Ook mantelzorgers hebben nood aan #me-time: creëer mogelijkheden tot ontspanning en zelfzorg voor mantelzorgers

Van de kleine klusjes en ondersteuning tot de grote zorgen: de 600.000 mantelzorgers in Vlaanderen maken het verschil voor ouderen, personen met een handicap of (chronische) ziekte.

Maar veel mantelzorgers raken zelf overbelast. 

Om ook voor zichzelf te kunnen zorgen, vraagt het Vlaams Mantelzorgplatform (VMP) op de Dag van de Mantelzorger meer inspanningen van de overheid:

maak #me-time voor mantelzorgers mogelijk.

 

Uit een onderzoek van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 2016 blijkt dat 42 procent van de mantelzorgers zich belast tot zwaar belast voelt door de zorgsituatie. 

Veel mensen belanden ook in een sociaal isolement en komen niet meer toe aan ontspanning, sociale ontmoetingen of zorg voor zichzelf. 

Tegelijk ziet 93 procent van de mantelzorgers zichzelf opnieuw mantelzorg opnemen in de toekomst. 

Zorgen voor anderen is iets moois en waardevols, maar de juiste ondersteuning van mantelzorgers is onontbeerlijk om de zorg vol te houden.

 

De zes erkende mantelzorgverenigingen willen ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorger het belang van zelfzorg of #me-time voor mantelzorgers onder de aandacht brengen. 

Dit doen we door een actie aan het station van Leuven op donderdag 20 juni 2019 van 08.00 tot 09.00 uur.

Met deze actie willen we mantelzorgers eraan herinneren dat het oké is om eens me-time in te lassen. Doe iets wat je ontspant, met of zonder de persoon voor wie je zorgt, iets dat je graag doet en dat je oplaadt.

 

Nood aan omkadering om zelfzorg mogelijk te maken

Tegelijk mag zelfzorg niet de zoveelste to do op de lange checklijst van mantelzorgers worden. De mogelijkheid moet er zijn om er tijd en ruimte voor te maken. En daar ligt nog veel werk voor onze overheid. Het Vlaams Mantelzorg Platform spoort de overheid aan om in te zetten op de volgende zaken, die de balans in het leven van mantelzorgers opnieuw kunnen herstellen:

  1. Investeer in toegankelijke respijtzorg zoals kortverblijf, dagopvang, oppashulp, … zodat de wachtlijsten korter zijn en het financieel interessanter is om er een beroep op te doen. 
  2. Maak professionele zorg toegankelijk, betaalbaar en flexibel. Zet vooral in op ‘zorg-op-maat’-projecten vanuit de professionele thuiszorg, waardoor er op elk uur van de dag ondersteuning mogelijk kan zijn, ook tijdens het weekend en vakantieperiodes. 
  3. Mantelzorgers hebben niet alleen nood aan adempauzes maar ook aan een luisterend oor. Investeer meer in de menselijke kant van de zorg, zodat zorgverleners ook eens kunnen praten met patiënten en mantelzorgers. Dit zal de samenwerking en de zorg alleen maar ten goede komen. 
  4. Mantelzorg stopt niet aan de deur van je werkplek. Stimuleer werkgevers om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren en flexibiliteit aan hun werknemers te geven, zodat de combinatie van werk, zorg en privé haalbaar blijft. 
  5. Maak de verschillende verlofstelsels flexibeler zodat mantelzorgers hun werk beter kunnen afstemmen op veranderende zorgsituaties. Verminder ook de administratieve drempels van deze verloven.