08/05/2024
Zorgbeleid Woonzorg

Projectoproep KBS: De waarde van kunst en cultuur voor zorg en gezondheid van ouderen

De druk op de zorg, en op de ouderenzorg in het bijzonder, is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor nu en voor de volgende generaties. Bestaande vormen van ouderenzorg worden niet altijd meer als passend ervaren, noch voor de oudere die zorg nodig heeft, noch voor diegene die de zorg verleent. De vraag naar een creatieve aanpak in de ouderenzorg, waarbij sterker wordt ingezet op de mogelijkheden en de wensen van de gebruiker, is zeer actueel.

Het Fonds Houillogne-Hanne beheerd door de Koning Boudewijnstichting beoogt specifiek de mentale en fysieke gezondheid en leefomstandigheden van de oudere bevolking te verbeteren, met bijzondere aandacht voor artistieke projecten. Kunst en cultuur en ouderenzorg, allebei essentiële steunpilaren van onze samenleving, hebben vele raakvlakken. Zo streven ze bijvoorbeeld beiden naar een verbetering van de levenskwaliteit. De twee domeinen hebben wellicht het potentieel om elkaar te versterken en samen een antwoord te bieden op noden en behoeften van zorgvragers.

Internationaal onderzoek heeft een aantal voorbeelden gedetecteerd en win-win samenwerkingen aangetoond tussen (ouderen)zorg en kunst. Met deze oproep wil het Fonds pilootprojecten ondersteunen, waar mogelijke modellen van samenwerking tussen (ouderen)zorg en kunst/cultuur/erfgoed worden getest. Samen moeten deze pilootprojecten een aantal leerpunten/kritische succesfactoren opleveren, die kunnen leiden tot een agendasetting voor het beleid en uitgroeien tot een gezamenlijk toekomstverhaal. Belangrijke voorwaarden zijn de participatie van de ouderen zelf in het aanbod en niet louter een interactie tussen het culturele lokale aanbod en de gebruiker.

Voor wie?

De initiatiefnemer voor het beantwoorden aan de projectoproep kan zowel een zorgorganisatie voor ouderen zijn als de organisator van een cultureel aanbod. Naast erfgoed kunnen alle mogelijke vormen van kunst en cultuur (dans, zang, woordkunst, beeldende kunst, …) in aanmerking komen voor een projectondersteuning (vanaf € 5.000 tot € 25.000).

Uw kandidatuur indienen

Indienen kan tot en met 20/06/2024.

Alle info vindt u op de website van de KBS.