Axel gaat binnen
29/04/2024
Communicatie Zorgbeleid Woonzorg

‘Axel gaat binnen’ en brengt zo de zoektocht van en voor mensen met jongdementie naar buiten

Acteur Axel Daeseleire ging voor het tv-programma ‘Axel gaat binnen’ een week wonen in woonzorgcentrum Regina Coeli in Sint-Andries Brugge.  Het resultaat is woensdag 1 mei te zien op VTM of op VTM GO. 

Vandaag zijn er in Vlaanderen tussen de vier- en vijfduizend jonge mensen met dementie die zoeken naar een nieuw evenwicht in het leven, met de ziekte. Gemiddeld duurt het vier jaar vooraleer de ziekte wordt bevestigd door een arts. Mantelzorgers nemen het grootste deel van de zorg in de thuissituatie voor hun rekening en toch is op een gegeven moment hulp van buitenaf nodig. Een beperkt aantal centra voor dagverzorging heeft een exclusief aanbod voor deze doelgroep. Het betekent even adempauze voor de naasten en een zinvolle dag voor de jonge mens met dementie. Wanneer de zorg te groot wordt, dringt de verhuis naar een woonzorgcentrum zich op. Als de diagnose ‘jongdementie’ is gesteld voor het 65ste levensjaar, voorziet de Vlaamse overheid korting op de dagprijs. Daarnaast staat een trajectbegeleider in voor extra ondersteuning van de familie.

Jonge mensen met dementie kunnen vandaag terecht in een van de 23 Vlaamse woonzorgcentra die deze speciale expertise delen. De woonzorgcentra zelf krijgen geen extra personele middelen om in deze zorg te voorzien: noch voor de residentiële woonvorm, noch voor het centrum voor dagverzorging. De omgang met onbegrepen gedrag, de sociale problematiek, de emotionele rollercoaster, de vele verlieservaringen, de relationele moeilijkheden, de uitdaging om een zinvolle dagbesteding aan te reiken... maken dat samenleven met jonge mensen met dementie niet te realiseren valt met de standaard personeelsbezetting zoals voorzien voor ouderenzorg. De zorgaanbieders vragen daarom aan de overheid extra steun om deze vorm van zorg te kunne blijven aanbieden.