zorg

Stel dringende zorg niet uit, ook niet in tijden van corona. Dat is de belangrijke boodschap die Zorgnet-Icuro wil meegeven aan Vlamingen die twijfelen om naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan bij signalen van ernstige gezondheidszorgproblemen. De ziekenhuizen zijn op deze situatie voorzien, via triagepunten die ze samen met huisartsen bemannen. Overal zijn twee van mekaar afgesloten circuits gemaakt: die voor de patiënten die besmet zijn met het coronavirus, maar ook een voor patiënten zonder besmetting, maar die wel zorg nodig hebben.

Sinds een aantal weken zijn in het kader van Covid-19 de planbare ingrepen in onze ziekenhuizen uitgesteld (lees ook dit bericht van 13 maart). Dit om de capaciteitsgraad voor COVID-patiënten op te trekken in de ziekenhuizen.

We merken echter op dat steeds meer mensen ook voor dringende medische noden niet meer naar hen toekomen. In plaats van contact op te nemen met hun huisarts of de spoeddiensten, stellen ze de zorg uit. Dat is helemaal niet nodig.

Ondanks het coronavirus kunnen mensen veilig in het ziekenhuis terecht voor andere zaken. Behandelende artsen beoordelen wat kan uitgesteld worden en wat niet. Iets wat drie weken geleden niet dringend was, kan dat nu wel zijn. Mensen kunnen dus nog steeds terecht bij hun huisarts en op de spoedafdelingen in de ziekenhuizen voor niet-coronagerelateerde aandoeningen.