Covid-19: Zorgnet-Icuro vraagt bijkomende maatregelen voor woonzorgcentra

Gisteren nam de Vlaamse overheid extra maatregelen om de bewoners in woonzorgcentra beter te beschermen tegen een mogelijke besmetting met het Corona-virus. Zo gaan vanaf morgen de lokale dienstencentra dicht, is bezoek van -16 jarigen niet meer toegelaten, is er geen extern bezoek meer toegelaten in de cafetaria’s, worden de bezoekuren beperkt en dienen bezoekers zich te registreren.

Vandaag zit de sector opnieuw samen met de minister en de administratie om eventuele bijkomende maatregelen te bespreken. Zorgnet-Icuro, de koepel van de social profit woonzorgcentra in Vlaanderen, is op dit moment vragende partij om de maatregelen nog te verscherpen. Meer bepaald vragen we dat de overheid zou beslissen om het bezoek nog strikter te reguleren.

Met die maatregelen hopen we de bewoners van de woonzorgcentra maximaal te kunnen beschermen. We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om de epidemie in te dijken, en een mogelijke overbelasting van het zorgpersoneel te vermijden.