10/06/2019
Zorgbeleid Personeel en Organisatie

Meer flexibiliteit nodig in de personeelsnorm ouderenzorg

Door de krapte op de arbeidsmarkt vinden woonzorgcentra onvoldoende zorgmedewerkers. Om het nijpende tekort op te vangen en de bewoners kwaliteitsvolle zorg te blijven bieden, moeten we dringend werk maken van oplossingen. Zorgnet-Icuro vraagt daarom om op korte termijn tijdelijk de personeelsnorm te versoepelen. Op die manier kan ook ander personeel dan verpleegkundigen en zorgkundigen worden ingeschakeld voor de zorg van onze ouderen. Mensen met het hart op de juiste plaats en de nodige competenties.

De bacheloropleiding verpleegkunde is verlengd van drie naar vier jaar. Daardoor studeren er dit schooljaar nauwelijks bachelors verpleegkunde af. “Vooral woonzorgcentra hebben het moeilijk om hun vacatures in te vullen en zorgmedewerkers met de juiste kwalificaties te vinden volgens de strikte wettelijke vereisten”, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. “Tegelijk stellen we vast dat de bewoners van de woonzorgcentra net meer zorg nodig hebben. Bewoners zijn nu gemiddeld 10% meer zorgbehoevend dan 10 jaar geleden. Een recente studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bevestigt dat de werkdruk in de residentiële ouderenzorg als hoger wordt ervaren dan in andere sectoren. De toestand is urgent en zorgwekkend.”

Zorgnet-Icuro stelt daarom tijdelijke maatregelen voor die op korte termijn het personeel in de woonzorgcentra meer ademruimte moeten geven.

  1. Een verhoogde flexibiliteit voor de norm verpleging. Vandaag laat de wet toe dat tot 30% van de verplichte personeelsnorm verpleging  kan worden ingevuld door bijvoorbeeld paramedici of zorgkundigen. Ons voorstel is om de komende drie jaar tot 50% van die norm te gaan. Voorwaarde is wel dat dag en nacht de aanwezigheid van een verpleegkundige is gegarandeerd.
  2. Een verhoogde flexibiliteit voor de totale norm zorg. Voorzieningen die onvoldoende zorgpersoneel  vinden volgens de strikte wettelijke bepalingen moeten andere kwalificaties in dienst kunnen nemen, bijvoorbeeld woonbegeleiders, muziektherapeuten, een mantelzorger met tien jaar ervaring of een Syrische arts die zijn artsendiploma niet gelijkgesteld krijgt. We stellen voor dat zij tot 5% van de totale norm aan zorgpersoneel kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de bewoners en hun collega’s in de zorg.

Zorgnet-Icuro benadrukt dat het gaat om een tijdelijke maatregel van drie jaar om snel aan een noodsituatie te verhelpen. Parallel willen we inzetten op opleiding en vorming op de werkvloer. Zo kunnen de mensen met die andere kwalificaties na drie jaar blijven werken in de zorg. Zorgnet-Icuro legde dit voorstel op tafel bij zowel Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen als bij de vakbonden. We hopen op een snelle beslissing om aan dit urgent probleem te verhelpen.