02/10/2014

Forensische zorg door de Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Een publicatie van Zorgnet Vlaanderen, FDGG en de CGG

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg hebben zich sinds hun ontstaan midden jaren 1970 steeds opengesteld voor een forensische populatie. Ze bouwden de voorbije decennia een ruime expertise op in de ambulante, multidisciplinaire indicatiestelling en behandeling van psychische stoornissen bij deze doelgroep. Ondanks de lange carrière valt het de CGG-teams in hun dagelijkse contacten met justitiële doorverwijzers op dat het gespecialiseerd ambulant forensisch zorgaanbod onvoldoende bekend is.

Voorliggende brochure (met functiekaart) wil daaraan verhelpen en bundelt de forensische CGG-werking, gekoppeld aan een aantal beleidsaanbevelingen. De publicatie kwam tot stand in de schoot van de werkgroep forensische zorg CGG, een overlegplatform waar de betrokken CGG elkaar ontmoeten voor informatie-uitwisseling en kennisdeling.

Binnen het caleidoscopische forensische werkveld werken de CGG vaak heel verbindend, maar hun eigen veelzijdige aanbod is bij de vele betrokken actoren tegelijk slechts beperkt of fragmentair gekend. Met deze brochure (en bijhorende functiekaart) hoopt de sector een belangrijke stap te zetten om deze paradox te doorbreken.