09/09/2016

Sensibilisering over bewuste omgang met privacy op sociale media

In woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs zijn zes personeelsleden op staande voet ontslagen voor het feit dat zij foto’s van dementerende ouderen via Facebook Messenger naar elkaar stuurden. De directie oordeelde - terecht - dat hiermee de elementaire regels van de privacy en de integriteit van de bewoners zwaar waren geschonden.

Ook zorgvoorzieningen ontsnappen niet aan de trend dat er van alles foto’s en filmpjes worden gemaakt en gepost op sociale media. Zorgnet-Icuro pleit ervoor dat zowel personeelsleden als patiënten zorgvuldig omgaan met het maken en delen van beeldmateriaal. Niet iedereen wil immers in beeld komen, en hiermee bewust omgaan is van het grootste belang. Het sensibiliseren van personeel, patiënten/bewoners en bezoekers kan veel onheil voorkomen.

Bekijk over dit thema onze filmreportage over privacy en sociale media in de zorgsector