27/11/2019

Margot Cloet in Terzake over besparingen in de zorgsector

Na de aangekondigde investeringen in zorg en welzijn, zijn nu ook de besparingen die de sector deze legislatuur moet ondergaan, bekend.

Naar aanleiding van dit nieuws was er op 26 november een reportage te zien in Terzake. Een filmploeg maakte beelden in Revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, en Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding de welzijnsplannen van de Vlaamse Regering voerden het woord.

Margot Cloet: "Tussen 2020 en 2040 zullen er 60% 85-plussers bijkomen, de revalidatienoden zijn hoog en er is een wachtlijst van gemiddeld drie maand vooraleer je voor het eerst op gesprek kan in een Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG). Met deze besparingen laat de Vlaamse Regering de Vlamingen die het meest kwetsbaar zijn, in de steek. Voor de revalidatieziekenhuizen in Vlaanderen alleen al is er een besparing van 1,1 miljoen euro. Dat is erg veel om in een jaar te slikken. Bovendien is er opnieuw geen indexatie van de werkingsmiddelen. Dat is geen goed signaal voor wie in de zorg werkt en al evenmin voor wie zorg nodig heeft. De aangekondigde besparingen ten belope van 310 miljoen euro vertekenen het beeld dat destijds bij het bekendmaken van het regeerakkoord werd geschetst met investeringen in onze sector van om en bij de 550 miljoen euro. We begrijpen dat Vlaanderen budgettaire moeilijkheden ondervindt, maar er zijn alternatieven voor deze besparingen. Men had bijvoorbeeld de Vlaamse zorgpremie kunnen optrekken."

Enkele cijfers

Over het algemeen, wordt met ingang van 1 januari 2020 een structurele besparing van 1,3% doorgevoerd op de totaliteit van de middelen die voorzien zijn voor het beleidsdomein. Toegepast op de bevoegdheden van onze leden betekent dit concreet:

  • Een besparing van 7 miljoen euro op ouderenzorg binnen VSB. Hiervoor zullen de middelen in het instellingsforfait niet geherinjecteerd worden bij het zakken van de waarborg van het boven-normpersoneel en daarnaast volgt er wellicht nog een lineaire correctie op het instellingsforfait.
  • Een besparing van 6,3 miljoen euro voor de geestelijke gezondheidszorg en de revalidatiesector
    • 4,9 miljoen euro bespaart men op het concrete hulpaanbod binnen de sectoren. Voor de CGG betekent dit een besparing van 0,93 miljoen euro, de financiering van de Initiatieven Beschut Wonen daalt met 0,6 miljoen euro. De rest van de besparingsimpact wordt verhaald op de revalidatieconventies aan rato van 2,2 miljoen euro (psychosociale revalidatie, CAR, …) en de revalidatieziekenhuizen moeten 1,1 miljoen euro inleveren
    • 525.000 euro besparing op steunpunten en overlegorganen
    • Meer dan 800.000 euro besparingsruimte wordt gezocht binnen de huidige projectfinanciering.
  • Voor de Vlaamse Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen in Geel en Rekem is een besparing van 0,96 miljoen euro ingeschreven.

Een aantal sectoren zijn vrijgesteld van besparingen: de dagverzorgingscentra, de lokale dienstencentra, palliatieve ondersteuning en de psychiatrische verzorgingstehuizen.

Bijkomend bij deze maatregelen worden ook besparingen doorgevoerd binnen het luik preventieve gezondheidszorg (besparing van 2,4 miljoen euro) en de eerstelijn (besparing van 2,8 miljoen euro).

De middelen van de sociale akkoorden (VIA 5) en ter financiering van IFIC zouden niet mee gevat worden door deze besparingsmaatregelen.

Herbekijk hier de reportage in Terzake.