Jaarlijkse financiële analyse van de Belgische ziekenhuizen

Vorige week publiceerde Belfius de resultaten van de jaarlijkse financiële analyse van de Belgische ziekenhuissector (MAHA). 97% van de ziekenhuizen nam deel aan de studie.

De MAHA-analyse toont dat meer dan 30% van de algemene ziekenhuizen (privé en publiek) in België in 2016 verlieslatend was. Twaalf ziekenhuizen kampen met een ontoereikende cash flow.

Het courant resultaat van de algemene ziekenhuizen komt in 2016 uit op 94 miljoen euro. Dat is een daling met 19 miljoen euro of 17,2 % ten opzichte van 2015. "Een klein bedrag is dus nog kleiner geworden", klinkt het bij Belfius. Het courant resultaat blijft relatief gezien onder de grens van 1% van de omzet (0,7%), wat volgens Belfius de kwetsbaarheid van de instellingen bevestigt.

Het aantal opnames is lichtjes gestegen (+1,2%), terwijl het aantal gerealiseerde ligdagen een lichte terugval (-0,5%) vertoont. De chirurgische daghospitalisatie zet haar opmars voort.

Belfius waarschuwt dat de ziekenhuissector vanaf dit jaar in toenemende mate te maken zal krijgen met grote uitdagingen. "Naast de ontwikkelingen op maatschappelijk vlak zal de ziekenhuissector succesvol het hoofd moeten bieden aan de implementatie van hervormingen die ingevoerd werden door het federale niveau en het regionale niveau, en dat alles binnen een strak budgettair kader", klinkt het.

Lees het volledige persbericht van Belfius.