Studie KCE evalueert crisiswerking ziekenhuizen tijdens de eerste golf

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde een onderzoeksrapport over de werking en de maatregelen van het Hospital & Transport Surge Capacity comité (HTSC). Dat comité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de ziekenhuiskoepels en experten, werd opgericht bij het begin van de coronacrisis om de capaciteit in de ziekenhuizen te monitoren en de strategie te bepalen. Het KCE-rapport beoordeelt de werking van het HTSC-comité als zeer positief en pleit ervoor om het te behouden als een permanent adviesorgaan. Ook Zorgnet-Icuro heeft het HTSC comité steeds ervaren als een constructief en slagvaardig orgaan, dat een essentiële rol heeft gespeeld in het beheersen van de crisis.

Het rapport van het KCE blikt terug op de werking van het HTSC-comité tijdens de eerste golf, de maatregelen die het nam en de manier waarop de Belgische ziekenhuizen die opvolgden. KCE heeft veel lof voor de snelheid waarmee het comité schakelde en op korte tijd verregaande maatregelen nam om voldoende capaciteit te creëren voor Covid-patiënten. De ziekenhuizen op hun beurt toonden een grote bereidheid om de richtlijnen op te volgen, bv. de creatie van bijkomende bedden op intensieve zorg. Al was dat niet altijd makkelijk of haalbaar.

Margot Cloet: “Het samenbrengen van verschillende bevoegdheden en competenties in het HTSC-comité heeft het mogelijk gemaakt om vaak snel te schakelen in moeilijke omstandigheden. Er was een grote openheid binnen het comité om alle mogelijke issues, gerelateerd aan de crisis en de nood aan capaciteit, te bespreken en snel beslissingen te nemen. Daardoor hebben de ziekenhuizen een enorme wendbaarheid kunnen tonen, ook in de tweede golf”. 

De ziekenhuizen doorliepen doorheen de crisis ook een leerproces, waarbij het HTSC-comité snel problemen detecteerde en ook als motor van verandering kon optreden. Zo is de samenwerking binnen de ziekenhuisnetwerken tijdens de crisis gaandeweg gegroeid, bv. wat betreft de uitwisseling van patiënten. Tijdens de tweede golf wierp die samenwerking duidelijk zijn vruchten af. Zorgnet-Icuro is alvast voorstander van het advies van het KCE om het HTSC-comité een permanent karakter te geven als adviesorgaan.

Meer info en het volledige rapport vind je op de website van het KCE.