Sustacare
17/12/2021
Technologie en innovatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Lancering Sustacare, het referentie-instrument voor duurzaamheid

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor de zorgsector in het algemeen en voor de voorzieningen in het bijzonder. In 2017 ondertekenden de verschillende zorgkoepels en de Vlaamse minister van welzijn 13 klimaatengagementen en sindsdien zijn er zowel aan de kant van de voorzieningen als aan de kant van de overheid reeds inspanningen geleverd, voornamelijk wat energieverbruik betreft. Ondertussen verruimde het gezichtsveld steeds meer van klimaat naar duurzaamheid in het algemeen. Zorg.tech en Zorgnet-Icuro lanceren daarom Sustacare.

Sustacare moet het referentie-instrument van de voorzieningen worden om de strategie en de activiteiten rond duurzaamheid uit te bouwen en op te volgen via een aanpak van continue verbetering. De tool vertrekt van een analyse van de huidige situatie van een voorziening en op basis van deze analyse kunnen verdere acties worden gedefinieerd. Voorzieningen kunnen zich ook laten inspireren door acties van andere voorzieningen. Op die manier wordt de tool een instrument voor kennisdeling en op langere termijn moet ook onderlinge benchmarking mogelijk worden.

Sustacare is een afgeleide van de meer generische Sustatool, ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Dat wil zeggen dat de Vlaamse overheid voor de verdere ontwikkeling en het onderhoud van de tool zal instaan en dat ook de input van andere sectoren hiertoe kunnen bijdragen. De vertaling van Sustatool naar Sustacare werd ingezet door EY en werd vervolgens via piloottesting door een 12-tal leden van Zorg.tech en Zorgnet-Icuro klaargemaakt voor lancering.

--> Meer info over Sustacare