Rook, maar geen vuur! Zorgnet-Icuro en alle ziekenhuizen vragen een oplossing voor BBI-claims

Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro luidt samen met alle Vlaamse ziekenhuizen de alarmbel bij de regering Michel over de fiscale claims van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Dit naar aanleiding van de monsterclaims die de Limburgse BBI eist van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL).  Het is duidelijk dat dit dossier álle Vlaamse ziekenhuizen aanbelangt. Dit voorbeeld hangt als een zwaard van Damocles boven alle ziekenhuizen, die nog steeds wachten op de richtlijnen die zij moeten ontvangen van de fiscale administratie. De sector vraagt met aandrang dat de regering een einde stelt aan de heersende rechtsonzekerheid.

De feiten zijn gekend. De BBI van Hasselt eist van ZOL een bedrag van ondertussen meer dan 110 miljoen euro. Reden: zij aanvaarden niet dat het ziekenhuis geen aparte fiscale fiches opstelt voor de individuele artsen, omdat de erelonen uitbetaald worden aan de maatschap/pool van artsen die dan de honoraria onder elkaar verdelen. De BBI stelt dat het voor de belastingcontroleurs moeilijk is om na te gaan of de individuele artsen hun inkomsten correct aangeven. De globale betaling aan de maatschappen is nochtans al decennialang een gangbare praktijk in veel ziekenhuizen, en ook wettelijk in orde.

Zorgnet-Icuro is al langer in gesprek met de centrale belastingadministratie over dit dossier en hoopte deze zomer zo snel mogelijk de kwestie te kunnen uitklaren. Het lijkt er immers op dat de BBI met de zaak in Limburg een precedent wil scheppen. Zorgnet-Icuro begrijpt dat de fiscus streeft naar een systeem waarbij de belastingcontroles op een maatschap gemakkelijker kunnen verlopen. Maar het is duidelijk dat het aangewezen is om daarvoor met de koepel en álle ziekenhuizen een oplossing via overleg uit te werken, en om de ziekenhuizen duidelijke instructies te bezorgen hoe de fiscale fiches dan wel moeten worden opgesteld. Die oplossing blijft echter uit, en de BBI blijft hardnekkig doorgaan in het onderzoek van andere dienstjaren en het opleggen van sancties voor vermeende overtredingen.

Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro: “Het is zorgwekkend dat in een dossier waarin geen onregelmatigheden werden aangetoond en dat blijkbaar een louter administratieve inslag heeft, onredelijke standpunten en taxaties worden opgelegd. Ondanks alle inspanningen die de betrokken instelling en artsen al leverden om de gevraagde transparantie te geven. De hoogte van de bedragen brengen rechtsreeks het voortbestaan van de instellingen die worden geviseerd in het gedrang. Feit is dat er tot nu toe geen sluitende bepalingen bestaan. Bovendien hebben de betrokken instelling en artsen op de vraag van de BBI gereageerd door hen volle medewerking toe te zeggen. Ze hebben de gevraagde transparantie aangereikt. Indien nodig hebben het ziekenhuis en de artsen zich bereid verklaard tot verdere toelichting en medewerking.”

Samen met alle Vlaamse ziekenhuizen dringt Zorgnet-Icuro aan op een snelle en sluitende oplossing en vraagt dat de huidige claims worden ingetrokken. De leden van de federale regering, evenals Vlaams minister Jo Vandeurzen, mogen hierover eerstdaags een brief in hun bus verwachten van de Vlaamse ziekenhuisdirecties. Het kan zo niet verder. Ziekenhuizen zijn in hun bestaan bedreigd. Die strategie van de BBI verhit de gemoederen, meer zelfs, wekt de indruk dat er fraude zou zijn gepleegd. Waar rook is, is vuur, luidt het gezegde. In dit geval is er enkel rook, geen vuur. Ziekenhuizen, en dus ook het ZOL,  zijn steeds transparant geweest over de honoraria die worden uitbetaald.

Meer informatie?
Dr. Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen, 0475 25 98 24, marc.geboers@zorgneticuro.be