fact logo
15/05/2024
Communicatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Vertaalapp FACT wil taalbarrière in zorgsector doorbreken

De Provincie West-Vlaanderen en haar partners lanceren een digitaal beeldwoordenboek voor de zorgsector in 11 talen in de mobiele applicatie ‘First Aid Communication Tool’, of kortweg ‘FACT’. De app moet het gemakkelijker maken om de taalbarrière tussen collega's, en ook naar de patiënt toe, te doorbreken.

Vertaalapp

De zorgsector kampt met schrijnende tekorten aan beschikbare arbeidskrachten. Elk talent telt. Er worden ook heel wat anderstaligen opgeleid om aan de slag te gaan in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Daarnaast zijn er uiteraard ook heel wat anderstalige patiënten. 

Met de nieuwe zorgmodule in de FACT-app wordt communiceren over zorg geven en zorg krijgen een stuk gemakkelijker. De app vertaalt tussen elf talen en bevat ook  beeldmateriaal en audio. Bij technische woorden is er een korte uitleg voorzien in klare taal. Zowel voor cursisten, opleiders als werknemers in ziekenhuizen en woonzorgcentra  is deze app dan ook een handige tool.

FACT voor de zorg

FACT bestond al voor de land- en tuinbouw, de metaalindustrie, de schoonmaak, de horeca en de verpakkingssector. Eerder dit jaar kwam al een beeldwoordenboek voor de bouwsector online. Nu wordt de vertaalapp uitgebreid met de woordenschat voor de zorgsector. Provincie West-Vlaanderen, VDAB, Ligo en Zorgnet Icuro werkten de woordenreeksen uit. 

FACT is een grote hulp bij communicatie met anderstalige medewerkers. Ook analfabete cursisten vinden het een handig leerinstrument dankzij het gebruik van beelden en audio en de mogelijkheid om te oefenen.

De module ‘zorg’ bevat een 600-tal zorgvuldig geselecteerde termen die in 10 reeksen werden onderverdeeld: ‘zorgvrager en zorgverlener’, ‘ziekenhuis en woonzorgcentrum’, ‘materiaal en hulpmiddelen’, ‘instructies voor de zorgvrager’, ‘zorgtaken’, ‘hoe gaat het met jou?’ en ‘het lichaam’, ‘ziektes en aandoeningen’, ‘geneesmiddelen’ en ‘begrippen’. 

Later dit jaar komt er ook nog een woordenboek voor de houtsector online.

FACT is gratis te downloaden via Play Store of App Store en bevat geen advertenties. De tool is offline bruikbaar. 

1 2 3

Project met vele partners

De app is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en werd ontwikkeld als onderdeel van het Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderenproject AB Réfugiés-Emploi, in samenwerking met de volgende partners: VDAB, POM West-Vlaanderen, Le FOREM, Mission Locale du Douaisis, Entreprendre Ensemble, Rode Kruis Vlaanderen, Fedasil, Ligo – Centrum voor Basiseducatie Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, Refu Interim, Ifapme, Travi,  Edu+,  Boerenbond, MTECH+, Vorm DC, Makkie, Alimento, HorecaForma, Constructiv en Zorgnet-Icuro. 

Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen, VDAB, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Waalse Regio.

Vragen of opmerkingen?

Contacteer fact@west-vlaanderen.be. Alle opmerkingen ten allen tijde welkom!