Cloet De Aguirre
25/04/2023
Personeel en Organisatie Financiering Zorgbeleid Bestuur Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Margot Cloet in De Afspraak: "Met alleen maar meer van hetzelfde gaan we er niet geraken"

Jan Steyaert van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen bond in De Standaard en op Sociaal.net (24/04/2023) de kat de bel aan: "Demografische tijdbom zal onze ouderenzorg doen crashen". Margot Cloet trad zijn visie bij tijdens een debat in De Afspraak op Canvas: "Ik deel de analyse van Jan Steyaert volledig. We hebben momenteel 210.000 85-plussers in Vlaanderen. Tegen 2030 gaan we naar 250.000. Tegen 2036 zitten we aan bijna 300.000 ouderen. Bovendien wordt de beroepsactieve bevolking die voor deze mensen kan zorgen steeds kleiner. We vrezen op een zorginfarct af te stevenen."

"Als we gewoon meer van hetzelfde doen, dan gaan we er niet geraken want we worden geconfronteerd met een tekort aan zorgpersoneel", aldus Margot Cloet. "Dat tekort is er niet alleen in de woonzorgcentra, maar ook op geriatrische diensten in de ziekenhuizen - waarvan er nu al een aantal sluiten -, dat gaat ook over thuisverpleging, gezinszorg ... Met alleen maar meer centen om het bestaande systeem in stand te houden, komen we er niet. Geld is belangrijk om de zorg te doen draaien, maar het knelpunt is personeel. Overal waar ik kom, in alle zorgsectoren, is de roep om personeel heel groot."

"We hebben een enquête gedaan bij de ziekenhuizen en 8 op de 10 bouwt in Vlaanderen activiteiten af omdat ze geen verpleegkundig personeel vinden. Ik voer dit discours al enige tijd en ik heb niet het gevoel dat er een sense of urgency is. Ook woonzorgcentra geven aan niet te kunnen aanbieden, wat ze willen aanbieden. Er is een maatschappelijk en politiek debat nodig."

Druk van de ketel halen

"Een zorgjob is nog steeds een mooie job, maar we merken op de arbeidsmarkt in zowat alle sectoren tekorten," ziet Cloet. "Ik ben ervan overtuigd dat heel wat mensen die vandaag in de zorg werken, tevreden zijn en trots zijn op wat ze doen. Maar daarbij is belangrijk dat die mensen niet al te veel druk voelen. We staan voor een keuze om het aantal woongelegenheden af te bouwen om de kwaliteit navenant te houden. Of een kader te creëren om de druk voor zorgpersoneel te laten afnemen. Vandaag bestaat bijvoorbeeld al het systeem waarbij kinderen van bewoners bijspringen in het woonzorgcentrum. Al is dat niet altijd makkelijk combineerbaar met onze jobs."

"We moeten mensen bewust maken van het feit dat het verwachtingspatroon tegenover de zorg wat moet worden bijgesteld. Misschien moet ook over de keuzevrijheid van zorgverleners nagedacht worden. Ook onze huizen en ruimtelijke ordening moet meer aangepast zijn aan kwetsbaren."

"We hebben nog maximaal twee jaar tijd om in actie te schieten. Tegen 2031 neemt de demografie nog een veel grotere sprong en tegen dan moeten we echt klaar zijn."

Herbekijk De Afspraak