'Familiereflex', de richtlijn om naasten te betrekken in de geestelijke gezondheidszorg

Familie kan pas echt van betekenis zijn als we met z’n allen de klik maken om familie als gelijkwaardige partner te zien. Wanneer hulpverleners oog hebben voor de familie en de reflex maken om hen op een familievriendelijke manier te informeren, ondersteunen en betrekken, heeft dit een grote impact. Familieplatform creëerde met Familiereflex een multidisciplinaire richtlijn om naasten te betrekken in de geestelijke gezondheidszorg. 

Met de 'Familiereflex' wil Familieplatform professionele hulpverleners (verder) versterken om de familieleden en/of naasten van iemand met een mentale kwetsbaarheid te betrekken tijdens het herstelproces. Het is de bedoeling hen bewust te maken van de ondersteuning die familie op haar beurt nodig heeft. Familie is een constante in het leven van een cliënt, tegenover professionele zorg die tijdelijk deel uitmaakt van het traject.  

Voor hulpverleners kan familie een waardevolle bron van informatie over de cliënt zijn. Een goed betrokken familie kan dus zowel voor hen als voor de cliënt een belangrijke meerwaarde bieden en samen kunnen zij ervoor zorgen dat het herstelproces vlotter verloopt. En daar wil Familiepaltform de geestelijke gezondheidssector aan de hand van een campagne van overtuigen.  

Naast benadrukken hoe belangrijk de rol van familie is, biedt de richtlijn ook heel concrete handvaten waarmee hulpverleners aan de slag kunnen om een evenwicht te vinden in de triade cliënt – zorgverlener – familielid/naaste. Op 23 juni, de Dag van de Mantelzorger, lanceert Familieplatform de campagne ‘Naast(en) samen zorgen voor elkaar’ waarmee ze de wereld laten weten wat de ‘Familiereflex’ precies inhoudt. We richten ons hiermee tot de geestelijke gezondheidssector, want zij moeten ermee aan de slag. 

Surf naar de website: www.familiereflex.be