Arts
15/06/2023
Financiering Algemene Ziekenhuizen

Nieuwe rapporten over ziekenhuiskosten voor de patiënt gepubliceerd

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) publiceert de resultaten van de ziekenhuisbarometer voor 2021, naast twee andere studies over de aanrekening van ereloonsupplementen voor ambulante MRI- en CR-scans, en voor radiotherapie. De ziekenhuisbarometer vergelijkt de cijfers van 2021 met het laatste pre-coronajaar 2019.

Voor een klassieke hospitalisatie in een meerpersoonskamer betaalde een patiënt in 2021 5,3% meer dan in 2019; voor een eenpersoonskamer gaat het om een stijging van 7,2%. Het rapport toont ook een steeds verdergaande verschuiving van klassieke hospitalisatie naar dagziekenhuis. De studie over de ereloonsupplementen toont dat er voor 21% van de ambulante CT-scans en voor 44% van de ambulante MRI-scans supplementen worden aangerekend. Het rapport geeft cijfers voor de stijgende deconventionering van de radiologen. In meer dan een kwart van de Belgische ziekenhuizen zijn er geen volledig geconventioneerde radiologen meer die CT- of MRI-scans uitvoeren.

Lees hier het volledige persbericht en de rapporten van IMA

Voor Zorgnet-Icuro laat deze ziekenhuisbarometer opnieuw zien dat het huidige complexe systeem van ziekenhuisfinanciering achterhaald is en tot op de draad versleten. Het probleem van de structurele onderfinanciering van de Belgische ziekenhuizen is gekend. Ze ontvangen te weinig overheidsmiddelen om hun investeringen in infrastructuur en personeel te kunnen betalen. Om rond te komen moeten de ziekenhuizen aankloppen bij hun artsen, die een deel van hun erelonen afstaan. Die compenseren op hun beurt de afdrachten door hogere supplementen te vragen. Het is een perverse vicieuze cirkel die niet doorbroken geraakt. Sinds mei 2022 is er in het kader van de lopende hervorming van de ziekenhuisfinanciering een bevriezing van de ereloonsupplementen (en de afdrachten). Deze zogenaamde “standstill” werd in onderling akkoord tussen artsen en ziekenhuizen recent verlengd tot eind 2023.

Margot Cloet: “De Vlaamse ziekenhuizen vinden dat het systeem van ereloonsupplementen en afdrachten op termijn op de schop moet en willen een zuivere en rechtstreekse financiering van de kosten. Enkel zo kunnen we met de artsen een debat voeren dat gaat over goede patiëntenzorg, en minder over centen. De verloning van de artsen (nomenclatuur) en het systeem van conventionering zijn aan een grondige herziening toe. Het is onaanvaardbaar dat er voor sommige specialismen nauwelijks nog geconventioneerde artsen zijn die de patiënten behandelen aan de overeengekomen tarieven. Dit is iets waar de artsen voor kiezen. Hierdoor gaan we te veel de weg op van een gezondheidszorg met twee snelheden.”

Goede financiële informatie en tariefzekerheid voor de patiënt zijn cruciaal. Artsen en ziekenhuizen hebben de verantwoordelijkheid om een actieve rol op te nemen in het informeren van de patiënt over de kostprijs van een opname. Ziekenhuizen maken daar meer en meer werk van, onder meer via prijsramingen voor planbare ingrepen. Dat blijkt ook uit de peilingen van het Vlaams Patiëntenplatform. Ook artsen moeten dit een onderdeel laten zijn van hun gesprekken met de patiënt door hen bijvoorbeeld actief te informeren over de kostprijs van de gebruikte implantaten

Lees ook de reactie van minister Frank Vandenbroucke op de IMA-rapporten