19/10/2016

Minister De Block sluit akkoord met plastisch chirurgen. Zorgnet-Icuro blij met doorbreken patstelling

Gisterenavond maakte minister De Block bekend dat zij een akkoord heeft bereikt met de plastisch chirurgen over de terugbetaling en het aanrekenen van ereloonsupplementen bij borstreconstructies met eigen weefsel. Dat is bijzonder goed nieuws in een dossier dat vorige week de gemoederen hoog deed oplopen, en waarvan de patiënt de dupe dreigde te worden. Niets staat nu nog een ondertekening door de artsen in de weg.

Het akkoord dat de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen hierover eerst had bereikt, dateert van begin juli 2016.  Van meet af aan heeft Zorgnet-Icuro dit akkoord ondersteund en de Vlaamse ziekenhuizen aangemoedigd om de overeenkomst te tekenen. Maar vorige week bleken er toch nog ernstige bezwaren te leven bij de beroepsvereniging van de plastisch chirurgen. Daardoor dreigden de ziekenhuizen in een lastig parket te komen. Een ondertekening van het akkoord impliceerde een mogelijke conflictsituatie met hun artsen.

Gelukkig is dit nu van de baan. In het overleg met minister De Block is onder meer verduidelijkt dat de keuze voor een specifieke overeenkomst verband houdt met het bijzondere karakter van de ingreep. Tijdens het overleg is ook verduidelijkt dat de doelstelling om in 40 % van de ingrepen geen supplementen aan te rekenen en de patiënt te hospitaliseren  op een tweepersoonskamer, een nationale doelstelling is. Dit percentage zal dus niet per ziekenhuis bekeken worden maar is wel een gemiddelde voor heel België. Het is bovendien een weergave van de realiteit op het terrein. Met dit principe wil minister De Block er voor zorgen dat aan patiënten kan gegarandeerd worden dat ze in een tweepersoonskamer verpleegd worden, als ze dat wensen.

Een evaluatie over één jaar wordt in het vooruitzicht gesteld. Aan de Nationale Commissie van Artsen en Ziekenfondsen wordt nog gevraagd om zo snel mogelijk te voorzien in het verbeteren van de tussenkomst voor de noodzakelijke operatieve hulp.

Zorgnet-Icuro is ervan overtuigd dat dit akkoord de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg ten goede komt en vraagt dan ook aan alle ziekenhuizen om toe te treden tot het akkoord.

Meer informatie
Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder: 0475/38 82 33