Ziekenhuizen investeren steeds meer in (informatie)technologie

Zorgnet-Icuro zette i.s.m. az groeninge (Kortrijk) een benchmark op om na te gaan hoeveel middelen de Vlaamse ziekenhuizen vandaag de dag investeren in informatica. 18 ziekenhuizen namen deel. Ziekenhuizen besteden, zo blijkt, gemiddeld 2,59% van hun omzet aan informatica en dat aandeel neemt steeds toe. Duidelijk is dat grote ziekenhuizen een schaalvoordeel realiseren. Samenwerking op het vlak van ICT is dus de toekomst.

De gehanteerde benchmark is opgesteld volgens internationale normen, wat het mogelijk maakt even over de grenzen heen te kijken. In Nederland bijvoorbeeld is men de laatste jaren gevoelig meer beginnen te investeren in ICT, vandaag  gaat er gemiddeld 4,9% van de omzet naar ICT.  Deze stijging kunnen we ook verwachten in Vlaanderen. De informatiebehoefte wordt alleen maar groter, aangezien de complexiteit van de klinische praktijk toeneemt en we steeds meer informatie te verwerken krijgen die ten allen tijde op een veilige en bedrijfszekere manier ter beschikking moet staan. Daarnaast zal ook de rol van technologie de volgende jaren alleen maar aan belang winnen, denk daarbij aan de evolutie in mHealth, the internet of things

Investeringen en schaalvergroting

Dat de overheid het belang van informatica in de zorg onderschrijft,  bewijst ze met haar bijkomende injectie van 40 miljoen voor IT in de Belgische algemene ziekenhuizen in 2016. De  totale IT-subsidiëring voor algemene én psychiatrische ziekenhuizen komt zo op 56 miljoen, voor in totaal om en bij de 100 ziekenhuizen.  Deze investering is bemoedigend, maar dekt de kosten niet.  De totale omzet van de ziekenhuizen bedraagt ongeveer 19 miljard euro. Aangezien een ziekenhuis gemiddeld 2,59% van zijn omzet besteedt aan IT, kunnen we ervan uit gaan dat de totale IT-kosten over de ziekenhuizen heen ongeveer 500 miljoen bedragen.  De overheid dekt dus met de injectie slechts een tiende van deze kosten.

De ziekenhuizen zullen dus zelf nog meer moeten trachten in te zetten op het realiseren van efficiëntiewinsten. Als we de cijfers van de verschillende ziekenhuizen met elkaar vergelijken, dan is het duidelijk dat de grotere ziekenhuizen een schaalvoordeel.  Ziekenhuizen zullen in de toekomst dus steeds meer moeten samenwerken met elkaar op het vlak van ICT en dan met prioriteit inzake patiënteninformatie (bv. de elektronische dossiers) en de IT-infrastructuur.

Zorgnet-Icuro wil hen hierin alvast zo veel mogelijk ondersteunen.