Winkelstraat
24/01/2024
Technologie en innovatie Ethiek en zingeving Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Nederland brengt demografische evolutie in kaart tot 2050, commissie bepleit gematigde bevolkingsgroei

Niet alleen de omvang van de bevolking verandert in de komende periode, ook de samenstelling. De culturele diversiteit neemt toe en de vergrijzing van de bevolking piekt in de komende 10 tot 15 jaar en resulteert in een blijvend ‘oudere’ samenleving naar 2050. Dat beschrijft de Nederlandse Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 in haar rapport ‘Gematigde groei’. In dat rapport wijst de staatscommissie op de toenemende personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg en in het onderwijs. Zaken waar we in Vlaanderen ook van wakker liggen.

Lees hier het integrale rapport

De staatscommissie wijst op het belang van een consistente langetermijnvisie en aanpak over meerdere regeerperioden heen, waarbij de inzet op een kwalitatief hoogproductieve economie en brede welvaart centraal staat. Daarbij horen nationale en internationale politieke keuzes over gewenste, langjarige bandbreedtes voor arbeids-, gezins-, asiel- en studiemigratie.

Ter voorbereiding op een veranderende en oudere bevolking wijst de staatscommissie de Nederlandse Regering op het belang van samenhangende politieke afwegingen op het gebied van ruimte en wonen, de economie en publieke voorzieningen. Het combineren van de gewenste inrichting van de economie en de toekomstige ruimtelijke vormgeving, waaronder innovatieve woningbouw.

Gezien de relevantie van dit thema, ook voor Vlaanderen, zoomen we in Zorgwijzer 114 (verschijningsdatum maart 2024) in op dit rapport en trekken we parallellen met Vlaanderen.